...til drenering og frostproblematikk rådgivning og støtte til prosjekter under utbygging med hensyn på teknisk kvalitetskontroll...  ...riksvegene, inkludert ferjer. Vi vedlikeholder og utvikler vegnettet, planlegger og gjennomfører utbedringsprosjekter. Drift og vedlikehold har... 
Lillehammer
18 dager siden
 ...togtilbudet og sørge for en mer stabil jernbane. Vi planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter...  ...fag, du får jobbe med et stort spenn av prosjekter, og ikke minst blandingen av arbeid ute på prosjekt og inne på kontor! Vi kan love at ingen dager er... 

Drømmejobben: En kombinasjon av tekniske fag og arbeid med m...

Lillehammer
16 dager siden
 ...typer oppdrag. Avdelingen driver også med mindre/middels store prosjekter. Arbeidsoppgaver Som elektromontør hos Bravida...  ...prosjekter, rehabilitering og rammeavtaler. I jobben får du både planlegge, samordne og utføre oppdrag. Arbeidet innebærer både teknisk... 

Elektromontør

Lillehammer
Én måned siden
 ...prosessen, fra oppstart til go-live. I rollen vil du være med å planlegge og gjennomføre implementeringsprosjekter med våre kunder,...  ...løsningen etter kundens behov og ha kundekontakt underveis i prosjektene. I tillegg vil du hjelpe eksisterende kunder med optimalisering... 

Cepheo A/S

Lillehammer
2 måneder siden
 ...BUP Lillehammer har et aktivt forskningsmiljø. Av pågående prosjekter kan vi nevne forskning på søskengrupper SIBS, 10 års oppfølgingsstudie...  ...på Lillehammer og Enhet for barn og familie i Gjøvik Det planlegges for tiden ny sykehusstruktur i Innlandet. Et nytt og... 

Overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Lillehammer
26 dager siden
 ...faglig ansvarlig for produsentlinjen og DNFs faglige ledelse for å planlegge, gjennomføre og evaluere felles øvelser, workshops og...  ...er under utvikling til en spisset lederutdanning av kunstneriske prosjekter og studentene blir utfordret som ledere av individuelle faglig... 
Lillehammer
3 dager siden
 ...samfunnsutvikling. Tjenesteområdet består av forvaltning, prosjekt, drift og trafikk, hvor du som leder har det totale fag,...  ...en framtidsrettet utvikling av kommunens samferdselsanlegg Planlegge og gjennomføre økonomisk forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling... 

Tjenesteområdeleder Veg og trafikk

Lillehammer
24 dager siden
 ...fungere godt med rutiner Det kommer godt med om du: kjenner til produktene våre har jobbet selvstendig før liker å planlegge Arbeidstidene er hovedsaklig mellom 8-16, mandag-fredag. Mulighet for høyere stillingsprosent på sikt. Hva får du fra å jobbe... 

Ordensfokusert lagermedarbeider

Lillehammer
3 dager siden
 ...divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for heilårsdrift av riksvegane, inkludert ferjer. Vi vedlikeheld og utviklar vegnettet, og planlegg og gjennomfører utbetringsprosjekt. Drift og vedlikehald har rundt 880 medarbeidar over heile landet, og ein årleg omsetnad på om... 
Lillehammer
18 dager siden
 ...FLO har et ansvar for forsyningsprosessene i Forsvaret og et særskilt ansvar for koordinering innen forsyning  Dette innbefatter å planlegge, utvikle, organisere og kontrollere all forsyningsvirksomhet. På grunn av pågående omorganisering i Forsvaret må endring av... 

Vil du bidra til sentral logistikkstøtte for Forsvaret?

Lillehammer
20 dager siden
 ...divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for heilårsdrift av riksvegane, inkludert ferjer. Vi vedlikeheld og utviklar vegnettet, og planlegg og gjennomfører utbetringsprosjekt. Drift og vedlikehald har rundt 880 medarbeidar over heile landet, og ein årleg omsetnad på om... 
Lillehammer
3 dager siden
 ...Ønskede kvalifikasjoner du er ikke redd for å stille spørsmål, du tar initiativ og er reflektert du er flink til å organisere og planlegge arbeidet ditt, og jobber selvstendig og tar ansvar du har erfaring med prosjektarbeid, gjerne som prosjektleder du må... 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE KOLLEKTIVTRANSPORT

Lillehammer
22 dager siden
 ...assistenter! Jeg er en eldre dame bosatt i Lillehammer som søker stødige assistenter som kan assistere meg i min hverdag. Jeg har mange prosjekter som jeg trenger noe assistanse til å få gjennomført, og trenger assistanse for å få gjort daglige aktiviteter både i og utenfor... 

Lillehammer- Eldre dame søker gode og stødige hjelpere som v...

Lillehammer
1 dag siden
 ...FLO har et ansvar for forsyningsprosessene i Forsvaret og et særskilt ansvar for koordinering innen forsyning  Dette innbefatter å planlegge, utvikle, organisere og kontrollere all forsyningsvirksomhet. På grunn av pågående omorganisering i Forsvaret må endring av... 

FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON FLO

Lillehammer
19 dager siden
 ...rådgiver Automasjon og ITB Hos oss blir du en del av den brede kunnskapsbanken som fagmiljøene våre utgjør. Gjennom tverrfaglige prosjekter av stor samfunnsmessig betydning, får du fordype deg i faget ditt og samtidig dele kunnskap med kollegaene dine. Vi tror at... 

Sweco

Lillehammer
12 dager siden
 ...del av et team som Er en etterspurt ressurs med en tydelig og viktig plass i organisasjonen : Vi blir involvert i viktige prosjekter, og folk kommer til oss for hjelp. Organisasjonen og ledelsen lytter til oss og ser verdien vi skaper. Har en klar retning, tett... 

HAFSLUND AS AVD LILLEHAMMER

Lillehammer
26 dager siden
 ...SHA-rådgivere, som kan bidra til sikker gjennomføring av våre prosjekter. Kandidater med rette kvalifikasjoner, vil kunne få mulighet til...  ...og bygging Etablere strategier og SHA-planer i prosjekt Ivareta SHA i anskaffelsesprosesser Systematisere og gjennomføre... 

Vil du jobbe med SHA i utbyggingsprosjekter?

Lillehammer
12 dager siden
 ...Hos oss får du ikke bare en jobb – du får en meningsfull, utfordrende og morsom hverdag der du kan sette ditt preg på små og store prosjekter. Dine oppgaver inkluderer: Legge granittbelegg og brostein med presisjon. Skape vakre belegningsstein-områder. Forme... 

Adecco Select

Lillehammer
Én måned siden
 ...opptatt av å vise at trening og aktivitet faktisk er for alle, og at det kan være enkelt, trygt og morsomt. Arbeidsoppgaver: Planlegge og holde treninger i gruppe og individuelt Drive frem og øke antall kunder Markedsføre tjenestene Ansvar for egen... 

ASTERA AS

Lillehammer
Én måned siden
 ...delta i Regionale kurs, Nasjonale kurs samt å fordype seg i terapeutisk metode. Vi har et aktivt forskningsmiljø. Av pågående prosjekter kan vi nevne forskning på søskengrupper SIBS, 10 års oppfølgingsstudie på nevrotilstander Line- up studien, forskning innen VR teknologi... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
Én måned siden
 .... Erfaring er ikke et must, men du bør ha litt kjennskap til de mest brukte webutviklingsrammeverkene og helst ha deltatt i noen prosjekter tidligere. Det som virkelig teller for oss, er din entusiasme og ditt ønske om å samarbeide i team for å skape intuitive og effektive... 

Norkart

Lillehammer
2 måneder siden
 ...avdelingen går i dag på dagskift kl. 07-15, men det er ventet å bevege seg opp til 2-skift. Dette er en avdeling som jobber mot prosjekter, så fleksibiliteten til at ansatte kan flyttes rundt er viktig. Hovedoppgaven vil primært være på rør-avdelingen hvor man gjør klar... 

JOBZONE NORGE AS AVD LILLEHAMMER

Lillehammer
19 dager siden
 ...tilskuddsordninger i jordbruket Veiledning til kommuner og næring, både i faglige spørsmål og i tilknytning til tilskuddsordninger Delta i prosjekter tilknyttet utviklingen av jordbruket Dialog og samarbeid med aktører som jobber med miljøløsninger for jordbruket Du må... 
Lillehammer
4 dager siden
 ...riktig kvalitet til rett tid. Dette samt vårt fokus på langsiktig og strategisk drift og utvikling, mener vi skal bidra til gode prosjekter og leveranse, og dermed fornøyde kunder. Fron Bygg AS sin virksomhet består av eneboliger og leiligheter, service- og forsiktingsjobber... 

FRON BYGG AS AVD LILLEHAMMER

Lillehammer
Én måned siden
 ...hvor hverdagen er preget av frihet under ansvar. Arbeidsoppgaver Skadetekniker Våre skadeteknikere har ansvar for egne prosjekter fra A - Å Gjennomføre nødvendig tiltak på skadested for begrensing av skade Sanering og gjenoppbygging etter skade Etablere... 

BELFOR NORWAY AS AVD OSLO

Lillehammer
18 dager siden
 ...Innlandet barnevernsenter er en institusjon som har hatt mange prosjekter, og vi søker hele tiden å tilpasse tilbudet vårt etter barnas...  ...medvirkning, og utarbeide skriftlige rapporter etter forløpet. Du planlegger samtaler, møter og arbeidsoppgaver etter struktur i omsorgs-... 

Flere spennende stillinger på Innlandet barnevernsenter!

Gjøvik
10 dager siden
 ...driftsytelse. Arbeidsoppgaver og personlige egenskaper Planlegge og gjennomføre rutinemessig vedlikehold av produksjonsutstyr....  ...utviklingsmuligheter gjennom opplæring og kursing. Mulighet til å være en del av prosjekter som bidrar til forbedring i produksjonsprosesser. Gode... 
Gjøvik
13 dager siden
 ...evne til å utføre daglig arbeidsledelse, planlegging og organisering av arbeidet innen et arbeidsområde.  Arbeidsoppgaver ~planlegge og organisere arbeidet innen arbeidsområdet ~ daglig personaloppfølging av fengselsbetjenter i vakta ~ følge opp og kvalitetssikre... 
Gjøvik
4 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver kartlegge den enkeltes ønsker om, og mulighet for aktivitet slik at alle innsatte får et tilbud om sysselsetting planlegge, koordinere, lede og gjennomføre aktiviteter ved lokasjonen herunder kurs, program, fritidsaktiviteter og hobbyarbeid mm.... 
Gjøvik
4 dager siden
 ...blir tatt opp på Logg inn for å se kontaktinformasjon . Som stipendiat skal du:   Gjennomføre selvstendig forskningsarbeid Planlegge og fasilitere co-design-prosesser i en tverrfaglig kontekst  Gjennomføre en opplæringsdel som inneholder faglig og metodisk skolering... 

Stipendiat i Tjenestedesign for digital sikkerhet

Gjøvik
24 dager siden