...Arbeidsoppgåver:   Byggja, montera og dokumentera kabelanlegg, nettstasjonar, transformatorstasjonar og linjer i små og store prosjekt  Drift og vedlikehald av eksisterande nettanlegg  Ynskja kvalifikasjonar:   Fagbrev som elektrikar / energioperatør eller andre... 

Elektrikar / Energioperatør

Sogndal
12 dager siden
 ...oppdrag både å drifta og modernisera det brattaste straumnettet i Noreg. Som ein del av teamet i Nettutvikling vil du arbeida med prosjekt som har mål om å leggja til rette for utvikling, elektrifisering og auka bruk av fornybar energi i regionen.   Arbeidsoppgåvene... 

Prosjektleiar

Sogndal
12 dager siden
 ...og KPIer Kvalifikasjoner: Fagbrev eller fagskoleingeniør Erfaring med planlegging og gjennomføring av serviceoppdrag og prosjekter er ønskelig Gode norskferdigheter skriftlig og muntlig Førerkort kl. B Det er viktig at du identifiserer deg med våre verdier... 

GK Norge

Sogndal
26 dager siden
 ...relevant å sjå på korleis psykologiske faktorar hjå kunden, som identitet, aksept og  innovativitet, påverkar kundeadferda. Aktuelle prosjekt bør utforske synergiar mellom nye og innovative teknologiar, psykologiske faktorar og marknadsføringsaktivitetar langs verdikjeda,... 
Sogndal
12 dager siden
 ...som set oss i stand til å møte mange ulike utfordringar i ein samansett skulekvardag.  Arbeids- og ansvarsområde undervise planlegge, gjennomføre og vurdere ei variert og framtidsretta opplæring av høg kvalitet og god progresjon bidra i fellesskapet vårt om... 

Lærar i grunnskulen

Aurland
10 dager siden
 ...divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for heilårsdrift av riksvegane, inkludert ferjer. Vi vedlikeheld og utviklar vegnettet, og planlegg og gjennomfører utbetringsprosjekt. Drift og vedlikehald har rundt 880 medarbeidar over heile landet, og ein årleg omsetnad på om... 
Leikanger
18 dager siden
 ...*Kunnskap og læring *Respekt og toleranse *Trivsel og tryggleik *Samarbeid og engasjement Arbeids- og ansvarsområde Planlegge drift og lede det daglege arbeidet ved skulefritidsordninga Utvikle overordneda mål, strategier og årsplanar for skolefritidsordninga... 
Aurland
12 dager siden
 ...sjølvstendig, og strukturere kvardagen Vere fleksibel og løysingsorientert Gode haldningar og evne til etisk refleksjon God til å planlegge og tydeleg i din kommunikasjon med andre Me søkjer ein person som er god til å motivere, rettleie og til å skape engasjement... 

Avdelingsleiar ved Vik- bygde og sjukeheim - 2. gangs utlysi...

Vik
10 dager siden
 ....august 2024 Arbeidsoppgåver Som barnehagelærar ved Indre Hafslo barnehage vil du ha varierte og spennande oppgåver knytt til planlegge og organisering av kvardagen og aktivitetar for barnehagen, avdeling og aktivitetsgruppe, oppfølging av barn i dialog med føresette... 

Luster kommune

Luster
12 dager siden
 ...det offentlege, og har ei sentral rolle for all norsk ungdom når dei blir digitale brukarar.  MinID er del av ei rekke spennande prosjekt som vil gjere det enda enklare å ta i bruk elektronisk ID.  Kundetenester-teamet arbeider med løysingar for sjølvbetjening og... 
Leikanger
3 dager siden
 ...Hydro Aluminium, hvor vi er stolt foretrukken leverandør. Bilfinger i Årdal og Høyanger er tverrfaglig leverandør av modifikasjoner, prosjekter og vedlikeholdstjenester med stor faglig spennvidde til industri-, næring og privatmarked. Vi er 120 ansatte. Til Årdal... 

Bilfinger

Øvre Årdal
8 dager siden
 ...Årdal og Høyanger er tverrfaglig leverandør av modifikasjoner, prosjekter og vedlikeholdstjenester med stor faglig spennvidde til...  ...Arbeidsoppgaver Vedlikehold av prosessutstyr hos våre kunder Prosjekt og teamarbeid Direkte kontakt med kunder Kvalifikasjoner... 

Bilfinger

Øvre Årdal
8 dager siden
 ...Hydro Aluminium, hvor vi er stolt foretrukken leverandør. Bilfinger i Årdal og Høyanger er tverrfaglig leverandør av modifikasjoner, prosjekter og vedlikeholdstjenester med stor faglig spennvidde til industri-, næring og privatmarked. Vi er 120 ansatte.  Til Årdal søker... 

Bilfinger

Øvre Årdal
8 dager siden
 ...utviklingsprosjekter for å støtte opp om ambisjonene til Statkraft og regionen. Etablere og følge opp system for etteranalyser knyttet til prosjekt- og vedlikeholdsaktiviteter. Du har en meget sentral rolle, og forventes å være en sterk bidragsyter, i utviklings- og... 

Statkraft

Gaupne
19 dager siden
 ...Baltic eID Cooperation Project (NOBID).  NOBID er et samarbeidsprosjekt om elektronisk ID (eID) i regi av Nordisk Ministerråd. Prosjektet finansieres av ministerrådet og har politisk støtte fra åtte deltakende land fra Norden og Baltikum. Digitaliseringssamarbeidet er... 
Leikanger
5 dager siden
 ...sikkerhetsarbeid  Forebyggende vedlikehold i form av inspeksjoner og service Utføre feilsøking, reparasjon og vedlikehold Planlegge og gjennomføre arbeidsoppdrag fra start til teknisk sluttføring Være en pådriver i standardiserings- og forbedringsarbeid  Rapportere... 

NORSK HYDRO AVD ØVRE ÅRDAL

Øvre Årdal
18 dager siden