...sykehjem Vardafjell sykehjem Sentrum behandlingssenter Hjemmetjenesten Oppfølgingstjenester (tjenester til mennesker innenfor...  ...best mulig måte. Du jobber sammen med annet personell som sykepleier, fagarbeidere og assistenter.  Kvalifikasjoner ~ Helsefaglig... 

Haugesund kommune trenger ferievikarer sommeren 2024

Haugesund
6 dager siden
 ...Døgnenheten og Familieenheten. Miljøterapeutstillingene er plassert i Døgnenhet og inngår i et tverrfaglig behandlerteam med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og lege. I det miljøterapeutiske arbeidet legger vi vekt på engasjement, kommunikasjon... 

Åpen søknad - Miljøterapeut ved Døgnenhetene

Haugesund
Én måned siden
 ...våre har rundt seg. Teamet består av en annen legespesialist, fysioterapeuter, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom, prest, sykepleiere og hjelpepleier.   Arbeidet innebærer direkte pasientkontakt samt undervisning, både ovenfor pasientene, men også internundervisning... 

Spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering

Haugesund
2 måneder siden
 ...Hjemmetjenesten i Karmøy er delt inn i 3 virksomheter, sør, midt og nord. Den ledige stillingen er hjemmetjenesten midt som er lokalisert i Kopervik. Vi er inndelt i 3 avdelinger og er ca 25 ansatte på jobb hver dag. De ansatte yter helsehjelp etter vedtak i brukers hjem... 

Hjemmetjeneste midt, Karmøy kommune

Kopervik
17 dager siden