...arbeidshverdag! Sykehjemmet Sykehjemmet er primært et somatisk sykehjem som har 56 rom fordelt på 3 etasjer. Sykepleiere og nattevakter er organisert til en egen avdeling på sykehjemmet, som har ansvar på tvers av alle avdelingene på sykehjemmet. Bofellesskapet... 
Bodø
13 dager siden
 ...Distriktnattjenesten er organisert under hjemmetjenesten Skjerstad, men er i samarbeide med hjemmetjenesten ved Saltstraumen.  Nattevaktene betjener vedtak for hjemmeboende i hjemmetjenestesonene for Saltstraumen og Skjerstad.   Tjenesten er bemannet med to... 

Sykepleier - Natt

Bodø
1 dag siden
 ...samdrift med AEU ved ferie og høytid, og en må påregne arbeid på AEU, hvis KEU stenges i disse periodene. Stillingen er 65,7% våken nattevakt, i fast turnus, med arbeid hver 3 helg og er ledig fra 12.08.2024. Delstillinger gir fortrinnsrett til større stillingsbrøker i... 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Kortidsenhet, Nordlan...

Bodø
3 dager siden
 ...Distriktnattjenesten er organisert under hjemmetjenesten Skjerstad, men er i samarbeide med hjemmetjenesten ved Saltstraumen.  Nattevaktene betjener vedtak for hjemmeboende i hjemmetjenestesonene for Saltstraumen og Skjerstad.   Tjenesten er bemannet med to... 
Misvær
5 dager siden