...daglig oppfølging i et hyggelig miljø, sammen med meget hyggelige arbeidskollegaer. Jobben består i å ringe til bedriftsmarkedet, skoler og barnehager i hele landet. Du skal presentere våre flotte produkter, der vi har enerett på flere, og få kunden interessert nok... 

Kundekonsulent

Hamar
6 timer siden
 ...Folkehøgskole har ledig 20% stilling for fløytelærer fra 1. august 2024. Stillingsprosenten kan bli noe justert avhengig av elevsøkningen til skolen. Vi søker etter personer med høyere musikkutdanning innen fløyte og erfaring som utøver. Det vil bli lagt stor vekt på personlig... 

Timelærer fløyte

Hamar
10 dager siden
 ...Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres... 

Samferdsel, Randsfjordferja - matros/lettmatros

Hamar
5 timer siden
 ...Barnehagen har en avdeling med 1-3 år og en avdeling med 3-5 år. Barnehagen ligger på Ingeberg boligfelt like i nærheten av Ingeberg skole.  Vi har et stabilt personale med erfarne og kompetente pedagoger, fagarbeidere og assistenter. I personalgruppa utvikler vi oss... 

Ingeberg barnehage - Fagarbeider 100 % stilling

Hamar
6 timer siden
 ...Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene, videregående skoler og karrieresentrene.  Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring... 

KARRIERE INNLANDET

Hamar
5 dager siden
 ...Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres... 

Enhet for IKT Service og brukerstøtte, IKT-support medarbeid...

Hamar
4 dager siden
 ...vedlikehold og utvikling av fylkeskommunenes eide bygningsmasse på ca. 430.000 m2, der hovedvekten avbygningsmassen er videregående skoler. Seksjon Utbygging har blant annet ansvaret for: gjennomføring av investeringsprosjekter knyttet til eiendomsavdelingen... 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE EIENDOM HAMAR

Hamar
5 dager siden
 ...Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres... 

Samferdsel, Randsfjordferja - kaptein/skipsfører

Hamar
5 timer siden
 ...ungdomsskoler i Hamar og ligger på Ridabu, ca 3 km fra Hamar sentrum. Skolen har ca 340 elever og elevene på hvert trinn er organisert i to...  ...egenskaper En ambisiøs og samlende leder som evner å lede en skole med stort mangfold En med stor arbeidskapasitet som utviser... 

Rektor Ener ungdomsskole

Hamar
10 dager siden
 ...har ca 1000 ansatte som daglig jobber for et tryggere Innland. Innlandet er i stadig vekst og har rikt næringsliv samt et godt utbygd skole- og utdanningstilbud. Innlandet er et spennende og mangfoldig distrikt med variert kulturtilbud og attraktive turistdestinasjoner.... 

POLITIETS FELLESTJENESTER HAMAR POLITISTASJON

Hamar
6 dager siden
 ...ytterligere to perioder (totalt 12 år). Høgskolens kunstfaglige fakultet for audiovisuelle fag består av Den norske filmskolen, TV-skolen og Spillskolen, som et nyetablert, samlet fakultet med virkning fra 1. august 2024. Sammenslåingen skal skape best mulige... 
Hamar
19 dager siden
 ...gjeninntredelse i stilling Arbeidsoppgaver daglig tilsynsrunde på hele skolen (27 000 m2) klargjøre klasserom for skolens brukere...  ...- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste... 

Hamar katedralskole - Tilsynsvakt på kveldstid (vikariat)

Hamar
5 timer siden
 ...i avdelingen Kompetanse og tannhelse, og stillingen ligger i enhet for elevtjenesten.  Kontorsted vil være på Stange videregående skole. Vi søker deg som er engasjert i ungdom og har god evne til relasjonsbygging har gode kommunikasjonsferdigheter og norskkunnskaper... 

Er du vår nye OT-veileder i Oppfølgingstjenesten?

Hamar
6 timer siden
 ...har ca 950 ansatte som daglig jobber for et tryggere Innland. Innlandet er i stadig vekst og har rikt næringsliv samt et godt utbygd skole- og utdanningstilbud. Innlandet er et spennende og mangfoldig distrikt med variert kulturtilbudog attraktive turistdestinasjoner.... 

NAMSFOGDEN I INNLANDET

Hamar
5 dager siden
 ...skoleutvikling, ligger også i seksjonen. Enheten koordinerer kompetansehevende prosesser og pedagogisk utviklingsarbeid i de videregående skolene og karrieresenterne. Fylkeskommunene fikk gjennom regionreformen et forsterket samfunnsoppdrag som innebærer et helhetlig ansvar... 

Kompetanse, Regional kompetanseutvikling - Rådgiver

Hamar
6 dager siden
 ...skoleutvikling, fag- og yrkesopplæring, voksnes læring og tannhelse. Avdelingen har en betydelig rolle som samfunnsutvikler og støtter skolene i deres rolle som regional utviklingsaktør. Som sjef for kompetanse og tannhelse vil du ha det overordnede ansvaret for 23... 

Headvisor

Hamar
6 dager siden
 ...se Ansvar og arbeidsoppgaver  Ledelse, formidling og veiledning i forbedringsarbeid i barnehage, grunnskole og videregående skole Deltagelse i forskningsprosjekter  Undervsining i lærer- og lederutdanningene Utvikling av innhold i nettressurs for kompetanseutvikling... 

HØGSKOLEN I INNLANDET HAMAR

Hamar
11 dager siden
 ...Beskrivelse av arbeidssted: Tjeneste Skole består av skoleadministrasjon, grunnskolene og voksenopplæringen i Gjøvik kommune. Vi har som mål at skolesystemet og skolefritidsordningen i Gjøvik skal ha høy faglig kvalitet og oppnå gode resultater.Det lyses ut et uspesifisert... 

Barne- og ungdomsarbeiderstillinger i skole/ SFO for skoleår...

Gjøvik
5 timer siden
 ...Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres... 

Enhet for IKT Drift og Leveranse

Hamar
10 dager siden
 ...er veldig stolte av -- også kjent som "McDonald’s Business School". Hos oss er det plass til alle, enten du vil jobbe ved siden av skole eller bygge karriere. Er engasjert og ønsker å gjøre en god jobb hos oss Er til å stole på og pliktoppfyllende Har en høy arbeidsmoral... 

McDonald's Maxi Hamar søker glade og engasjerte medarbeidere

Hamar
10 dager siden
 ...Frydenlund skole søker vernepleier Du vil jobbe med barn som trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging i tilknytning til skole og SFO. Teamet rundt eleven(e) samarbeider tett, og du må bidra der det er behov.  Du vil jobbe i tett samarbeid med lærere, foreldrene... 

Vernepleier

Elverum
4 dager siden
 ...Beskrivelse av arbeidsstedet: Fredheim skole ligger 2 km nord for Gjøvik sentrum. Skolen har 313 elever, og det er rundt 43 ansatte. Skolen har et spesielt fokus på at tilhørighet er grunnlaget for trivsel, læring og god helse.  Det vil bli ledig fast stilling som... 

Rektor 100 % fast stilling ved Fredheim skole

Gjøvik
5 timer siden
 ...videregående opplæring. I Elverum har alle elever en digital enhet som inngår i det pedagogiske arbeidet. Elverumsskolen skal være en skole for alle med blikk for den enkelte! Frydenlund skole er en sentrumsskole. Skolen har fra august 2024 cirka 260 elever, 80-90 SFO-... 

Adjunkt/lærer

Elverum
6 timer siden
 ...musikk i din fagkrets? Er du en tydelig, motiverende og samlende klasseleder? Da kan du være den vi er på utkikk etter! Lund skole og SFO ligger i Brenneriroa sentralt i Løten. I skoleåret 2024/ 2025 har skolen ca 95 elever. Skolen er samlokalisert med Lund... 

Vi søker to lærere til Lund skole!

Løten
5 timer siden
 ...Gjøvik videregående skole er en av Innlandets største skoler med et stort utvalg programområder. Skolen har ca. 1180 elever og 220 ansatte, og eies og drives av Innlandet fylkeskommune. Skolen er sentralt plassert i Gjøvik i et flott skoleanlegg. Vi har godt utstyrte... 

Gjøvik videregående skole - Avdelingsleder elevtjenesten

Gjøvik
6 timer siden
 ...har ca 850 ansatte som daglig jobber for et tryggere Innland. Innlandet er i stadig vekst og har rikt næringsliv samt et godt utbygd skole- og utdanningstilbud. Innlandet er et spennende og mangfoldig distrikt med variert kulturtilbud og attraktive turistdestinasjoner.... 

NAMSFOGDEN I INNLANDET

Hamar
5 dager siden
 ...kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Du vil få en sentral rolle med å gjøre kompetanseteamet kjent blant barnehager og skoler. Dette vil du gjøre i samspill med flere andre direktorater. Derfor må du påregne noe reisevirksomhet i denne stillingen.... 

UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HAMAR

Hamar
2 dager siden
 ...På Frydenlund skole trenger vi barneveiledere. Frydenlund skole er en sentrumsskole som er inne i en spennende organisatorisk og pedagogisk utvikling. Vi kan tilby et trivelig og stabilt arbeidsmiljø med vekt på læring, psykisk helse og positivitet. Skolen har fra... 

Barneveileder

Elverum
4 dager siden
 ...Raufoss videregående skole har ledig inntil 100% fast stilling som lærer ved teknologi og industrifag fra 1. august 2024. Vi søker deg som ønsker å bidra til å skape Norges beste yrkesfagskole. Vår kultur er preget av samarbeid og dialog. Våre ansatte er gode rollemodeller... 

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE

Raufoss
11 dager siden
 ...Beskrivelse Lena-Valle videregående skole har ledig fast undervisningsstilling i naturbruk fra 1.august 2024 Vi søker deg som har formell undervisningskompetanse i programfagene, Naturbasert næringsaktivitet og skogbruk setter elevenes læring og læringsmiljø... 

LENA-VALLE VIDEREGÅENDE SKOLE AVD LENA

Lena
6 dager siden