Søkeresultater: 149 ledige stillinger

 ...Vi søker en fremoverlent, initiativrik og engasjert miljøarbeider til vår bolig, er dette deg? Nå har du muligheten til å bli en del av teamet som drifter vår samlokaliserte bolig i Bernhard Herres vei. Bernhard Herres Vei Bolig holder til i Bydel Vestre Aker, og... 

BERNHARD HERRES VEI BOFELLESSKAP

Oslo
11 dager siden
 ...Kontinuerlig faglig utvikling ved hjelp av kurs og faste undervisningsdager  God og kvalitetssikret opplæring i ulike former for miljøarbeid  Mulighet for utvidet ansvar  Konkurransedyktig lønn  Trygge pensjon- og forsikringsordninger  Formell kompetanse... 

VIKEN BO OG OMSORG AS AVD MARIDALSVEIEN

Oslo
10 dager siden
 ...pårørende og ansatte. Og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling». Rehabilitering er et spennende felt, og vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Vi har ledig 2 faste 80% sykepleierstillinger, med... 

Sykepleier

Oslo
24 dager siden
 ...til 31.12.2024. Stillinga passer for deg som har eit ressursorientert fokus og som er interessert i å arbeide med tverrfagleg rehabilitering. Senteret nyttar tilpassa fysisk aktivitet, kognitiv terapi, rettleiing og undervisning som tilnærming i behandlinga.... 

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Ås
2 dager siden
 ...arbeidsoppgaver i en veldrevet organisasjon preget av godt arbeidsmiljø. Som ansatt skal du bidra i planlegging, gjennomføring av målrettet miljøarbeid og yte tjenester ut fra brukeres individuelle behov. Du skal ha et nært samarbeid med brukere, deres pårørende og tverrfaglige... 

PASTOR LØKENS VEI BOFELLESSKAP

Kolbotn
12 dager siden
 ...fast stilling som fysioterapeut/Spesialfysioterapeut i rehabiliteringstjenesten i Asker Kommune. Avdeling fysioterapi og rehabilitering til hjemmeboende er en avdeling i Asker kommune hvor vi har tre tjenester; Fysioterapi til hjemmeboende, Rehabilitering i hjemmet... 

100% stilling som fysioterapeut/ spesialfysioterapeut

Asker
16 dager siden
 ...nå: ~ Helsefagarbeider i 100% stilling; turnus med arbeid dag/ kveld og hver 3. helg. Har du interesse for nevrologi og rehabilitering, så er dette stillingen for deg. Vi tilbyr rehabiliterings- og vurderingsopphold til personer med MS eller andre nevrologiske... 

Helsefagarbeider 100 % Stilling

Lørenskog
2 dager siden
 ...miljøvennlige tekniske løsninger med lang levetid må være i fokus. Noe av det Proterm syntes er aller mest spennende å jobbe med er rehabilitering av tekniske anlegg. Vi er en erfaren og solid tilbyder av totaltekniske leveranser til dette markedet, og på grunn av sterkt... 

PROTERM DRIFT AS

Oslo
14 dager siden
 ...er påkrevd ved ansettelse.  Arbeidsoppgaver Målrettet miljøarbeid i henhold til tjenestemottakers tiltaksplan Sørge for en...  ...Unicare er privat leverandør av spesialisthelsetjenester innen rehabilitering og psykisk helse.   På vegne av offentlige oppdragsgivere... 

UNICARE NORGE ADMINISTRASJON

Oslo
10 dager siden
 ...et godt sted å leve. Boligen driver ikke med behandling og rehabilitering, men har likevel fokus på selvstendighet og mestring i hverdagen...  ...arbeid med brukergruppen Du må ha erfaring fra målrettet miljøarbeid, og evne å følge nedskrevne instrukser og prosedyrer Kurs... 

Spennende stillinger som miljøarbeider - deltid/helg

Oslo
1 dag siden
 ...og gir mindre ressursbruk, samtidig som vi fokuserer på bærekraft. Som vår nye prosjektleder vil du håndtere vedlikehold og rehabilitering av bygninger over hele landet, så reisevirksomhet må du regne med, men arbeidssted er Oslo, i våre kontorer i Rådhusgata 1-3 i... 
Oslo
5 dager siden
 ...Arbeidsoppgavene er i hovedsak isolering og tekking av flate tak med papp, gryte eller PVC folie. Det er både serviceoppgaver, rehabilitering og tekking av nye tak. Ønskede kvalifikasjoner Fagbrev som taktekker eller relevant erfaring fra tilsvarende arbeid Minst... 

Taktekkere/Roofers/ Dekarz søkes

Oslo
2 dager siden
 ...siste årene ferdigstilt seks nye vannkraftverk, og økt produksjonen i eksisterende kraftverk betydelig gjennom oppgraderinger og rehabiliteringer. Og det skal bli mer. De neste ti årene skal vi investere 20 milliarder kroner i ny vannkraft. Mot fremtiden ønsker Hafslund... 

HAFSLUND AS AVD LILLEHAMMER

Oslo
18 dager siden
 ...forbindelse med signering av arbeidsavtalen, før tiltredelse. Arbeidsoppgaver Den vi skal ansette, må ha stor interesse for miljøarbeid blant barn og ungdom på deres fritid. Du må være god til å formidle kunnskap til barn og ungdom.  Kjennskap  til ulike barn og... 

UNG KULTUR - DOWN UNDER

Drammen
11 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver avdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte kontaktbetjentarbeid, soningsplanlegging, miljøarbeid og programarbeid være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingen Den som ansettes må påregne... 
Kløfta
11 dager siden
 ...et godt samarbeid med FAU. Vi har fokus på arbeid med fag og læreplanarbeid, lek, aktivitet, uteskole, drama og forebyggende miljøarbeid. På vår skole setter vi samarbeid høyt på alle arenaer, fordi vi vet det fremmer læring. Vi utvikler nysgjerrige og kreative elever... 

SVENDSTUEN SKOLE

Oslo
10 dager siden
 ...på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å... 

ULLERN HELSEHUS

Oslo
11 dager siden
 ...avlastningstilbud til  familier med barn og unge som har sammensatte behov og ulike diagnoser.  Faglig baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt metodikk med forankring i atferdsanalyse. Vi har fokus på brukernes beste, og at deres tjenestetilbud blir ivaretatt i... 

Miljøterapeut,miljøarbeider og assistent

Ås
4 dager siden
 ...fagpersoner og i prosesser for å bygge gode team rundt brukerne. Det innebærer blant annet systematisk arbeid i forhold til målrettet miljøarbeid, lik praksis og brukermedvirkning. Samarbeidskulturen står sterkt i personalet ved Ammerudtunet bosenter. Som miljøterapeut på... 

AMMERUDTUNET BOSENTER

Oslo
10 dager siden
 ...ditt hver dag. Ser du etter å jobbe med et komplett spekter av estetiske enkle kroner/broer, proteser, helt til total oral rehabilitering og helkjeveimplantatbroer (All-on-4)? Som en del av vårt team får du muligheten til å være med på å skape smil og forbedre livskvaliteten... 

Erfaren CAD/CAM tanntekniker

Oslo
11 dager siden