Søkeresultater: 29 ledige stillinger

 ...Pedagogisk Bemanning avd Kristiansand- søker vikarer til barnehager Pedagogisk Bemanning er et bemannings og rekrutteringsbyrå rettet mot barnehager og skoler. Vil du være med på å laget og få spille i rollen som hverdagshelt? - Ja, da er du på riktig sted.... 

Pedagogisk Bemanning avdeling Kristiansand - søker vikarer t...

Kristiansand kommune
14 dager siden
 ...Pedagogisk Bemanning avd Kristiansand- søker vikarer til barnehager Pedagogisk Bemanning er et bemannings og rekrutteringsbyrå rettet mot barnehager og skoler. Vil du være med på å laget og få spille i rollen som hverdagshelt? - Ja, da er du på riktig sted.... 

PEDAGOGISK BEMANNING

Kristiansand kommune
14 dager siden
 ...skolene på linje med helsesykepleier, sosiallærer og spesial-pedagogisk koordinator. Oppgavene skal være både individ- og systemrettet...  ...arbeid med elevers skolemiljø. (Opplæringsloven §12-2) Være en veileder på individ-, gruppe- og systemnivå. Arbeid med... 

Miljøterapeut

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ...flyktninger får mulighet til å nå sitt mål og finne sin plass i samfunnet?  Vi har nå ledig en 100 % midlertidig stilling som trainee veileder, bosetting av flyktninger ved NAV Lillesand, med varighet inntil 2 år. Teamet du blir en del av har hovedansvar for bosetting,... 

Trainee veileder - bosetting av flyktninger

Lillesand
5 dager siden
 ...digitale hjelpemidler Førerkort klasse B med manuelt gir Personlige egenskaper Evne til å ta ansvar i situasjonene og være en veileder for andre Være en pådriver og kunne ta på seg ansvarsoppgaver for avdelingen Jobbe målrettet og følge rutiner og... 

Miljøterapeuter, helsefagarbeidere og fagarbeidere søkes til...

Grimstad
1 dag siden
 ...ph.d.-program har vi stort fokus på at forskningsprosjektet må være nært knyttet til kompetansen og forskningsfeltet til foreslått veileder. Kandidater må derfor ha vært i kontakt med potensielle veiledere for å diskutere aktuelle forskningsprosjekter før innlevering av... 

Doktorgradsstipendiat i International Business

Kristiansand kommune
17 dager siden
 ...Vernepleier Sykepleie (for eksempel psykiatrisk sykepleie, helsesykepleie) Pedagogikk (for eksempel lærer/spesialpedagog/ pedagogisk-psykologisk rådgiver) Ergoterapi Flerkulturell-/mangfoldskompetanse (for eksempel ervervet gjennom samfunns- eller kulturvitenskapelig... 

Vi søker sommervikarer - Miljøterapeuter i medleverturnus ti...

Kristiansand kommune
7 dager siden
 ...Adecco Pedagogisk er markedsleder innen rekruttering av pedagogisk personell til barnehager nasjonalt, søker nå etter dyktige vikarer i Kristiansandregionen. Vi dekker daglig vikarbehov både i kommunale og private barnehager. Hos oss får du en fleksibel hverdag hvor du... 

Ønsker du å jobbe i barnehage? Fagarbeider eller assistent?

Kristiansand kommune
5 dager siden
 ...har vi også badebasseng i barnehagen hvor alle barn kan få tilvenning til vann, vannlek og begynnende svømmetrening. Vi søker pedagogisk medarbeider (assistent) til 100% stilling. Som pedagogisk medarbeider (assistent) hos oss skal du: bidra til barns helhetlige... 

Vil du være med på å gi barna en fantastisk start på livet?

Kristiansand kommune
4 dager siden
 ...september 2024, med gode muligheter for forlengelse. Som barnehagelærer hos oss har du ansvar for: å lede avdeling i samarbeid med pedagogisk leder/medarbeidere og i tråd med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser det pedagogiske arbeidet på egen avdeling den... 

ALVEN EVENTYRBARNEHAGE I TROLLVIKA AS

Grimstad
19 dager siden
 ...barnehagelærer fra 05.08.24 - 30.06.24, 90-100 % stilling, med mulighet for forlengelse/fast stilling.  Arbeidsoppgaver Medansvar for pedagogisk og administrativ ledelse og drift av avdeling Veilede og støtte det øvrige personalet i det pedagogiske/metodiske arbeidet... 

Barnehagelærer/pedagogisk leder

Kristiansand kommune
5 dager siden
 ...Kvalifikasjoner Krav for Vernepleier/Miljøterapeut: ~ Autorisasjon som vernepleier ~3 årig helse og sosialfaglig kompetanse, 3 årig pedagogisk utdanning kan vurderes ~ Ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne ~ Sertifikat klasse B ~ Gyldig... 

LINDESNES KOMMUNE SKINSNES BOTJENESTE

Mandal
14 dager siden
 ...beste barnehagen, og brenner for å være med å gi barna en god start, da ønsker vi du søker. Arbeidsoppgaver Medvirke til en pedagogisk virksomhet av god kvalitet og til det beste for hvert enkelt barn. Ansvar for å planlegge og gjennomføre aktiviteter/samlinger... 

RAVNEDALEN BARNEHAGE

Kristiansand S
14 dager siden
 ...undervisning. Skolen har behov for medlærer/spesialpedagog på barnetrinnet og medlærer/spesialpedagog på ungdomstrinnet som har godkjent pedagogisk undervisningskompetanse. Vi søker primært etter steinerpedagoger, men ønsker velkommen dyktige pedagoger med interesse og... 

Medlærer/spesialpedagog på barnetrinn og ungdomstrinn

Kristiansand kommune
9 dager siden
 ...barnehagen og brenner for å være med å gi barn en god start i livet, da ønsker vi at du skal søke! Arbeidsoppgaver Delta i det pedagogiske arbeidet med barn i alderen 1-5 år, med fokus på trygghet, tilhørighet, medbestemmelse og mestring for alle barn. Bidra aktivt... 

JORDBÆRVEIEN BARNEHAGE

Kristiansand S
14 dager siden
 ...balanserer relasjoner og målorientering  Har høy faglig integritet og stolthet  Jobber systematisk og strukturert med å utvikle pedagogisk kvalitet  Fremmer trygg tilknytning, lek og nysgjerrighet, utforsking og læring  Har gode kommunikasjons- og... 

Norlandia Fagerholt søker pedagogisk leder

Kristiansand kommune
21 dager siden
 ...med andre Læringsverkstedet barnehager, felles intranett og systemer, oppfølging og støtte fra regionleder. Vi har et attraktivt pedagogisk konsept med tilgang til mye pedagogisk materiell. Du holder deg faglig oppdatert ved å delta på kurs og fagopplæring som tilbys,... 

Styrer Læringsverkstedet Skomagergada barnehage

Kristiansand kommune
19 dager siden
 ...Som ved andre leirskoler, ligger det pedagogiske ansvaret hos vertskommunen. Derfor tilsettes leirskolelærer i Lillesand kommune. Skottevik Maritime leirskole er pedagogisk forankret i kunnskapsløftet, og har kystkultur, økologi og friluftsliv som sentrale temaer... 

Leirskolelærer Skottevik leirskole, 25 % fast stilling

Lillesand
7 dager siden
 ...basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, primært ved å gjennomføre UiAs kurs i universitetspedagogikk. Fakultetet har veileder for sakkyndig komite for søkere til stilling som førsteamanuensis/førstelektor. Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er... 
Kristiansand S
6 dager siden
 ...kan gå inn i lengre vikariater om nødvendig.  Arbeidsoppgaver Delta i lek og aktiviteter med barna inne og ute Bistå i det pedagogiske arbeidet på avdelingen Være en god omsorgsperson og rollemodell Delta i praktiske gjøremål på avdelingen Foreldrekontakt... 

Vi søker etter vikarer i både korte og lengre perioder

Grimstad
11 dager siden