...behandling og utredning. Psykisk helse og rus-utfordringer er vårt primærområde. Målgruppen er unge og voksne. Vi har ledig 5 studentstillinger for syke- og vernepleierstudenter fra ca 24% til ca 35% stilling Psykiatrisk hjemmesykepleietjeneste er et nytt team i vår... 

ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Arendal
22 dager siden
Psykisk helse og rus  Enhet psykisk helse og rus har høy faglig kompetanse, som består av blant annet vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, fagarbeidere, pedagoger, barnevernspedagoger, familieterapeuter, psykologer og erfaringskonsulenter. Flere har spesialisert seg...

ØRBÆK

Arendal
23 dager siden
 ...opparbeide deg god erfaring underveis i studiet? Da bør du lese videre! Vi har nå behov for flere sykepleierstudenter i studentstilling, og ser etter deg som starter eller har startet på utdanningsløpet for å bli sykepleier. Vi håper du vil søke på stilling ved vår... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK FLEKKEFJORD

Flekkefjord
27 dager siden
 ...også inn under ordningen. Det samme gjelder 2. års sykepleier/vernepleierstudenter (med godkjent medisinkompetanse) som ikke har studentstilling i kommunen.     Gjelder ikke andre studenter.   Kriterier og godtgjøring:   Vikarer må inngå bindende avtale om å arbeide... 

Lyngdal kommune har fortsatt behov for sommervikarer til Hel...

Lyngdal kommune
6 dager siden
 ...behandling og utredning. Psykisk helse og rus-utfordringer er vårt primærområde. Målgruppen er unge og voksne. Vi har ledig 5 studentstillinger for syke- og vernepleierstudenter fra ca 24% til ca 35% stilling Psykiatrisk hjemmesykepleietjeneste er et nytt team i vår... 

Studentstilling helg

Arendal
22 dager siden