NAV jobb

1-20 fra 63 søkeresultater

NAV  -  Ski

Arbeidsoppgaver ~ Arbeidsoppgavene er saksbehandling på folketrygdlovens kapittel 10 om tekniske hjelpemidler. Stillingen innebærer journalføringer, vedtaksskriving, klagebehandling, feilutbetaling og telefonvakt, samt utbetaling av ytelsene. Kvalifikasjoner ...
4 dager siden

NAV  -  Rollag

 ...også bli aktuelle Kvalifikasjoner Du må ha minst treårig høyere utdanning og relevant arbeidserfaring, da gjerne fra arbeid i NAV. Særskilt erfaring kan kompensere for utdanningskrav. Vi ønsker du har: Kjennskap til NAVs arbeidsmetoder og/eller... 
1 dag siden

NAV  -  Straume

 ...evne til å jobbe målretta , sjølvstendig og strukturert Gode service haldningar og godt humør Vi tilbyr Eit velfungerande NAV kontor med kompetente og engasjerte kolleger Varierte og meningsfylte arbeidsoppgåve Moglegheit for fagleg og personleg... 
5 dager siden

NAV  -  Gjøvik

Arbeidsoppgaver ~ Ansvarsområder og arbeidsoppgaver ~• Du skal avtale og gjennomføre møter med potensielle arbeidsgivere ~• Du skal oppsøke bedrifter, skape dialog med arbeidsgivere og bygge nettverk – være mye på farten ~• Du skal identifisere jobbsøkernes interesser...
8 dager siden

NAV  -  Elverum

Arbeidsoppgaver Saksbehandling av søknader Informasjon og samhandling med kommunene, leverandører og andre samarbeidspartnere Utviklingsarbeid Tverrfaglig samarbeid Kundebehandling, telefoni og resepsjon Andre oppgaver vil måtte påregnes Kvalifikasjoner...
11 dager siden

NAV  -  Sandvika

 ...Arbeidsoppgaver veilede, saksbehandle, informere og yte bistand til brukere ved NAV Bærum oppfølging av brukere mot arbeid og aktivitet kartlegge og veilede personer med behov for bistand for å komme i arbeid og aktivitet samarbeid med helsetjenesten, tiltaksarrangører... 
13 dager siden

NAV  -  Stranda

 ...motivere for arbeid og aktivitet Vurdere rettigheter etter relevant lovverk, til dømes Lov om folkestygd, Lov om sosial tenester i NAV, m.m Samarbeide internt på kontoret og med NAV sine samarbeidspartar, til dømes arbeidsgjevarar, tiltaksarrangørar, helsepersonell... 
14 dager siden

NAV  -  Lørenskog

 ...kommunikasjon og samhandling god muntlig og skriftlig formuleringsevne erfaring i bruk av IKT-systemer som arbeidsverktøy ønskelig med NAV faglig kompetanse Personlige egenskaper du må ha evnen til å inspirere og motivere, og få bruker til å se muligheter fremfor... 
5 dager siden

NAV  -  Tranby

 ...arbeidssøkere, arbeidsgivere, tiltaksarrangører og andre samarbeidspartnere. Du vil også ha ansvar for saksbehandling i henhold til NAVs lovverk. Endring i arbeidsoppgaver må kunne påregnes. Kvalifikasjoner minimum 3-årig relevant utdanning fra høyskole eller... 
7 dager siden

NAV  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver Stillingens hovedoppgave er saksbehandling av klagesaker og forberedelse av ankesaker for Trygderetten, primært på området uføretrygd hvor kontoret for tiden har stor saksmengde. I tillegg kan det være aktuelt med: veiledning, opplæring, utrednings...
14 dager siden

NAV  -  Oslo

 ...Avdelingsleder - NAV Grünerløkka NAV Grünerløkka er et av landets største og mest spennende NAV-kontor med vel 200 ansatte. Grünerløkka er Oslos største bydel med vel 59 000 innbyggere. Bydelen har stor inn-og utflytting, og preges av befolkningsvekst og en relativt... 
2 timer siden

NAV  -  Gjøvik

 ...NAV NAV Gjøviks Ungdomsavdeling har ansvar for all oppfølging av brukere opp til 30 år. Som medarbeider hos oss blir du en del av et godt fagmiljø og en avdeling i utvikling. Vi ser etter deg som evner å se ungdommer i et helhetsperspektiv, og som vil bidra til at flere... 
4 dager siden

NAV  -  Gjøvik

 ...NAV NAV Gjøviks mottaksavdeling består av ett team med veiledere som driver arbeidsrettet brukeroppfølging og ett team med saksbehandlere som behandler søknader etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Denne stillingen inngår i veilederteamet. Arbeidsoppgaver: Veiledning... 
4 dager siden

NAV  -  Stokmarknes

 ...NAV NAV Hadsel søker etter veileder i vikariat 100 % stilling, som kan hjelpe oss med å realisere NAV sin målsetting om å få flere i arbeid og færre på stønad. Arbeidsoppgaver: ~ Stillingen vil innebære arbeidsrettet oppfølging av arbeidssøkere som bl.a. innebærer... 
4 dager siden

NAV  -  Kongsvinger

 ...NAV NAV Kongsvinger er både en sentral enhet i Kongsvinger kommune og en del av Norges arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) med mere enn 19 000 ansatte totalt. Hver dag går det mer enn 50 engasjerte og kompetente medarbeidere på jobb for å yte en forskjell for alle... 
6 dager siden

NAV  -  Gjøvik

 ...Arbeidsoppgaver Behandle søknader om økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Kartlegge og avklare nye søkere gjennom samtaler og samarbeid med søker, samt gi råd og veiledning med utgangspunkt i den enkeltes behov. Delta i tverrfaglig... 
4 dager siden

NAV  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Strategisk ledelse og videreutvikling av NAV Nordstrand Ansvar for måloppnåelse, personal og økonomi innenfor de til enhver tid gjeldende rammer Utvikle og iverksette bedre tjenester til bydelens innbyggere innenfor gjeldende rammer, gjennom å... 
4 dager siden

NAV  -  Elverum

 ...Saksbehandler - Hjelpemiddelsentral Hedmark Presentasjon av stillingen: NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark er et ressurs- og kompetansesenter med bred kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og hvordan hjelpemidler, teknologi og tilrettelegging kan fremme funksjon,... 
11 dager siden

NAV  -  Elverum

 ...NAV NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark er et ressurs- og kompetansesenter med bred kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og hvordan hjelpemidler, teknologi og tilrettelegging kan fremme funksjon, aktivitet og samfunnsdeltagelse for alle. Vi holder til i et spennende... 
Jooble-søknad 11 dager siden

NAV  -  Oslo

 ...høgskole eller universitet. Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet i særskilte tilfeller Erfaring fra NAV og NAV sine datasystemer er en fordel Erfaring fra rekrutteringsarbeid og Supported emplyment eller andre metodikker for arbeidsinkludering... 
5 dager siden