...dem i praktiske og sosiale gjøremål. Vi har nå en ledig 100% vernepleier/sykepleierstilling med langvakter hver 4. helg Aktuelle...  ...arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Bachelor i vernepleie eller sykepleie med autorisasjon Det er en fordel om du har erfaring med mennesker... 

KYRKJEHAUGEN BOFELLESSKAP

Stavanger
6 dager siden
 ...individuelt, som stimulerer til en aktiv hverdag med god livskvalitet for våre pasienter. Vi har ledig 4 stillinger som sykepleier og 1 stilling som vernepleier. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Tiltredelse etter avtale. Arbeidsoppgaver Ansvarlig for den... 

BERGÅSTJERN SYKEHJEM

Stavanger
12 dager siden
 ...frem til endt utdanning ca. midten av juni. Deretter lønn som sykepleier når autorisasjon foreligger. For å få korrekt lønn som...  ...arbeidsoppgaver Kvalifikasjoner ~ Du må være sykepleie, vernepleie eller paramedisinstudent, fortrinnsvis 2. eller 3. års student... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE STAVANGER D...

Stavanger
8 dager siden
 ...internt og eksternt Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som vernepleier Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig...  ...rekruttering. Kontaktinformasjon Kathrine Bokn, Assisterende avd.sykepleier, (***) ***-**** Anita B. Haugvaldstad-Opedal, Assisterende... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE STAVANGER D...

Stavanger
8 dager siden
 ...Miljøterapeutisk oppfølging av beboere Deltagelse i Boa psykisk helse sine ressursgrupper Kvalifikasjoner ~ Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier ~ Det er en fordel men ikke et krav med erfaring innen psykisk helsearbeid ~ Du har gode fremstillingsevner verbalt... 

STAVANGER KOMMUNE BO OG AKTIVITET

Stavanger
6 dager siden
 ...Miljøterapeut Om Frelsesarmeens behandlingssenter Frelsesarmeens behandlingssenter (FAB) har avtale med Helse Vest og en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i regionen. FAB gir et behandlingstilbud til kvinner og menn med alvorlig rusbruk og samtidig... 
Stavanger
13 dager siden
 ...Vi ønsker å tilby våre beboere en opplevelse av et godt kvalitativt tjenestetilbud innen gjeldende rammer og lovverk. Som miljøterapeut hos oss vil du ha ansvar for: Å bidra til at beboerne våre får individuelle tilpassede tjenester, som fører til en meningsfull... 

Bo og Aktivitet Psykisk helse: Husabøryggen psykiatri (7), S...

Stavanger
3 dager siden
 ...SYKEPLEIER/TEKNIKER Har du lyst på nye utfordringer? Ved nevrofysiologisk seksjon har vi  ledig 100% fast stilling som sykepleier/tekniker. Nevrofysiologisk seksjon utfører de fleste undersøkelsesmetoder innenfor klinisk nevrofysiologi; som EEG, EMG/nevrografi... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
13 dager siden
 ...Spesial sykepleier / Sykepleier  Om stillingen CRUX Verksgata behandlingssenter tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for voksne. Vi driver på oppdrag fra Helse Vest HF og er tverrfaglig bemannet med sosionomer, sykepleiere, legepersonell, psykiater... 
Stavanger
8 dager siden
Vær blant de første som søker
Vi søker deg som er miljøarbeider eller miljøterapeut, og som ønsker å jobbe innen rus- og psykisk helsearbeid. I denne rollen vil du primært møte voksne med psykiske vansker og/ eller rusproblematikk. Arbeidsoppgavene kan innebære å planlegge og tilrettelegge hverdagen... 

WRK Bemanning AS

Stavanger
6 dager siden
 ...mennesker, da dette er en stor del av jobben. Kvalifikasjoner: ~3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; Barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom. ~ Skriver og snakker godt norsk(tilsvarende nivå B1) ~ Førerkort klasse B er et krav ~ Det er et krav om... 

Stendi AS

Stavanger
2 måneder siden
 ...av vårt flotte arbeidsmiljø og ønsker du å bli med i spennende arbeid mot nye SUS på Ullandhaug? Vi har ledig fast stilling som sykepleier. Slagposten er organisert under nevrosenteret som består av sengepost 6E, 6D og 1H. Vi har 16 senger for pasienter med hjerneslag... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
13 dager siden
 ...Stavanger sentrum! Høres dette spennende ut? Ta kontakt for mer informasjon og videre dialog! Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier med norsk autorisasjon, minimum 2 års erfaring. Ønskelig med erfaring fra sykehus Fordel med erfaring fra fagfeltet, men... 

DEDICARE AS

Stavanger
9 dager siden
 ...Søker du etter nye muligheter og verdifull erfaring eller er du nyutdannet sykepleier? Vi i bemanningssenteret kan tilby deg en spennende karriere ved Stavanger universitetssjukehus. Bemanningssenteret er Stavanger Universitetsjukehus sitt interne vikarbyrå. Gjennom... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
1 dag siden
 ...Stiftelse har ledig følgende stillinger: Fast 100% stilling som miljøterapeut Fast 32% stilling som hvilende nattevakt I tillegg...  ...og sosialfaglig utdanning (barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier) Erfaring fra barnevern- og institusjonsfeltet er ønskelig... 

Ledige miljøterapeut- stillinger ved Josephines Stiftelse Ba...

Stavanger
3 dager siden
 ...foreligger. Pleie og omsorg til våre beboere. Ansvar for at beboerne har ajourført pleieplan i CosDoc i samarbeid med sykepleier/vernepleier. Legemiddelansvarlig i avdeling. Ansvar for å veilede og undervise annet personell og lærlinger/elever. Være... 

BERGÅSTJERN SYKEHJEM

Stavanger
6 dager siden
 ...Denne jobben passer for deg som: er student eller har helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå (f.eks. vernepleier, sosionom, sykepleier eller pedagogisk utdanning). ønsker å ha en jobb hvor du kan bidra for å gjøre hverdagen lettere for ungdommer som... 

Sommervikarer og nattevakter (fast)

Stavanger
10 timer siden
 ...stilling etter utlysning og behov.  Lønn etter ansiennitet og utdanning: Student: årslønn kr 354.100 - 436.900. Student vernepleier/sykepleier: årslønn kr 364.100 - 436.900 (lønn etter hvor en er i studieløpet). Helsefagarbeider/hjelpepleier: årslønn kr 415.00 -... 

STAVANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Stavanger
6 dager siden
 ...Skal du bli sykepleier eller vernepleier? Kunne du tenkt deg erfaring fra psykiatri? Vi har ledige helgestillinger for syke- og vernepleierstudenter på post A3, utredningspost for psykose, ved Stavanger universitetssykehus. Vi tilbyr bonusavtaler for syke- og vernepleierstudenter... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
13 dager siden
 ...interne og eksterne samarbeidspartnere om et helhetlig tilbud Kvalifikasjoner norsk autorisasjon som helsefagarbeider / sykepleier / vernepleier gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig førerkort for bil Du må laste opp relevante vitnemål og attester.... 

SOLA KOMMUNE MILJØTJENESTEN

Tananger
12 dager siden
 ...kommunikasjon, samarbeid, brukermedvirkning, pårørende, psykiatri og lovverk. Kvalifikasjoner: Høyere utdanning, sykepleier, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut m. fl.  Det er ønskelig med PPU Det er ønskelig med undervisningserfaring Gode digitale... 

AOF Vestlandet-Agder

Stavanger
2 måneder siden
 ...ansettelse foretas og gjelder bare for den som får tilbud om ansettelse. Vi søker etter deg med helse faglig bachelorgrad innen sykepleier/vernepleier faget, gjerne med erfaring fra psykiatri feltet med ungdom.  Stillingsprosent vil være 21,13 % med helgearbeid. Denne... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE OG RUS B...

Stavanger
1 dag siden
 ...Ved Ævestvollmarka omsorgsbolig på Varhaug er det ledig fast stilling som vernepleier / sykepleier 100 % og vikariat i 100 %. Vikariatet er fra dags dato og varer til 01.04.25.  Vi ber om at du oppgir i søknaden hvilken du søker på, eller om du søker på begge.  Ævestvollmarka... 

HÅ KOMMUNE ÆVESTVOLLMARKA PU

Varhaug
8 dager siden
 ...verdifull yrkeserfaring som du kan ta med deg som ferdig utdannet sykepleier eller lege.   Utlysningen gjelder kirurgiske og ortopediske...  ...endt studie. Etter endt studie gis avlønning som sykepleier/ vernepleier. Bekreftelse på bestått eksamen må leveres. Avlønning som... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
9 dager siden
 ...ressurser. Gi omsorg/behandling i et tverrfaglig samarbeid. Dokumentasjon i journalsystemet DIPS.  Kvalifikasjoner Sykepleier/vernepleier Studenter med påbegynt utdanning innen helse- og sosialfag Andre med interesse for arbeid med mennesker. Erfaring... 

Sikkerhetspost B1 søker ferievikarer til sommeren 2024

Stavanger
9 dager siden
 ...Er du barnevernspedagog, sosionom/vernepleier eller har annen relevant treårig sosialfaglig utdanning med klinisk videreutdanning og vil jobbe som seniorrådgiver ved Statens barnehus Stavanger ? Ved Statens barnehus Stavanger er det ledig 100 % fast stilling som seniorrådgiver... 

STATENS BARNEHUS STAVANGER

Stavanger
1 dag siden
 ...viktige instansar. Kvalifikasjonar Krav til stillinga: Minimum fullført bachelor som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleiar (180 studiepoeng). Anna relevant bachelorgrad kan vurderast. Relevant leiarerfaring, gjerne innan offentleg sektor samt institusjonsdrift... 

BUFETAT VEST STAVANGER UNGDOMSSENTER AVD LINDØY

Stavanger
6 dager siden
 ...tåler høyere arbeidspress i perioder God fysisk og psykisk helse Kvalifikasjoner: Minimum 3-årig høyere utdanning som vernepleier, barnevernspedagog, sosionom eller tilsvarende Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning Erfaring fra psykisk helsearbeid... 

Miljøterapeutisk personell med erfaring rus og psykiatri

Stavanger
9 dager siden
 ...tverrfaglig personalgruppe med blant annet: psykologspesialister, psykolog, familieterapeut, lege, sykepleiere, fysioterapeut, miljøterapeuter, miljøarbeidere og erfaringskonsulenter. Om stillingen Stillingen er 100% fast, dagtid. Stillingen er delt på døgn og... 

Psykolog

Stavanger
19 dager siden
 ...delegerte oppgåver frå leiar Følge bebuar på faste aktivitetar, som eksempel bading Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som vernepleiar/sjukepleiar/helsefagarbeidar/ anna høgskuleutdanning innan helse- og sosialfag Erfaring frå miljøarbeid og utfordrande adferd,... 

TIME KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON

Kvernaland
1 dag siden