Hva vi ser etter Vi ser etter deg som Har bachelor i sykepleie eller vernepleie. Annen helse- og sosialfaglig bakgunn kan også vurderes. Behersker norsk godt både muntlig og skriftlig Har gode samarbeidsevner, fleksibilitet og godt humør Har kjennskap til...

BLÅ KORS KLINIKK HAUGALAND AS

Haugesund
Én måned siden
 ...utfordrer. Vi ønsker at søkere har kjennskap til målrettet miljøarbeid og kunnskap om helse- og omsorgstjensteloven kapittel 9 og arbeid...  ....   Fagarbeidere er en del av et team sammen med andre miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter. Helsefagarbeidere har ansvar... 

Helsefagarbeider 65,73 %, natt

Haugesund
5 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver avdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte kontaktbetjentarbeid, soningsplanlegging, miljøarbeid og programarbeid være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingen Den som ansettes må påregne... 
Haugesund
9 dager siden
 ...barnevernspedagoger og lege. I det miljøterapeutiske arbeidet legger vi vekt på engasjement, kommunikasjon, respekt og anerkjennelse. Som miljøterapeut skal du legge til rette for forhold som kan bidra til forandring og utvikling for pasientene gjennom blant annet døgnstruktur,... 

Åpen søknad - Miljøterapeut ved Døgnenhetene

Haugesund
Én måned siden
 ...ansvarsbevisst og fleksibel. Den som ansettes må arbeide i samsvar med Frelsesarmeens kristne grunnsyn. Arbeidsoppgaver Miljøarbeid og booppfølging, delta under måltider og bidra til aktviteter. Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring Engasjement for brukergruppen... 

Miljøarbeider/ miljøterapeut (helg)

Haugesund
Én måned siden
 ...lokalisert på Boknatun i Føresvik. Arbeidsoppgåver i stillinga Helsefagarbeidaren utfører praktiske pleie- og omsorg og miljøarbeid for pasientar og brukarar av helse- og omsorgstenestene.Sentrale fagområde er:- Utøving av fagleg forsvarleg og omsorgsfull helsehjelp... 

Lærling helsefagarbeidar

Bokn
2 måneder siden