Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.

NAV jobb

1-20 fra 68 søkeresultater

NAV  -  Oslo

 ...Dokumentert arkivfaglig bakgrunn, både utdanning (arkivkurs) og praksis. Minst tre år høyere utdanning Erfaring fra bruk av NAV fagsystemer (gjerne GOSYS og Modia) Gode IT-kunnskaper og forståelse. Solide kunnskaper om arkivlov, arkivregelverk, offentlighetslov... 
3 dager siden

NAV  -  Sandnes

Arbeidsoppgaver Rådgivning, utredning og formidling av hjelpemidler innen bevegelses- og kognisjonsområdet barn og voksne Bistå førstelinjetjenesten i utredning av behov og utprøvning av hjelpemidler Saksbehandling innen området Kurs- og informasjonsvirksomhet...
3 dager siden

NAV  -  Jevnaker

 ...arbeidsmarkedstiltak og følge opp i ulike tiltak Samarbeide tett med arbeidsgivere, helsevesen, tiltaksleverandører mv Saksbehandling innenfor NAV sine tjenesteområder og gjeldende regelverk, eks. folketrygdloven, NAV-loven og lov om sosiale tjenester Det tas forbehold om... 
10 dager siden

NAV  -  Våler

 ...i kode 1408, lønnsspenn kr. 435 500 til kr. 464 800. • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %) NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming,... 
18 dager siden

NAV  -  Lørenskog

 ...kommunikasjon og samhandling god muntlig og skriftlig formuleringsevne ønskelig med erfaring innen saksbehandling ønskelig med NAV faglig kompetanse Personlige egenskaper du må ha evnen til å inspirere og motivere, og få bruker til å se muligheter fremfor... 
2 dager siden

NAV  -  Steinkjer

 ...Arbeidsoppgaver ledelse og utvikling med fokus på arbeid, arbeidsrettet aktivitet og yrkesdeltakelse daglig personalledelse bidra til at NAV opprettholder og videreutvikler god kontakt med arbeidsgivere bidra til utvikling av medarbeiderne og et godt arbeidsmiljø... 
5 dager siden

NAV  -  Namsos

 ...brukere i grupper I samarbeid med bruker utarbeide aktivitetsplaner, inkludert målrettet bruk av tiltak og virkemidler. Delta i NAV Midtre Namdals tverrfaglige arbeid. Oppfølging av brukere digitalt via NAVs digitale plattform i møter og på arbeidsplasser.... 
5 dager siden

NAV  -  Åfjord

 ...selvstendig og målrettet Er god på nettverksbygning Har stort brukerfokus Har menneskesyn og holdninger som støtter opp om NAV’s visjon og verdier. Evner å forholde deg til et mangfold av samarbeidspartnere, ytelser og tiltak. Personlig egnethet vil bli... 
5 dager siden

NAV  -  Børsa

 ...et helhetsperspektiv Førerkort klasse B. Personlige egenskaper Inneha et menneskesyn og holdninger som støtter opp under NAV sin visjon og verdi Evner å skape et godt arbeidsmiljø og legge til rette for interessante oppgaver til alle medarbeiderne i den samlede... 
25 dager siden

NAV  -  Kokstad

 ...verksemd, og deltaking i hjelpemiddelsentralen si servicevaktordning. Endringar i arbeids- og ansvarsområde må ein regne med, då både NAV og hjelpemiddelområdet er i stadig endring. Kvalifikasjonar Fagbrev innan mekanisk- eller elektrofag Førarkort klasse B... 
14 dager siden

NAV  -  Oslo

 ...NAV har et meget viktig samfunnsoppdrag og leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning. NAV har totalt 19 000 (5.000 kommunale) medarbeidere fordelt over hele landet. Et viktig fokus er å få folk tilbake i arbeid og bistå dem som trenger hjelp, enten de... 
4 dager siden

NAV  -  Oslo

 ...NAV NAV Østensjø gir befolkningen i bydel Østensjø bistand med å komme i arbeid og aktivitet. Vi legger vekt på arbeidsrettet veiledning og tverrfaglig samarbeid hvor de som benytter våre tjenester er hovedpersonen. Vi er over 100 engasjerte medarbeidere og nå vil... 
Jooble-søknad 6 dager siden

NAV  -  Averøy

 ...behov Reisevirksomhet forekommer ut mot arbeidsgivere, arbeidssøkere og samarbeidspartnere. Arbeidsoppgavene kan endres innenfor NAV-kontoret sitt ansvarsområde. Kvalifikasjoner Du må ha: Minimum 3-årig høgskole-/universitetsutdanning... 
11 dager siden

NAV  -  Meldal

 ...med interne og eksterne samarbeidspartnere Mottaksfunksjon Arbeidsoppgavene kan endres, og andre arbeidsoppgaver innenfor hele NAV kontorets sitt ansvarsområde kan bli lagt til stillingen. Kvalifikasjoner ~3-årig utdanning fra høyskole/universitet gjerne innen... 
12 dager siden

NAV  -  Brumunddal

 ...Har gode IKT ferdigheter, herunder forståelse av digitaliseringsprosesser og kompetanse på digital dialog. Erfaring i bruk av NAV sine fagsystemer er ønskelig Personlige egenskaper Ønske om og robusthet til å jobbe i og bidra i endringsprosesser. Faglig... 
16 dager siden

NAV  -  Gjøvik

 ...Veileder - Gjøvik Oppfølging Veileder Oppfølgingsavdelingen Ved NAV Gjøvik har vi nå en ledig 100 % stilling som veileder i Oppfølgingsavdelingen, arbeidsområde er for tiden kartlegging, oppfølging og saksbehandling av søknader om arbeidsavklaringspenger. Som medarbeider... 
5 dager siden

NAV  -  Oslo

 ...produkteiere, brukere og AI-lab med prototyping av nye løsningskonsepter du vil gå muligheten til å utforme sentrale digitale produkter i NAV Kvalifikasjoner må ha minimum 3 års høyere utdanning innenfor IT- og teknologifag, matematikk/statistikk, økonomi,... 
4 dager siden

NAV  -  Porsgrunn

Arbeidsoppgaver ~ Arbeidsoppgavene vil være pensjonsfaglig saksbehandling innen alderspensjon og pensjon til gjenlevende, både på nasjonale saker og saker med utlandstilsnitt. I tillegg kommer saksbehandling på avtalefestet pensjon og omsorgspoeng. Til disse fagområder...
4 dager siden

NAV  -  Oslo

Arbeidsoppgaver du vil bidra som utvikler i et av våre tverrfaglige, produktorienterte team du vil sammen med teamet ha det tekniske ansvaret for en løsning og kontinuerlig forbedre denne du vil delta i sterke fagmiljøer innenfor ditt område, for både å lære ...
4 dager siden

NAV  -  Evenskjer

 ...veiledning og oppfølging Vurdering av tiltak og virkemidler Saksbehandling etter gjeldende lovverk Ajourhold av teamets portefølje i NAV`s fagsystem God kontakt og samarbeid med arbeidsgivere og samarbeidspartnere Kvalifikasjoner Minimum 3-årig utdanning fra... 
4 dager siden