Søkeresultater: 40 ledige stillinger

 ...Arbeidsoppgaver Miljøterapeut Ansvarsvakt Legemiddelhåndtering Tilrettelegge for god søvnhygiene Kvalifikasjoner Sykepleier med norsk autorisasjon Relevant videreutdanning og arbeidserfaring vil bli vektlagt God muntlig og skriftlig kommunikasjon... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF PSYKIATRISKE SYKEHUSAVDELINGER

Grålum
5 dager siden
 ...Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak til den enkelte pasient Bruke faglige kunnskaper til å gi god sykepleie og omsorg til mennesker med et komplekst sykdomsbilde Utøve god faglig pleie og omsorg i livets siste dager... 

KRUSELØKKA SYKEHJEM AVD SYKEHJEM

Sarpsborg
1 dag siden
 ...oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. MERK Fredrikstad - så andre MERKer det! Sykepleier i sykepleieteam Er du klar for nye faglige utfordringer i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø? Vi søker deg som er sykepleier... 

Hjemmesykepleie Øst, Fredrikstad kommune

Fredrikstad
4 dager siden
 ...innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Sykepleier - 80 % og 100 % En velfungerende hjemmesykepleie er en forutsetning for at innbyggerne skal kunne leve gode liv hjemme,... 

Hjemmesykepleie Vest, Fredrikstad kommune

Fredrikstad
4 dager siden
 ...for større mulighet til å bruke rett kompetanse på rett sted.     Ledig stillingsstørrelse og type:   100 % fast stilling som sykepleier med arbeid dag/kveld og hver 3.helg  Kvalifikasjoner og utdanning: Autorisasjon som sykepleier. Gjerne med videreutdanning/fordypning... 

HALDEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Halden
5 dager siden
Ønsker du en variert arbeidsdag med faglige utfordringer og gode kollegaer? Å jobbe i hjemmesykepleien gir deg en frihetsfølelse og selvstendighet få andre kan tilby. Du blir kjent med kommunen vår på en unik måte og vil oppleve mange spennende menneskemøter. Fredrikstad...

Helsefagarbeider - 100 % fast

Fredrikstad
2 dager siden
 ...til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. MERK Fredrikstad - så andre MERKer det! Vernepleier/sykepleier 60% fast nattstilling, Livsmestring Syd/Vest Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Fredrikstad
4 dager siden
 ...Vi søker deg som er ute etter helgestilling, tilkallingsvikar og/eller er ute etter en sommerjobb. Vi søker deg som er utdannet sykepleier, vernepleier eller politi, eller som er i et studieløp innenfor disse.  Vi ønsker deg som har fokus på tilstedeværelse, inkludering... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF PSYKIATRISKE SYKEHUSAVDELINGER

Grålum
5 dager siden
 ...forbindelse med oppstart og drift av et heldøgns omsorgstilbud for unge voksne med psykisk utviklingshemming, søker vi etter en sykepleier i som kan tiltre i en 100 % fast stilling i turnus. I stillingen jobbes det hver 3. helg. Det forventes en gradvis innflytting i... 

RÅDE KOMMUNE TJENESTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Råde
2 dager siden
 ...målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted.     Vi har følgende ledige stillinger:  2 stk. 100% sykepleier med arbeid hver 3. helg  Stillingens arbeidsområder/oppgaver: Helhetlig oppfølging av brukerne, dokumentasjon, legekontakt... 

HALDEN KOMMUNE HJEMMEHJELPSTJENESTER I PRIVATE HJE

Halden
4 dager siden
 ...på å bygge en kultur preget av engasjement, fleksibilitet og kreativitet. Stillingene gjelder: ~ En fast 100% stilling som sykepleier/vernepleier i medleverturnus ( 3/7-4/7) Vi ser etter deg som: ~ Er motivert og lærevillig ~ Har gjennomføringskraft... 

Stendi AS

Sarpsborg
25 dager siden
 ...på 12,5 time med arbeid hver 4. helg. Vi har egne nattevakter. Vi lyser ut en 70% fast stilling fortrinnsvis for vernepleier/sykepleier. Annen 3-årig bachelor i helse- eller sosialfag kan vurderes. Hovedoppgaver Du skal bidra til at avdelingen realiserer kommunens... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE LIVSMESTRING 1 - MESTRINGSTEAM 2

Fredrikstad
10 dager siden
 ...Familiesentrene er tverrfaglig sammensatt av helsesekretær, jordmor, helsesykepleier, lege, barnefysioterapeut, familierådgiver, psykiatrisk sykepleier og ungdomskontakt. I tillegg består virksomheten av ergoterapi- og fysioterapitjeneste, flyktningehelse, samt Sarpsborg... 

SARPSBORG KOMMUNE HELSE - OG SENTRALADMINISTRASJON

Sarpsborg
2 dager siden
 ...fordelt på 5 avdelinger. Vi har en egen dagavdeling for hjemmeboende brukere med demens. Vi har to ledige faste stillinger som sykepleier i 100 % stilling, i turnus med dag og kveldsvakter De ledige stillingene er på avdeling 4-6 og avdeling 9-11 Avdeling 4-6:... 

Omsorgssentre Øst, Østsiden sykehjem

Fredrikstad
2 dager siden
 ...til stilling som senterkoordinator. Hjemmesykepleien i Fredrikstad er organisert i fem virksomheter. Fire av virksomhetene gir sykepleie til hjemmeboende pasienter. De fire virksomhetene er geografisk inndelt og derav navnet hjemmesykepleie Nord, Øst, Syd og Vest. Virksomhetene... 

Hjemmesykepleie Vest, Fredrikstad kommune

Fredrikstad
4 dager siden
 ...Legemiddelhåndtering Bruk av elektronisk dokumentasjonsverktøy Utarbeide og oppdatere tiltaksplaner sammen med ansvarlig sykepleier Bidra til godt arbeidsmiljø Kvalifikasjonskrav Norsk autorisasjon som helsefagarbeider. Må kunne kommunisere på norsk... 

Helsefagarbeider 100 % vikariat-Østsiden sykehjem

Fredrikstad
8 dager siden
 ...og understøtte tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon. Vi søker en vernepleier/sykepleier i en 60% fast stilling på natt. Vaktene gås som langvakter med arbeid hver 3. helg (35,5t/). Arbeidssted Virksomhet Livsmestring... 

Vernepleier/sykepleier 60% fast nattstilling, Livsmestring S...

Fredrikstad
8 dager siden
 ...Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak til den enkelte beboer Bruke dine faglige kunnskaper til å gi god sykepleie og omsorg til mennesker med et komplekst sykdomsbilde I utøvelse av sykepleie ha fokus på "Hva er viktig for deg?" og... 

Sykepleier fast stilling 100 % Glemmen sykehjem

Fredrikstad
8 dager siden
 ...Hudlegekontoret i Halden søker medarbeider i 80% stilling. Vi søker primært etter en sykepleier, men helsesekretær/helsefagarbeider med interesse for faget oppfordres til å søke. Hudlegekontoret er et hudlegekontor lokalisert i Halden med driftsavtale med Helse Sør... 

Hudlegekontoret i Halden søker medarbeider

Halden
2 dager siden
 ...enkelte kommune. Helsevakten er lokalisert på H2 på Kråkerøy under etat Hjemmesykepleie. Stillingsbeskrivelse Vi søker etter sykepleier/sykepleierstudent i 2. eller 3. studieår til fast 26% helgestilling ved Helsevakten. Stillingen innebærer arbeid 2. hver helg.... 

Helgestilling for sykepleiestudent 2 x 26 % ved Helsevakten

Fredrikstad
8 dager siden