...eksterne tjenesteytere, pårørende, verger og frivillige organisasjoner Kvalifikasjonskrav Du har norsk autorisasjon som Vernepleier eller Sykepleier. Siste års vernepleier/sykepleier-studenter kan vurderes. Du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE LIVSMESTRING 1 - MESTRINGSTEAM 2

Fredrikstad
1 dag siden
 ...Livsmestring Sentrum har ledig 2x 100% faste stillinger som vernepleier. Virksomheten består av fem avdelinger, som yter bomestringstjenester...  ...Du har Norsk autorisasjon som vernepleier eller sykepleier Du har interesse eller erfaring fra arbeid med mennesker med... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE LIVSMESTRING 1 - MESTRINGSTEAM 2

Fredrikstad
8 dager siden
 ...medisinhåndtering. Vi ser etter deg som har et stort engasjement og som ønsker å jobbe i en verdibasert virksomhet. MILJØTERAPEUT (sykepleier eller vernepleier) ca. 85% fast stilling -- turnus dag/kveld samt arbeid hver 3. helg Kvalifikasjonskrav Autorisasjon som... 

BLÅ KORS FREDRIKSTAD ILAVEIEN BOSENTER

Fredrikstad
1 dag siden
 ...innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Vernepleier Østsiden sykehjem er et spesialsykehjem for pasienter med demens. Østsiden sykehjem har 112 plasser fordelt på 5 avdelinger.... 

ØSTSIDEN SYKEHJEM - BOGRUPPE 9-11

Fredrikstad
2 dager siden
 ...båthavn. Sykehjemmet har 54 beboere fordelt på to avdelinger. Arbeidsoppgaver Ansvarlig for å ivareta pasientenes behov for sykepleie Samarbeid med kollegaer på tvers av avdelinger Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer Kvalifikasjoner... 

FJELDBERG SYKEHJEM

Fredrikstad
6 dager siden
 ...engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjoner som ønskes er: Vernepleier, sosionom, barnevernspedagog (kandidater med annen relevant bachelor og erfaring kan bli vurdert) Erfaring i arbeid med... 

Stendi AS

Fredrikstad
22 dager siden
 ...innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Miljøterapeut- 100% faste stillinger, Livsmestring Syd/Vest Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon... 

Etat Friskliv og mestring, Fredrikstad kommune

Fredrikstad
9 dager siden
 ...er tilknyttet et heldøgns bemannet botilbud og gir tjenester til innbyggere med sammensatte helseutfordringer. Vi søker en vernepleier i 100% fast stilling i turnus (35,5t/u), med arbeid hver 3 helg. Arbeidsoppgaver ~ Bidra til at avdelingen realiserer kommunen... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE LIVSMESTRING 1 - MESTRINGSTEAM 2

Fredrikstad
1 dag siden
 ...oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Helgestilling/ Tilkallingsvikar/ Sommervikar - Sykepleier, paramedisiner eller studenter Fredrikstad og Hvaler legevakt søker sykepleier/ paramedisiner, evt studenter til... 

Fredrikstad og Hvaler legevakt

Fredrikstad
2 dager siden
Ønsker du en variert arbeidsdag med faglige utfordringer og gode kollegaer? Å jobbe i hjemmesykepleien gir deg en frihetsfølelse og selvstendighet få andre kan tilby. Du blir kjent med kommunen vår på en unik måte og vil oppleve mange spennende menneskemøter. Fredrikstad...

Helsefagarbeider - 100 % fast

Fredrikstad
13 dager siden
 ...engasjement, fleksibilitet og kreativitet. Stillingene gjelder: ~ En fast 100% stilling som sykepleier/vernepleier i langvaktsturnus ~ En fast 100% stilling som miljøterapeut i langvaktsturnus, 12 timers vakter Vi ser etter deg som: ~ Er motivert og... 

Stendi AS

Fredrikstad
Én måned siden
 ...Behandlingen er individuelt tilpasset, og pasienten får oppfølging av behandlere (psykiater/psykologspesialist/LIS) og miljøterapeuter (sykepleier/vernepleier/hjelpepleier med og uten spesialutdannelse). Ved behov knytter vi den enkelte pasient opp mot sosionom og... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
6 dager siden
 ...Kløvningsten vil du bli en del av et team med flere vernepleiere, sykepleier og andre miljøarbeidere. Vi har fastsatte fagmøter i turnus....  ...og som byr på deg selv. Er du vår nye sykepleier eller vernepleier? Stilling & arbeidsoppgaver Stillingen er i Virksomhet Boveiledning... 

SARPSBORG KOMMUNE HELSE OG SOSIALADMINISTRASJON

Borgenhaugen
6 dager siden
 ...Ungdomspsykiatrisk seksjon søker sykepleier eller vernepleier til ferievikariat - 70% natt! Ungdomspsykiatrisk seksjon ved BUPA Vestfold består av en sengepost (BUP døgnpost) med 6 sengeplasser i tillegg til et intensivt ambulant tilbud (Intensivt Ungdomsteam - IUT)... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
8 dager siden
 ...du mulighet til å prøve det i 1 års tid i et vikariat. I hjemmetjenesten jobber vi med å finne gode løsninger på hvordan sykepleie-/vernepleie tjenesten skal være organisert i fremtiden. Vi vil sikre rett kompetanse, til riktig arbeidsoppgave. Det arbeides aktivt... 

MOSS KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG

Moss
6 dager siden
 ...understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som vernepleier Kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk Studenter som er i ferd med å fullføre vernepleierstudiet, men som... 

Helseparken Onsøyheimen, Fredrikstad kommune

Fredrikstad
9 dager siden
 ...barnevernsinstitusjoner i Østfold - og vi ønsker å knytte til oss flere miljøterapeuter som ønsker å jobbe med endring, utvikling og miljøterapi...  ...er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, p.t. kr 466 600- 584 500 pr. år (ltr. 45-60). Ved relevant... 

Miljøterapeuter

Fredrikstad
16 dager siden
 ...Vernepleier/Sykepleier, samlokalisert bolig, område Eskelund Hva jobber vi med i samlokaliserte boliger? Hovedoppgaven er å gi og samordne tverrfaglige tjenester til en ung mann med en fysisk funksjonsnedsettelse og hjelpebehov som bor i egen leilighet med egen... 
Rygge
1 dag siden
 ...miljøarbeid knyttet opp til den enkelte beboers behov Dokumentasjon Medisinansvar Kvalifikasjoner Bachelor i vernepleie eller sykepleie (siste års studenter i nevnte utdanninger har mulighet til å søke og kan bli vurdert) Erfaring fra arbeid med personer... 

FRYDENBERGSLETTA TILRETTELAGT BOLIG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Stokke
12 dager siden
 ...fordelt på 5 avdelinger. Vi har en egen dagavdeling for hjemmeboende brukere med demens. Vi har to ledige faste stillinger som sykepleier i 100 % stilling, i turnus med dag og kveldsvakter De ledige stillingene er på avdeling 4-6 og avdeling 9-11 Avdeling 4-6:... 

Omsorgssentre Øst, Østsiden sykehjem

Fredrikstad
12 dager siden
 ...understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som vernepleier Kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk Studenter som er i ferd med å fullføre vernepleierstudiet, men som... 

Vernepleiere

Fredrikstad
9 dager siden
 ...kreativitet. Stilling gjelder: ~2 x 100% stilling som sykepleier/vernepleier i en medleverturnus og med arbeid hver tredje helg. ~...  ...felles mål på avdelingen. Evne til å være en ledende miljøterapeut Kan veilede andre Faglig oppdatert og engasjert... 

Stendi AS

Moss
7 dager siden
 ...er tilknyttet et heldøgns bemannet botilbud og gir tjenester til innbyggere med sammensatte helseutfordringer. Vi søker en vernepleier i 100% fast stilling i turnus (35,5t/u), med arbeid hver 3 helg. Arbeidsoppgaver ~ Bidra til at avdelingen realiserer kommunen... 

Vernepleier, 100% fast stilling

Fredrikstad
12 timer siden
 ...syd og aktivitet og gir tjenester til hjemmeboende i hele kommunen. I tillegg til ergoterapeut består teamet av tre hjemmetrenere, sykepleier og fysioterapeut. Gjennom fokus på hverdagsmestring ønsker Fredrikstad kommune å bidra til økt selvstendighet og livskvalitet... 

Hjemmesykepleie Syd, Fredrikstad kommune

Fredrikstad
14 dager siden
 ...sykepleietiltak. Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen og ivareta arbeidsmiljøet. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk Studenter som er i ferd med å fullføre sykepleiestudiet, men som ikke har... 

HELSEPARKEN ONSØYHEIMEN- AVDELING 3 , Fredrikstad kommune

Fredrikstad
9 dager siden
 ...fylle 18 år i 2024 Kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk Personlige egenskaper Relevant utdanning, sykepleier, helsefagarbeider eller personer under helsefaglig utdanning Erfaring og interesse for å arbeide med eldre og syke personerDu... 

Sommerjobb på sykehjem eller omsorgsbolig?

Fredrikstad
19 dager siden
 ...i Fredrikstad har vi ledig 1 fast 100 % stilling som ledende miljøterapeut. Som ledende miljøterapeut vil du styrke behandlingstilbudet...  ...Du har treårig bachelor som barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom. Andre relevante bachelorutdanninger kan være... 

BUFETAT BEHANDLINGSSENTER AKERSHUS ØSTFOLD AVD ØSTHEIM

Gamle Fredrikstad
1 dag siden
 ...har 2 somatiske langtidsavdelinger med til sammen 58 beboere. Arbeidsoppgaver Ansvarlig for å ivareta pasientenes behov for sykepleie på natt Samarbeid med kollegaer på tvers av avdelinger Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer... 

Vaktsykepleier 75 - 80 %

Fredrikstad
3 dager siden
 ...må fylle 18 år i 2024 Kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk Personlige egenskaper Relevant utdanning, sykepleier, helsefagarbeider eller personer under helsefaglig utdanning Erfaring og interesse for å arbeide med eldre og syke personerDu... 

Fredrikstad kommune

Fredrikstad
19 dager siden
 ...Blå Kors muligheter for mestring og mening». Ledende Miljøterapeut - Kulåssenteret Kulåssenteret er et botilbud til personer...  ...utdanning innen helse og sosialfag, fortrinnsvis vernepleier eller sykepleier, gjerne med videreutdanning innen ledelse, rus, psykisk... 

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Sarpsborg
Én måned siden