Søkeresultater: 197 ledige stillinger

 ...helsepersonell. Grøndalsbakken bofellesskap har tre ledige helgestillinger med stillingsstørrelse 19,72 prosent. Alle stillingene er fast. Arbeid dag/kveld annenhver lørdag og søndag, samt mulighet for ekstravakter ved behov. Arbeidsoppgaver Arbeid med personer... 

ELVERUM KOMMUNE GRØNDALSBAKKEN BOFELLESSKAP

Elverum
4 dager siden
 ...aktiv og meningsfylt arbeidshverdag.  Miljøterapeutene hos oss har 2 kveldsvakter i uken under perioden med døgninnleggelse (ikke helg eller høytidsarbeid), men har mer fleksibel...  ....: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 25.04.2024 Sykehuset Innlandets... 

SYKEHUSET INNLANDET HF BUP GJØVIK POLIKLINISK ENHET GJØVIK

Gjøvik
2 dager siden
 ...er innarbeidet i turnus med arbeidstid på dag og kveld hver andre helg og hver tredje helg. ~20, 07 prosent x 2 - hver andre helg  ~...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 20,07, 17,14, 16,9% Fast Startdato: 02.05.2024 Søknadsfrist: 30.04.2024 Elverum er en... 

ELVERUM KOMMUNE LOKEN BOFELLESSKAP

Elverum
4 dager siden
 ...psykisk og fysisk krevende. Turnusen inneholder langvakter hver 4. helg. Arbeidsoppgaver Praktisk bistand og veiledning til...  ...Hamar kommune NY Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 72% Fast Startdato: 01.06.2024 Søknadsfrist: 05.05.2024 Hamar er... 

HAMAR KOMMUNE ADM TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Hamar
4 dager siden
Er du trygg, tålmodig og utholdende? Våre barn trenger voksne som aldri gir dem opp, snur seg raskt og finner løsninger tilpasset deres behov.   Vi trenger flere kollegaer i medleverturnus (3-7-4-7) på vår avdeling Vårheim. Hos oss blir du en del av et faglig sterkt ...

Solhaugen Omsorg og behandling AS

Gjøvik
Én måned siden
 ...utøver tjenester etter vedtak til hjemmeboende tilhørende i Hunndalen og omegn. Stillingen er dagtid med for tiden arbeid hver 3.helg. Arbeidsoppgaver: • Stedfortreder for leder når leder er fraværende. • Delegert fagansvar for de sykepleiefaglige arbeidsoppgavene... 

GJØVIK KOMMUNE TJENESTEOMRÅDE HELSE OG VELDERD

Hunndalen
2 dager siden
Søker en assistent som kan jobbe 3 t per uke på tirsdag fra 16-19. søker må være glad i hund da jeg har to stk og den ene er ofte med da den er førerhund søker bør helst ha egen bil til disposisjon, men det er ikke et krav. Arbeidsoppgaver er for eksempel: matlaging...

ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA

Gjøvik
11 dager siden
 ...vårt RessursTeam. Som ansatt i vårt RessursTeam vil du ha en fast medleverturnus (3-7-4-7), men ikke fast arbeidssted. Du vil inngå...  ...høy risiko. Vi har også en avdeling for EMA. Som miljøterapeut i vårt RessursTeam blir du en del av et faglig sterkt miljø,... 

Solhaugen Omsorg og behandling AS

Brumunddal
2 måneder siden
 ...rundt 43 ansatte. Skolen har et spesielt fokus på at tilhørighet er grunnlaget for trivsel, læring og god helse.  Det vil bli ledig fast stilling som rektor ved Fredheim skole Kvalifikasjoner: God pedagogisk kompetanse, samarbeidsevne og høy relasjonell... 

GJØVIK KOMMUNE TJENESTEOMRÅDE SKOLE

Gjøvik
9 dager siden
 ...Beskrivelse Gjøvik tannklinikk har ledig 30 % fast stilling som tannhelsesekretær/ assistent for snarlig tiltredelse. Vi søker deg som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune jobber selvstendig har gode samarbeidsevner primært... 

GJØVIK TANNKLINIKK

Gjøvik
2 dager siden
Inntil 200% faste stillinger Arbeidsoppgaver Undervisning og tilrettelegging for ungdom med omfattende spesialpedagogiske behov...  ...kommune NY Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 06.05.2024 Med over 2500 ansatte, er Hamar kommune... 

ENER UNGDOMSSKOLE

Ridabu
2 dager siden
Inntil 300% lærerstillinger, fast Arbeidsoppgaver Bygge et trygt, godt og inkluderende skolemiljø Undervisning og tilrettelegging for læring og utvikling  Profesjonsfaglig samarbeid og skoleutviklingsarbeid Skole-hjem-samarbeid  Kvalifikasjoner... 

ENER UNGDOMSSKOLE

Ridabu
2 dager siden
 ...Vi har ledig 100% fast stilling som helsesekretær og ønsker nå å bemanne stillingen så fort som mulig for å komme i gang med opplæring. Som helsesekretær hos oss jobber du i et tverrfaglig miljø, og er en del av et primærhelseteam med 11 leger, 3 sykepleiere og 8 helsesekretærer... 

BRUMUNDDAL LEGESENTER AS

Brumunddal
6 dager siden
 ...er i alt 24 omsorgsboliger som er knyttet til fellesområder med fast bemanning. Her er det hyggelige hager og uteområder som benyttes...  ...viktig. Stillingen er i turnus med dag- og aftenvakter og hver 3 helg. Arbeidsoppgaver: Gi tjenester til beboere etter... 

GJØVIK KOMMUNE BOLIGER RÅDYRVEGEN 3-89 ÅSLUNDMARKA

Gjøvik
6 dager siden
 ...Positiv og løsningsorientert Effektiv, strukturert og systematisk Selvstendig og har god gjennomføringsevne Kan jobbe kveld og helg Personlig egnethet, relevant erfaring og referanser vil bli vektlagt. Vi tilbyr Interessante arbeidsoppgaver Et... 

VESTRE TOTEN KOMMUNE KULTUR ADMINISTRASJON

Raufoss
1 dag siden
 ...vidreføring av et godt arbeidsmiljø. Vaktansvar. Holde seg faglig oppdatert. Stillingen er 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg, med mulighet for avtale for 12 timers vakter på helg hver 4. helg. Kvalifikasjoner: ~ Autorisasjon som norsk sykepleier. ~... 

SYKEHJEM HAUGTUN

Gjøvik
9 dager siden
 ...Samarbeidsmøter for sykepleiere med to andre hjemmetjenesteavdelinger på Haugtun. Stillingen innebærer turnus med for tiden arbeid hver 3.helg. Ekstra helg på turnus kan tilbys. Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale. Pensjonsordning i... 

GJØVIK KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE HAUGTUN AVD 6 OG 7

Gjøvik
1 dag siden
 ...skolestart høsten 2024, med følgende fagkombinasjon: ~ Inntil 200 % faste stillinger med hovedvekt på matematikk og naturfag...  ...kommune NY Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist: 06.05.2024 Med over 2500... 

BØRSTAD UNGDOMSSKOLE

Hamar
5 dager siden
 ...Arbeidssted: Østre Toten kommune har en spennende fastlegehjemmel og vikariat for fastlege ledig ved Kolbu legesenter med snarlig tiltredelse. Vi tilbyr gode økonomiske vilkår. Velkommen til oss! Østre Toten kommunes visjon er livskvalitet ved Mjøsa. Helse og omsorgssektorens... 

ØSTRE TOTEN KOMMUNE SERVICEAVD

Lena
2 dager siden
 ...Rådgiver miljørettet helsevern og folkehelse, 100 % fast stilling Miljørettet helsevern IKS for Gjøvik, Toten, Land, Gran og Lunner. Arbeids- og ansvarsområde: Saksbehandling og tilsyn etter gjeldende regelverk innen folkehelse og miljørettet helsevern Utredning... 

MILJØRETTET HELSEVERN IKS

Gjøvik
2 dager siden