...forskning. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt og er organisert i 3 team bestående av leger, psykologer og vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom. Det er krav om fremleggelse av politiattest uten merknader for ansettelse i avdeling... 

AHUS NORDBYHAGEN REHABILITERING

Lørenskog
4 dager siden
 ...også et tett samarbeid med andre fagområder som fysioterapitjenesten og palliativt team med fokus på lindring. Vi søker etter sykepleier til ett vikariat i 100 %, men ønsker du lavere stillingsprosent kan dette vurderes.  Alle søkere bes søke elektronisk, og vi oppfordrer... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
4 dager siden
 ...bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov. Arbeidsoppgaver -Som sykepleier hos oss vil det være oppfølging av pasientene og deres pårørende igjennom dagen, vi har mange sykepleieprosedyrer hos oss så... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
4 dager siden
 ...og tverrfaglig i klinikken. Stillingen innebærer å utføre sykepleie til pasienter med små og store skader i forbindelse med ulykker...  ...Ivareta pasientsikkerhet Tverrfaglig samarbeid med bl.a. fysioterapeuter Administrative oppgaver, herunder bl.a. visittgang,... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
4 dager siden
 ...uavhengig av identitet og bakgrunn. Alle må søke elektronisk. Intervjuer og ansettelser skjer fortløpende Arbeidsoppgaver Sykepleie til pasienter med generelle gynekologiske lidelser, gynekologisk kreft og komplikasjoner i første halvdel av svangerskapet Pre-... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
4 dager siden
 ...tvang etter §§10.2, 10.3, 10.4. Vi ønsker oss en engasjert sykepleier/vernepleier i 100% fast stilling til  vårt team på Tun A....  ...behandlingsplaner Tverrfaglig samarbeid med lege, psykolog, sosionom og fysioterapeut  Samarbeid med interne og eksterne instanser... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
4 dager siden
 ...Vi har behov for en sykepleier i 100 % engasjement på dagtid ut februar 2025, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse i august. Urologisk poliklinikk har ca 25 000 konsultasjoner i året, og er en av landets største urologiske poliklinikker.  Her behandles pasienter... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
4 dager siden
 ...Det er ledig et 100 % vikariat som sykepleier hos oss på plastikkirurgisk poliklinikk. Vi har nå i stor grad brystrekonstruksjoner etter kreftbehandling og kirurgisk behandling av maligne melanomer. Vi har to operasjonsstuer hvor det utføres plastikkirurgiske operasjoner... 

Kirurgisk divisjon, plastkirurgisk poliklinikk, Akershus uni...

Lørenskog
7 dager siden
 ...være i tett samarbeid med andre helsesykepleiere, ergo- og fysioterapeuter, leger, psykologer med flere. Vi har fokus på fag og kvalitet...  ...Kvalifikasjoner Gode norskkunnskaper, Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier Erfaring med psykososialt... 

LØRENSKOG KOMMUNE HELSE, OMSORG OG MESTRING ADMINISTRASJON

Lørenskog
4 dager siden
 ...sykepleietjenesten og tverrfaglig i klinikken.Stillingen innebærer å utføre sykepleie til pasienter med små og store skader i forbindelse med...  ...Ivareta pasientsikkerhet Tverrfaglig samarbeid med bl.a. fysioterapeuter Administrative oppgaver, herunder bl.a. visittgang,... 

Faste stillinger og vikariater som sykepleier i Ortopediske ...

Lørenskog
1 dag siden
 ...spise- og ernæringsteam Samarbeid med og veiledning til fagpersoner i førstelinjen (klinisk ernæringsfysiolog, helsesykepleier, fysioterapeut og andre) Bidra i avdelingens kursvirksomhet Kvalifikasjoner Autorisert klinisk ernæringsfysiolog, gjerne med relevant... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
11 dager siden
 ...tverrfaglig med 10 terapeuter. Klinikken har osteopat, kiropraktorer, fysioterapeuter og massører. Vi behandler alle typer muskel- og leddlidelser...  ...i Norge. Alle klinikkene er tverrfaglige med kiropraktor og fysioterapeut. Noen klinikker har også ortoped, manuellterapeut, psykolog,... 

NEMUS Lørenskog søker kiropraktor

Lørenskog
14 dager siden
 ...avdelingen består av 16 spesialister i voksenpsykiatri, 6 psykologspesialister,15 LIS-3 og 14 LIS-1. Det er tilknyttet sosionom og fysioterapeut til hver av seksjonene. Vi har nå en ledig overlegestilling med oppstart 01.09.24 Akershus universitetssykehus HF er en... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
11 dager siden
 ...hukommelsesklinikk og enhet for Helse i Arbeid med nevrologer og fysikalskmedisinere, sykepleiere, nevropsykologer og logopeder, mens fysio- og ergoterapeuter og kontorpersonell jobber i matrise. Seksjonen er i en utviklingsfase og har høy forskningsaktivitet som vi ønsker skal vokse... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
6 dager siden
 ...- et samarbeid med bydel Grorud . Avdelingen er tverrfaglig sammensatt av ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere og hjemmetrenere.   Vi har nå ledig en 100% fast stilling som ergoterapeut i avdeling avklaring  og rehabilitering gjeldende fra 01.06.24. Ergoterapeutens... 

ALNA BYDELSADMINISTRASJON

Oslo
9 dager siden
 ...arbeid på steder som Nordbyhagen, Kongsvinger, Gardermoen og Ski.   Kvalifikasjoner Minimumskrav:  Norsk autorisasjon som sykepleier  Gode kommunikasjonsferdigheter og trives med pasientkontakt God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
11 dager siden
 ...Bydel Bjerke søker etter en engasjert og dyktig fysioterapeut til et vikariat i 100% stilling for snarlig tiltredelse. Vikariatet er...  ...eldre, og en turnusfysioterapeut. I tillegg omfatter avdelingen ergoterapeuter, hukommelsesteam, demenskoordinator, dagaktivitetstilbud for... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL BJERKE

Oslo
4 dager siden
 ...Oslohjelpa. Hver faggruppe har en teamleder. Til sammen er vi 4 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut samt turnusfysioterapeut som jobber med barn og unge. I...  ...samt med undervisning ut i skolene. Det søkes etter en fysioterapeut som skal jobbe med barn og unge 0-18 år, i 40% vikariat... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL FROGNER

Oslo
6 dager siden
 ...Gastrokirurgisk sengepost s102 har nå 2 ledige faste 100% stillinger! Er du sykepleier og har lyst til å jobbe i et hektisk miljø med mange spennende oppgaver og utfordringer? Da er du den vi ser etter! Gastrokirurgisk avdeling på Akershus universitetssykehus er... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
4 dager siden
 ...Vi i avdeling helse, aktivitet og mestring i Bydel Stovner søker en motivert ergoterapeut 1. Rollen som ergoterapeut krever at du har god faglig kompetanse, jobber strukturert og at du evner å jobbe i team. Avdelingen er i kontinuerlig utvikling og i denne jobben må du... 

Vurdering- og mestringsteam, Oslo kommune, Bydel Stovner

Oslo
6 timer sidenNy

kr 550.000 - 850.000

Job Requirements: Stillingsannonse Operasjons Sykepleier Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi senter er en veletablert... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
7 dager siden
 ...pleie Medikamenthåndtering og andre sykepleieprosedyrer Samhandling med primærhelsetjenesten Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Erfaring fra arbeid på sykehus  Svært gode norskkunnskaper Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner Gode... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
4 dager siden
 ...samarbeide tett med andre sykepleiere, helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut og ergoterapeut.   I løpet av 2023 fikk helsehusene i Oslo tilført...  ...kompetanse og du vil ha gode utviklingsmuligheter som sykepleier. Har du lyst til å være med å jobbe i et aktivt fagmiljø... 

Ullern helsehus - Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Oslo
10 dager siden

kr 450.000 - 850.000

Job Requirements: Stillingsannonse Anestesi sykepleier Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi senter er en veletablert... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
7 dager siden
 ...vedlikehold av smittevernprosedyrer, infeksjonsovervåkning og forebygging av spredning av resistente mikrober. Kvalifikasjoner Sykepleier som er opptatt av pasientsikkerhet og smittevern, liker å jobbe systematisk og søke ny kunnskap. Evne til å formulere seg godt... 

Smittevernsykepleier/rådgiver

Lørenskog
7 dager siden
 ...vi morgendagens behandling".  På seksjon for nevrohabilitering-barn, har vi ledig 100% fast stilling som spesialfysioterapeut/fysioterapeut fra 22.07.24. Ansvarsområdet for seksjonen er barn og unge med medfødt eller ervervet nevrologisk funksjonsnedsettelse som har... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
4 dager siden
 ...pasientene kommer med ambulanse som øyeblikkelig hjelp direkte inn på vårt eget akuttmottak inne på sengeposten. Der samarbeider sykepleier og lege tett og håndterer alt fra akutte blødninger, kuttskader,falltraumer, trange luftveier, abscesser, sårstell, trach-stell,... 

Vi søker en engasjert og ansvarsfull sykepleier til sommervi...

Lørenskog
11 dager siden
 ...Ullensaker kommune styrker fysioterapitilbudet, og lyser nå ut 3 nyopprettede stillinger. 2 stillinger i 75 % stilling som fysioterapeut, og 1 stilling i 100% stilling som psykomotorisk fysioterapeut. Merk søknaden din med hvilke av stillingene du søker på.  Arbeidssted... 

ULLENSAKER KOMMUNE FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN

Jessheim
4 dager siden
 ...teambasert utredning, behandling og tidlig rehabilitering (med minimum lege/ spesialist i indremedisin og geriatri, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut og ergoterapeut med relevant kompetanse/ erfaring innenfor geriatri). I tillegg omfatter teamet ernæringsfysiolog, sosionom... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
6 dager siden

kr 550.000 - 800.000

Job Requirements: Stillingsannonse Kosmetisk sykepleier / injeksjons sykepleier / dermatologisk sykepleier Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
7 dager siden