NAV jobb

1-20 fra 39 søkeresultater

NAV  -  Finnsnes

 ...arbeidsmuligheter Rådgivning, veiledning, oppfølging og saksbehandling innen folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og lov om sosiale tjenester i NAV God kontakt med arbeidsgivere Kartlegge arbeidsmarkedet og bedriftenes behov for kompetanse Veiledning og oppfølging av... 
6 dager siden

NAV  -  Flekkefjord

 ...trenger bistand for å komme i arbeid, og eller kvalifisering til arbeid. Veiledning og saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV Gjennomføre arbeidsevnevurderinger og utarbeide aktivitetsplaner i dialog med arbeidssøkere Kvalifikasjoner Minimum 3-... 
2 dager siden

NAV  -  Elverum

Arbeidsoppgaver Saksbehandling av søknader Informasjon og samhandling med kommunene, leverandører og andre samarbeidspartnere Utviklingsarbeid Tverrfaglig samarbeid Kundebehandling, telefoni og resepsjon Andre oppgaver vil måtte påregnes Kvalifikasjoner...
6 dager siden

NAV  -  Bodø

 ...Identifisere jobbsøkernes interesser, sterke sider, ferdigheter og evner, samt matche dem med riktige jobber Være bindeledd mellom NAV Bodø, Nordlandssykehuset og Bodø kommune omkring felles brukere i målgruppen Engasjere og motivere både jobbsøkere, arbeidsgivere... 
15 dager siden

NAV  -  Steinkjer

 ...Arbeidsoppgaver Bidra til at NAV Trøndelag blir en dynamisk og løsningsorientert organisasjon Drive fagutvikling i NAV kontorene i samarbeid med partnerskap og fylkesmann Tjenesteavdelingen skal bidra til at fylket når mål på de områder som til enhver tid målsettes... 
19 dager siden

NAV  -  Molde

 ...Arbeidsoppgaver Faglig og administrativ ledelse ved kontoret Personal-, budsjett- og resultatansvar for oppgavene som er lagt til nye NAV Molde Sørge for nært samarbeid og gode relasjoner med ulike aktører som for eksempel helsetjenester, næringsliv, skole og... 
7 dager siden

NAV  -  Haugesund

 ...sykemeldte og arbeidsgiver i å tilbakeføre den sykemeldte til sin stilling. Kartlegge den sykemeldtes kompetanse og informere om NAV sine virkemidler for inkluderende arbeidsliv. Informere om muligheter på dagens arbeidsmarked og etablere god dialog med arbeidsgiverne... 
13 dager siden

NAV  -  Elverum

 ...Saksbehandler - Hjelpemiddelsentral Hedmark Presentasjon av stillingen: NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark er et ressurs- og kompetansesenter med bred kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og hvordan hjelpemidler, teknologi og tilrettelegging kan fremme funksjon,... 
6 dager siden

NAV  -  Trondheim

 ...Seniorrådgivere - NAV Rådgivningstjeneste NAV Rådgivningstjeneste Trøndelag ble etablert 01.01.2018 i forbindelse med at NAV i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har slått seg sammen. Vi har hovedkontor i Steinkjer, men har lokasjon både i Trondheim og Steinkjer. Arbeidssted... 
13 dager siden

NAV  -  Bodø

 ...NAV NAV Bodø søker etter 2 dyktige IPS jobbspesialister, rådgivere i fast stilling, som kan hjelpe oss med å realisere NAV sin målsetting om å få flere i arbeid og færre på stønad. Har du pågangsmot? Er du handlekraftig og god på relasjonsbyggingI Da kan du være... 
15 dager siden

NAV  -  Namsos

Arbeidsoppgaver Som rådgiver vil du være en kontaktperson for IA-bedrifter i Namdalen. Du skal medvirke til at virksomhetene setter seg egne mål og understøtte virksomhetens arbeid for å nå disse. Oppgavene vil dermed variere i samsvar med virksomhetenes ståsted og ...
12 dager siden

NAV  -  Fredrikstad

 ...universitets- og/eller høyskolenivå. • Ledererfaring med personalansvar Personlige egenskaper • Kjennskap til NAVs mål, visjoner og verdier • Kompetanse innen kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring • Evne til å tenke helhetlig, være målrettet... 
13 dager siden

NAV  -  Fredrikstad

 ...etter introduksjonsloven • Er endringskompetent og har ønske om å tilegne deg ny kunnskap • Har kunnskap om tjenester og virkemidler i NAV, og andre aktuelle samarbeidspartnere innenfor skole, utdanning og helse • Har ledelse- og personalerfaring • Har markedskompetanse... 
13 dager siden

NAV  -  Stavanger

 ...Fylkesdirektør - NAV Rogaland Til stillingen som fylkesdirektør ligger ansvaret for en stor del av NAVs virksomhet i Rogaland fylke. Arbeids- og ansvarsområdet omfatter NAV-kontorene, fylkesadministrasjonen, NAV Arbeidslivssenter og NAV Arbeidsrådgivning. NAV Rogaland... 
19 dager siden

NAV  -  Lenvik kommune

2018-1931-02 - NAV Org. nr: - Stillingsident: 3844356229 Presentasjon av stillingen: NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få... 
6 dager siden

NAV  -  Hol

 ...Veileder - NAV i Hallingdal - NAV Hallingdal består av de seks kommunene Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål. Regionen har ca. 20 500 innbyggere. Hallingdal er Norges største reiselivsregion. NAV i Hallingdal har i dag 40 ansatte. NAV i Hallingdal har ledig 1 fast... 
9 dager siden

NAV  -  Strand kommune

 ...Veileder (1130-2018-03) - Strand NAV Strand er et partnerskap mellom Strand kommune og NAV Rogaland. NAV Strand er organisert med fleksibel bruk av personell på hverandres myndighetsområde. De neste årene vil preges av modernisering av arbeidsmetoder og saksflyt i... 
7 timer siden

NAV  -  Oslo

 ...HR-rådgiver - Arbeid og Ytelser NAV Arbeid og ytelser består av 18 enheter med rundt 1 700 ansatte geografisk spredt over hele landet. Enhetene er organisert under en sentral styringsenhet. NAV Arbeid og ytelser har ansvar for at det utbetales riktig ytelse til rett... 
1 dag siden

NAV  -  Havøysund

 ...avklare og følge opp brukere motivere og tilrettelegge for at brukere skal komme i arbeid og aktivitet informere og profilere NAV sitt tilbud på en god og enkel måte yte god service til brukere, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere Kvalifikasjoner... 
12 dager siden

NAV  -  Frekhaug

 ...som av ulike årsaker står utan arbeid, kjem i arbeid Styrkje marknadsarbeidet ved heile kontoret Pådrivar for arbeidsretting av NAV sine tenester Utstrakt kontakt med arbeidssøkjarar, arbeidsgjevarar, tiltaksarrangørar og andre Ansvar for sakshandsamning i... 
12 dager siden
12