Søkeresultater: 114 ledige stillinger

 ...ein viktig metode i arbeidet med å nå våre målsettingar. Elevane ved Ferkingstad skule skal ha ein god skulekvardag med tilpassa opplæring der alle er inkludert. Me er ein "Vi - skule" og visjonen vår er: Me veks i lag! og verdiane våre er Trygg, Respekt og Meistring.... 

Ferkingstad skole, Karmøy kommune

Stol
1 dag siden
 ...en aktiv skoleeier med satsing på skoleutvikling. Det legges spesielt vekt på kvalitets- og strategiarbeid i tråd med gjeldende opplæringslov og læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. Kommunens kvalitetsplan for utdanningsløpet 2022-2026 har en ambisjon om å fremme trygge... 

KARMØY KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURETATEN TETT PÅ

Kopervik
4 dager siden
 ...gjerne kontakt med regional salgsleder Trina Bjoland på tlf: (***) ***-**** Vi tilbyr **Hvorfor skal du velge oss?**Vi tilbyr grundig opplæring og en sosial og trivelig arbeidsplass med hyggelige kolleger. I fellesskap jobber vi for gode kundeopplevelser, likeså viktig er... 

BIG BITE AVD 319 HAUGESUND

Haugesund
8 dager siden
 ...seg velkommen og kunne være seg selv.   Dyktige og engasjerte kollegaer Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø Grundig opplæring som gir unik kompetanse innenfor vårt fag og jevnlig varefaglig oppdatering Bli en del av en raus og inspirerende delingskultur... 

VINMONOPOLET AS BUTIKK KARMØY

Karmsund
8 dager siden
 ...absolutt krav, men blir vektlagt. Søker må identifisere seg med, og forplikte seg på skolens verdigrunnlag knyttet til inkluderende opplæring. Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune, og som søker må du kunne snakke, lese og skrive så godt norsk at du både kan... 

SKÅREDALEN SKOLE

Haugesund
10 dager siden
 ...i hovedsak mor og fars praktiske oppgaver i en vanlig familie med voksne, hjemmeboende barn. Ikke brukerstell / intimoppgaver. Opplæring vil bli gitt. Hvem du er Du liker å lage mat eller har lyst til å lære dette. Du liker å ha det rent og ryddig og å gjøre ting... 

VIVITA AS

Førresfjorden
7 dager siden
 ...tredje helg Et faglig spennende arbeidsmiljø, og kollegaer med god faglig kompetanse Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Opplæring, tilrettelegging, tidlig ansvar og faglig utvikling Inkluderende arbeidsbedrift, med fokus på kvalitet og HMS-arbeid Gode... 

TYSVÆR KOMMUNE ARBEID OG INKLUDERING

Aksdal
9 dager siden
 ...Gjennomføre verifikasjoner for å se til at arbeidet organiseres, planlegges og utøves iht. rutiner og prosedyrer Bidra med opplæring i kvalitetssystemet til organisasjonens enheter Sørge for at HMS kartlegginger blir gjennomført og bistå i arbeid med risikoreduserende... 

HMS og kvalitets rådgiver - 1 års vikariat

Haugesund
15 dager siden
 ...ønskelig med maskinførerbevis. Ordinært førerkort kl. B. Vedkommende som ansettes må være villig til å gjennomføre evt. nødvendig opplæring. Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og... 

HAUGESUND KOMMUNE TEKNISK ENHET

Haugesund
10 dager siden
 ...oppdateringer INOSA, forfatte nye prosedyrer, oppdatere eksisterende dokumenter Ha ansvar for 5S rutiner i området Bistå i opplæring av ansatte og lærlinger Kvalifikasjoner Bachelorgrad, relevant fagbrev eller tilsvarende kompetanse Arbeidserfaring og... 

Fagleder Renseanlegg (GTC)

Haugesund
16 dager siden
 ...engasjerer seg. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs! Derfor er vi opptatt av å: tilby interne utviklingsmuligheter, kurs og opplæring ha en bedriftskultur der vi spiller hverandre gode tilby konkurransedyktig lønn, og gode ordninger for pensjon, forsikring,... 

Prosjektleder VVS

Haugesund
5 dager siden
 ...Laboratoriearbeid. Delta i forbedringsteam og pasientsikkerhetsarbeid. Veiledning av studenter og kollegaer. Delta i opplæring av nyansatte. Tverrfaglig samarbeid med ulike samarbeidspartnere. Samarbeid med pårørende. Holde seg faglig oppdatert.... 

NBBH - korttid, Karmøy kommune

Karmsund
1 dag siden
 ...og kunne dokumentere minimum B2 nivå for alle ferdigheter i norsk,  godkjent utdanning for tilsetting som morsmålslærer jfr. Opplæringslova § 2-8 og §3-12 og forskrift til opplæringslova § 14-5. god kompetanse til å skape relasjoner evne til å inspirere og motivere... 

KARMØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Kopervik
2 dager siden
 ...utviklingsmuligheter innenfor selskapet. Vi er overbevist om at rette mennesker på rett plass er essensielt, og har derfor et stort fokus på opplæring innenfor kaffekunnskap, service og ledelse. Det er med dette grunnlaget vi kan gi verdens beste kaffeopplevelse til verdens beste... 

ESPRESSO HOUSE NORGE AS AVD HAUGESUND 879

Haugesund
4 dager siden
 ...av deg? Erfaring fra salg Gjerne ha/hatt bobil eller campingvogn, men ikke ett krav Lærevillig og ønsker å delta på kurs, opplæring og messer i inn og utland Behersker Norsk muntlig og skriftlig Vi tilbyr: Konkurransedyktige betingelser med god pensjonsordning... 

BOBIL HAUGESUND AS

Kopervik
2 dager siden
 ...du har fagbrev i kontorfag, erfaring med skipning, eller er student så kan denne jobben gi deg fin erfaring videre. Du vil få opplæring i arbeidsoppgavene, men det er en fordel at du er godt kjent med bruken av Excel og Outlook som er verktøyene som er mest brukt i... 

IFF

Vormedal
3 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver Selge til både faste og nye kunder Varepåfylling bil Enkelt bilhold Vi tilbyr En selvstendig stilling med god opplæring og godt innarbeidete systemer God mulighet for høy lønn, fastlønn med provisjon, der du selv påvirker inntjeningen din AFP-... 

DEN NORSKE ISBILEN AS AVD DEPOT HAUGESUND

Haugesund
4 dager siden
 ...Tilrettelegge for god livskvalitet gjennom tilpassede aktiviteter, egen mestring, omsorg og utvikling  Helsehjelp, praktisk bistand og opplæring, omsorg og ivaretaking av brukere i henhold til enkeltvedtak Ansvar for legemiddelhåndtering Daglig dokumentasjon Arbeid... 

MOSBRONVEGEN BOFELLESSKAP

Åkrehamn
6 dager siden
 ...avdeling og eksamensansvarlig ved skolen. Tiltredelse: 01.06.24 Arbeidsoppgaver Ansvar for Planlegge og gjennomføre opplæring i tråd med læreplanens mål Faglig ansvarlig for driftsplan for opplæring i de emnene det skal undervises i Tilrettelegge for... 

FAGSKOLEN ROGALAND STUDIESTED HAUGESUND

Haugesund
2 dager siden
 ...er ved ein av høgskulen sine fem campus. Ansvars- og arbeidsoppgåver: Læringsplattform, systemansvar og integrasjon: Yte opplæring i og gje brukarstøtte for læringsplattforma Canvas for å sikre eit effektivt og brukarvennleg læringsmiljø for studentar og lærarar... 

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28

Haugesund
7 dager siden