Søkeresultater: 39 ledige stillinger

 ...Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg. Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju. Vi planlegger å ha intervjuer i løpet av ukene  24. Søkerlisten er offentlig Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som... 
Moss
9 dager siden
 ...synlig og motiverer til felles innsats Du involverer, tar initiativ og er løsningsorientert Du er systematisk, strukturert, planlegger og evner få overblikk Du har gjennomføringsevne og kommuniserer godt med alle Høy arbeidskapasitet, være fleksibel,... 

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS...

Ås
18 dager siden
 ...til å arbeide selvstendig og håndtere høyt arbeidstempo. Videre er du løsnings- og fremtidsorientert samtidig som du er flink til å planlegge. Det er nødvendig at du er fleksibel og evner å prioritere arbeidsoppgavene i tråd med virksomhetens behov. Du må videre evne å se... 
Moss
18 dager siden
 .... Arbeidsoppgaver: Utøve hjemmesykepleie i henhold til brukers behov og gjeldene vedtak, med fokus på hverdagsmestring Planlegge, vurdere og koordinere tjenestene sammen med bruker, pårørende og samarbeidspartnere Dokumentere i Gerica i henhold til prinsipper... 

RÅDE KOMMUNE DAGSENTER HELSEHUSET

Råde
17 dager siden
 ...serviceelektriker i Bravida jobber du selvstendig i ulike type serviceoppdrag for bedriftskunder, store som små. I jobben får du både planlegge, samordne og utføre oppdrag. Arbeidet innebærer både teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være... 

Serviceelektriker Industri

Sarpsborg
22 dager siden
 ...Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg. Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju. Vi planlegger å ha intervjuer i løpet av mai.  Søkerlisten er offentlig Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker... 

Helsefagarbeider (fast), Ekholt og Melløs sykehjem

Moss
9 dager siden
 ...oppfølging av fengselsbetjent/miljøterapeut. Enheten har fokus på miljøarbeid.  Miljøterapeut/fengselsbetjent skal ha evne til å planlegge, lede og evaluere innsattes påvirkningsarbeid og inneha gode kommunikasjonsevner. Miljøterapeut/fengselsbetjent må også ha evne... 

Østfold friomsorgskontor og Ravneberget fengsel - Miljøterap...

Sarpsborg
4 dager siden
 ...en trygg og tydelig klasseleder Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver delta i samarbeid og profesjonelle læringsfellesskap planlegge, gjennomføre og evaluere nytenkende og engasjerende undervisning i tråd med aktuell læreplan bidra til elevenes faglige og sosiale... 

CHILDRENS INTERNATIONAL SCHOOL SARPSBORG AS

Sarpsborg
17 dager siden
 ...nøyaktig informasjon i og utenfor Norden. Vår misjon er å levere den innsikten organisasjoner trenger for å ta bedre beslutninger og planlegge, bygge og forvalte sikre og effektive naturlige og bygde miljøer - fra å bevare marine habitater til å holde veier sikre og i... 

Field Geospatial AS

Rakkestad
19 dager siden
 ...divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for heilårsdrift av riksvegane, inkludert ferjer. Vi vedlikeheld og utviklar vegnettet, og planlegg og gjennomfører utbetringsprosjekt. Drift og vedlikehald har rundt 880 medarbeidar over heile landet, og ein årleg omsetnad på om... 
Moss
2 dager siden
 ...ansvar for avdelingsleder Påse at Aberias systemer og planverk blir utarbeidet og fulgt opp Delta på overlapp på avdelingene Planlegge, gjennomføre og evaluere faglige tiltak. Herunder ansvar for utarbeidelse av vedtak om HOL kap 9, bruk av tvang og makt, og Pbrl... 

Aberia Omsorg søker Assisterende avdelingsleder 100 % (vikar...

Moss
9 dager siden
 ...Sykepleieroppgaver knyttet til pasienter med infeksjonssykdommer (smittevern, medisinhåndtering, sårstell, blodprøvetaking, dokumentasjon, planlegge og tilrettelegge for hjemmebehandling etc) Bruk av elektroniske meldinger for samhandling med kommunen Være med på... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
29 dager siden
 ...støttespiller for våre brukere, og bistå på alle nivåer i det daglige liv delta i aktivitet sammen med og tilsyn av brukerne organisere, planlegge, tilrettelegge, utvikle og følge opp tiltak med særlig fokus på habilitering og opplæring delta i stell og ivaretakelse av... 
Mysen
10 dager siden
 ...hver andre helg  13,85 % med hver andre helg Arbeidsoppgaver pleie- og omsorgsoppgaver i det enkelte hjem vurdere behov og planlegge pleietilbudet, samt iverksette tiltak oppfølging av tiltaksplaner samarbeide med kollegaer og ledelsen med fokus på... 

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE KULTURSKOLEN

Mysen
17 dager siden
 ...Stillingen er i turnus med arbeid hver tredje helg. Arbeidsoppgaver målrettet miljøarbeid i samarbeid med tjenestemottakere planlegge, koordinere og gjennomføre arbeidet i samsvar med forskrift, lover og kommunens målsetting praktiske oppgaver i boligen... 
Askim
4 dager siden
 ...liv og egen helse. (Hverdagsmestring) Dekke grunnlegende behov hos bruker Observere og vurdere over endret helsetilstand Planlegge selvstendig og ta raske avgjørelser i samarbeid med sykepleier Bruke dataverktøy i hverdagen Utføre enkle medisinsk tekniske... 

SKIPTVET KOMMUNE HELSE OG MESTRING STAB

Skiptvet
19 dager siden
 ...behov, ønsker og drømmer.  Arbeidsoppgaver målrettet miljøarbeid og oppfølging av ulike tiltak er sentrale arbeidsoppgaver planlegge og iverksette nødvendige tiltak i forhold til psykisk og somatisk helse, istandgjøring av dosetter og kontroll av multidoseposer... 
Mysen
11 dager siden
 ...fleksibel, og ivaretar innbyggerens stemme i utøvelse av arbeidet interesse og engasjement for å jobbe med psykisk helse evner å planlegge og strukturere egen arbeidshverdag med mange pågående og varierte oppgaver trives med en uforutsigbar hverdag med høyt tempo... 
Mysen
11 dager siden
 ...samarbeidsegenskaper.God kommunikasjonsevne.Ryddig, strukturert og praktisk anlagt (enkelt vedlikehold på maskiner).Være god til å planlegge, systematisk og effektiv.Ha interesse for kompetanseheving og utvikling.Være entusiastisk og engasjert, en aktiv pådriver i teamet... 

Renholder, fast stilling - Virksomhet Eiendom

Sarpsborg
2 dager siden
 ...stedfortreder, og skal utføre de arbeidsoppgaver som blir delegert ha medansvar for fordeling av ressurser som er til rådighet planlegge og koordinere arbeidsoppgavene på en hensiktsmessig måte slik at beboere får det tilbudet de har krav på koordinere... 
Askim
4 dager siden