NAV jobb

1-20 fra 77 søkeresultater

NAV  -  Høyanger
Arbeidsoppgaver Rettleiing og oppfølging av brukar med fokus på arbeid og aktivitet Støtte opp dialog og prosess mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar Vi tek atterhald om endring i arbeid- og ansvarsområdet. Du må rekne med å måtte utføre dei oppgåvene som til ...
5 dager siden
NAV  -  Ulset
 ...Gode skriftlige og muntlige kommunikajsonsevner God kjennskap til bruk av data Fordel med erfaring fra Kriminalomsorgen og/eller NAV Personlige egenskaper Har evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt Gode samarbeidsevner Ha evne til å... 
2 timer siden
NAV  -  Aukra
 ...Arbeidsoppgaver informasjon, råd og rettleiing på NAV sine tenester oppfølging av brukarar retta mot arbeid og aktivitet iverksetting og oppfølging av ulike arbeidsmarknadstiltak sakshandsaming etter Lov om sosiale tenester i NAV samarbeid med arbeidsgjevarar... 
1 dag siden
NAV  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Være kontorets spesialist på tiltak-og virkemidler Utarbeide og følge opp tiltaksbudsjettet og lønn/driftsbudsjettet Utføre kvalitativ og kvantitativ kontroll på kontorets interne saksbehandling Analysere, presentere og utvikle aktuelle beholdningstall...
8 dager siden
NAV  -  Brønnøysund
 ...universitet eller høgskole. gode kommunikasjonsevner gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy motivasjon for å bidra til å løse NAVs samfunnsoppdrag Personlige egenskaper arbeidsmarkedskompetanse veiledningskompetanse og/eller erfaring med å ha... 
14 dager siden
NAV  -  Vestnes
 ...Arbeidsoppgaver Faglig- og administrativt ansvar personal-, budsjett- og resultatansvar for oppgåvene som er lagt til NAV Vestnes Sørgje for nært samarbeid med ulike aktørar som til dømes helsetenester, næringsliv, skule og lokalsamfunn Kompetanseutvikling... 
15 dager siden
NAV  -  Kongsvinger
 ...Arbeidsoppgaver Organisere og koordinere markedsarbeidet hos NAV Kongsvinger. Bidra til at NAV kan levere tjenester til arbeidsgivere med en kvalitet som preges av at NAV har god kunnskap om arbeidsgivere og deres bransjer. Sørge for at markedsarbeidet bidrar... 
4 dager siden
NAV  -  Tretten
 ...disponering av egne inntekter. Bistå med råd og veiledning om Husbankens ordninger. Vurdere søknader etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Kvalifikasjoner Minimum 3-årig relevant utdanning fra universitet eller høyskole. God økonomisk forståelse og evne til å... 
6 dager siden
NAV  -  Ski
 ...erfaring med å bistå mennesker inn i arbeidslivet. Det er ønskelig med kjennskap til fagsystemene Arena, Socio, Modia og Gosys og NAV.no. Personlige egenskaper Har gode kommunikasjons- og kartleggingsferdigheter Har evne til å bygge relasjoner, skape... 
12 dager siden
NAV  -  Kristiansand S
 ...uttalelse i forhold til brukeres aktivitetsplaner og rettigheter mht. ytelser og tiltak. - Konsultativt arbeid overfor saksbehandlere på NAV lokalt i form av veiledning og saksdrøftinger. - Samarbeid med enheter i egen etat, og samhandling med eksterne instanser. -... 
15 dager siden
NAV  -  Tynset
 ...regionen og andre eksterne samarbeidspartnere Vertsrolle i publikumsmottak ved behov Arbeidsoppgavene kan bli endret innenfor NAV-kontoret sitt ansvarsområde. Kvalifikasjoner Minimum treårig relevant høgskole -/universitetsutdanning. God og relevant... 
1 dag siden
NAV  -  Oslo
 ...Kvalifikasjoner Minimum 3-årig relevant utdannelse fra høyskole/universitet Erfaring fra veiledning og arbeidsrettet brukeroppfølging i NAV fra statlig og kommunal linje Erfaring i bruk av NAV-interne datasystemer (statlige og kommunale) Gode skriftlige og muntlige... 
20 dager siden
NAV  -  Fjerdingby
 ...potensielle arbeidsgivere og oppsøker bedrifter skape og opprettholde gode relasjoner med samarbeidspartnere dokumentere skriftlig i NAVs saksbehandlingssystemer engasjere og motivere både jobbsøkere, arbeidsgivere og kolleger oppfølging av rundt 20 deltakere,... 
11 dager siden
NAV  -  Steinkjer
 ...NAV En av våre kommunikasjonsrådgivere har permisjon og vi søker en etterfølger for snarlig tiltredelse i et årsvikariat, med mulighet til fast ansettelse. NAV Trøndelag har ansvaret for gjennomføringen av arbeids- og velferdspolitikken i fylket. Dette skjer i nært... 
4 dager siden
NAV  -  Høyanger
 ...NAV Høyanger er ein kommune med ca. 4200 innbyggjarar. Bygda strekkjer seg over både sørsida og nordsida av Sognefjorden. NAV kontoret har lokale i Helse - og omsorgssenteret i tettstaden, men flytter frå neste årsskifte inn i nye lokale i Elvegata. Frå 2012 har NAV... 
4 dager siden
NAV  -  Bodø
 ...NAV NAV Bodø er tillagt lokalt ansvar for gjennomføring av arbeids- og velferdspolitikken i kommunen. Vi har i dag om lag 98 stillinger og holder til i sentrum av Bodø. Kontoret er organisert i 5 avdelinger, hvor den utlyste stillingen er innplassert i fagavdelingen... 
6 dager siden
NAV  -  Jessheim
 ...Arbeidsoppgaver Veilede, informere og yte bistand til brukere ved NAV Ullensaker, både i samtale, personlig oppmøte og telefon Arbeidsrettet oppfølging av personer i ulike livssituasjoner Dialog med leger, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere Kartlegge... 
1 dag siden
NAV  -  Kopervik
 ...482 500 pr. år God pensjons- og livsforsikringsordning i Statens Pensjonskasse. Våre personalordninger finner du mer om på under "NAV og Samfunn - Søk jobb i nav". Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig... 
1 dag siden
NAV  -  Langevåg
 ...endringar i ansvar og arbeidsoppgåver. Kvalifikasjoner minimum 3-årig relevant høgare utdanning relevant erfaring, gjerne frå NAV og/eller marknadsarbeid god kunnskap om arbeidsmarknaden gode kommunikasjons- og samarbeidsevner evne til å lære og handtere... 
5 dager siden
NAV  -  Elverum
Arbeidsoppgaver Bemanning av Jobbsenteret med veiledning av brukere i mottak Back-office funksjoner inkludert postbehandling og journalføring Oppfølging av brukere mot arbeid og aktivitet herunder aktivitetsplikt Generell veiledning av brukere med mål om å ...
5 dager siden