...Innlandet fylkeskommune Lillehammer videregående skole, avd. Sør Lillehammer videregående skole har to skolesteder, avd. Sør og avd. Nord. Lillehammer videregående skole, avdeling Sør er et moderne skolested i et historisk miljø. Det er ca. 600 elever. Avdeling Sør... 

Lærer i oppfølgingstjenesten (OT) og undervisningsstilling i...

Lillehammer
3 dager siden
 ...Vi søker Instituttleder for TV-utdanninger - TV-skolen Om stillingen Høgskolen i Innlandet søker Instituttleder til TV utdanningene ved det nye fakultet for audiovisuelle fagmiljøer innen film, TV og spill. Stillingen er en åremålsstilling over 4 år, med mulighet... 
Lillehammer
27 dager siden
 ...Beskrivelse Lillehammer videregående skole avd. Sør har ledig inntil 100% undervisningsstilling i engelsk fra 1. august 2024 Vi søker deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum klarer å skape gode relasjoner har undervisningserfaring har... 

LILLEHAMMER VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SØR

Lillehammer
4 dager siden
 ...Beskrivelse Lillehammer videregående skole har ledig inntil 80% fast undervisningsstilling i programfagene kunst, design og arkitektur, og interiør og eksponeringsdesign Vi søker deg som er faglig dyktig og engasjert, og liker å lære bort faget har god formidlingsevne... 

LILLEHAMMER VIDEREGÅENDE SKOLE AVD NORD

Lillehammer
5 dager siden
 ...blide og engasjerte personer som selgere 1-3 ganger i uka. Jobbene passer godt for studenter som vil ha jobb i ferier og ved siden av skolen. I ferier og høysesong vil det bli mer arbeidstid. Du som søker må være en service-innstilt og god selger og ha interesse for... 

Ekstrahjelp/deltid Belsvik Strandtorget

Lillehammer
3 dager siden
 ...Lillehammer kommune har flere ledige stillinger for fagarbeidere for skoleåret 2024/2025. For barneskolene gjelder det arbeid både i skole og SFO, og stillingene er i hovedsak 100 % stillinger. På ungdomstrinnet er det snakk om ca. 80 % stillinger. Det er både faste og... 

LILLEHAMMER KOMMUNE ADMINISTRASJON GRUNNSKOLE

Lillehammer
6 dager siden
 ...en tiltredelse fra 01.08.2024. Arbeidsoppgaver: En del av skolens lederteam Rektors nærmeste medarbeider og stedfortreder Ledelse...  ...Oppfølging av spesialundervisning Bidra inn i arbeidet rundt skole på idrettssamlinger Vikarhåndtering Konkret oversikt over... 

Ønsker du å jobbe i et idrettsmiljø sammen med dyktige lærer...

Lillehammer
3 dager siden
 ...Perfekt for en student! NB. Du må kunne arbeide også på dagtid i mange tilfeller, så dette er ikke en jobb for de som har obligatorisk skole hver dag. Flere eventer foregår utenomhus og vi er avhengige av ansatte som kan ta på seg eventer som krever kjøring, derfor vil... 

Perfect Escape søker nye gamemastere!

Lillehammer
9 dager siden
 ...ytterligere to perioder (totalt 12 år). Høgskolens kunstfaglige fakultet for audiovisuelle fag består av Den norske filmskolen, TV-skolen og Spillskolen, som et nyetablert, samlet fakultet med virkning fra 1. august 2024. Sammenslåingen skal skape best mulige... 
Lillehammer
19 dager siden
 ...Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres... 

Lærer i helse- og oppvekstfag (vikariat)

Lillehammer
3 dager siden
 ...Lillehammer kommune har flere ledige stillinger for miljøterapeuter for skoleåret 2024/2025. For barneskolene gjelder det arbeid både i skole og SFO, og stillingene er i hovedsak 100 % stillinger. På ungdomstrinnet er det snakk om ca. 80 % stillinger. Det er både faste og... 

LILLEHAMMER KOMMUNE ADMINISTRASJON GRUNNSKOLE

Lillehammer
6 dager siden
 ...daglig oppfølging i et hyggelig miljø, sammen med meget hyggelige arbeidskollegaer. Jobben består i å ringe til bedriftsmarkedet, skoler og barnehager i hele landet. Du skal presentere våre flotte produkter, der vi har enerett på flere, og få kunden interessert nok... 

Kundekonsulent

Lillehammer
3 dager siden
 ...Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres... 

LILLEHAMMER TANNKLINIKK

Lillehammer
2 dager siden
 ...mulig veiledning på ph.d.-nivå. Medansvar for aktiv utvikling av skolens innhold, kvalitet og helhet for å være en ledende kunstfaglig...  .... Den norske filmskolen er organisert som en selvstendig skole som fra høsten 2024 inngår i fakultetet for film, TV og spill. Filmskolens... 
Lillehammer
24 dager siden
 ...ved at folk reiser med kollektivtransport, sykler eller går. I 2023 reiste nærmere 11 millioner med Innlandstrafikk sine busser til skole, jobb eller fritidsaktiviteter i Innlandet, men vi har plass til flere. For å få til dette må flere endre reisevaner fra bil til mer... 

Bli med på å utvikle et nytt konsept for jobbreiser

Lillehammer
27 dager siden
 ...ytterligere to perioder (totalt 12 år).  Høgskolens kunstfaglige fakultet for audiovisuelle fag består av Den norske filmskolen, TV-skolen og Spillskolen, som et nyetablert, samlet fakultet med virkning fra 1. august 2024. Sammenslåingen skal skape best mulige... 

Vi søker Instituttleder for TV-utdanninger - TV-skolen

Lillehammer
26 dager siden
 ...og Kongsvingersom de største.Innlandet fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som drift og utvikling avvideregående skoler, voksnes læring, det off entlige tannhelsetilbudet, drift av fylkesveger ogkollektivtrafi kk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle... 

Innlandet fylkeskommune

Lillehammer
Én måned siden
 ...Gjøvik videregående skole er en av Innlandets største skoler med et stort utvalg programområder. Skolen har ca. 1180 elever og 220 ansatte, og eies og drives av Innlandet fylkeskommune. Skolen er sentralt plassert i Gjøvik i et flott skoleanlegg. Vi har godt utstyrte... 

Gjøvik videregående skole - Undervisningsstilling i matemati...

Gjøvik
9 dager siden
 ...Beskrivelse av arbeidsstedet: Fredheim skole ligger 2 km nord for Gjøvik sentrum. Skolen har 313 elever, og det er rundt 43 ansatte. Skolen har et spesielt fokus på at tilhørighet er grunnlaget for trivsel, læring og god helse.  Det vil bli ledig fast stilling som... 

GJØVIK KOMMUNE TJENESTEOMRÅDE SKOLE

Gjøvik
3 dager siden
 ...Arbeid med barn, unge, voksne eller eldre med funksjonsnedsettelser innenfor ulike deler av tjenesteapparatet, eks. psykisk helse, skole, helse- og omsorgstjenesten mv.  Vernepleiefaglig eller sosialfaglig praksis fra kommunal sektor.  Tverrprofesjonelt samarbeid.... 
Lillehammer
Én måned siden
 ...Beskrivelse av arbeidssted: Tjeneste Skole består av skoleadministrasjon, grunnskolene og voksenopplæringen i Gjøvik kommune. Vi har som mål at skolesystemet og skolefritidsordningen i Gjøvik skal ha høy faglig kvalitet og oppnå gode resultater. Det lyses ut... 

GJØVIK KOMMUNE TJENESTEOMRÅDE SKOLE

Gjøvik
5 dager siden
 ...er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljøer, god barnehagedekning og en satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive... 

RINGSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Moelv
3 dager siden
 ...i samarbeid med barnet og nære voksne Evaluere effekten av tiltakene Jobbe på ulike arenaer rundt barnet, både i hjemmet, på skole/barnehage og på fritidsarenaer Jobbe tverrfaglig og tverretatlig med ressurspersoner rundt barnet  Veilede ressurspersoner rundt... 

BRUMUNDDAL HELSESTASJON

Brumunddal
4 dager siden
 ...er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljøer, god barnehagedekning og en satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive... 

RINGSAKER KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN

Brumunddal
6 dager siden
 ...er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljøer, god barnehagedekning og en satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive... 

RINGSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Moelv
5 dager siden
 ...er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljøer, god barnehagedekning og en satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive... 

HEMPA BARNEHAGE

Brumunddal
4 dager siden
 ...er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljøer, god barnehagedekning og en satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive... 

RINGSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Brumunddal
3 dager siden
 ...gjennom kompetanseutvikling og faglig fordypning en selvstendig jobb med mulighet for å påvirke faglig og organisatorisk utvikling på skolen og i arbeidslivet et spennende og utfordrende fagmiljø med fokus på mennesket, utvikling og læring av voksne studenter med... 

Fagskolen Innlandet - Key Account Manager (KAM) primært inne...

Gjøvik
9 dager siden
 ...Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres... 

Karriere Innlandet Gjøvik, avd iInstitusjonsopplæring - Unde...

Gjøvik
9 dager siden
 ...retningslinjer, rutiner og prosedyrer gjeldende for pasientreiser. Kvalifikasjoner Av formell kompetanse forventes 3 års videregående skole. Utdanning/ erfaring innen kundeservice/transport/logistikk vil anses som vesentlig. Gode geografikunnskaper, Innlandet... 

SYKEHUSET INNLANDET HF PASIENTREISER

Moelv
5 dager siden