Søkeresultater: 819 ledige stillinger

Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike...  ...tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon. Formålet... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE ADMINISTRASJON HELSE OG VELFERD

Fredrikstad
15 dager siden
 ...I 2022 etablerte Kompetansesenter rus og psykisk helse et nytt bofellesskap for personer med omfattende og sammensatte hjelpebehov. Bofellesskapet skal legge til rette for at den enkelte beboer får mulighet til å leve og bo trygt, godt og så selvstendig som mulig.... 

SARPSBORG KOMMUNE KOMPETANSESENTER RUS OG PSYKISK HELSE

Sarpsborg
16 dager siden
 ...Psykisk helse og avhengighet er en virksomhet i Tønsberg kommune som tilbyr ulike tjenester til mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse. En av våre bemannede boliger har nå ledig stilling...  ...Målrettet miljøarbeid  og ivaretakelse av bruker i eget... 

TØNSBERG KOMMUNE PSYKISK HELSE OG MILJØARBEID FELTPLEIEN

Tønsberg
28 dager siden
 ...Beskrivelse: Pleie- og omsorgtjenesten i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester...  ..., samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken, renhold...  ...til beboerne- Jobbe ut fra målrettet miljøarbeid- Ha fokus på brukermedvirkning og... 

Helsefagarbeider ved Vestgårdveien bofellesskap

Skiptvet
15 dager siden
 ...Miljøarbeider - Magnhildrud bofellesskap Om enheten Kommunalområdet Helse og velferd er delt inn i 6 seksjoner med mer enn 1500 ansatte...  ...læring og friskliv, og psykisk helse og avhengighet. Psykisk...  ...målrettet miljøarbeid i samarbeid med tjenestemottakere... 
Askim
14 dager siden
 ...Beskrivelse: Pleie- og omsorgtjenesten i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester...  ..., samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken og vaskeri...  ...for å ivareta eget liv og egen helse. (Hverdagsmestring) • Dekke grunnleggende... 

Sykepleier- natt- helg

Skiptvet
Én måned siden
 ...I 2022 etablerte Kompetansesenter rus og psykisk helse et nytt bofellesskap for personer med omfattende og sammensatte hjelpebehov. Bofellesskapet skal legge til rette for at den enkelte beboer får mulighet til å leve og bo trygt, godt og så selvstendig som mulig.... 

Tilkallingsvikarer i bofellesskap - Kompetansesenter rus og ...

Sarpsborg
21 dager siden
 ...Miljøarbeider - Furuseth bofellesskap Om enheten Seksjon Tjenester for funksjonshemmede...  ...Østfold kommune består av botilbud, avlastning og dagaktivitet til personer med nedsatt...  ...herunder utviklingshemming, psykiatri og rus. Vi har fokus på brukermedvirkning,... 
Askim
13 dager siden
 ...Helse- og sosialfaglig behandler Om stillingen Tyrili Stifinnerteam utlyser en 100% stilling som helse- og/eller sosialfaglig behandler. Stillingen er en dagstilling, men innebærer også noe reising. Arbeidet er tilknyttet fengslene i Østfoldregionen, hovedsakelig... 
Sarpsborg
14 dager siden
 ...Beskrivelse av arbeidssted: Enhet Sykehjem består av 3 sykehjem. Vi satser i stor grad på kompetanse, myndiggjorte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker oss fornøyde medarbeidere som kan bruke å utvikle sin kompetanse sammen med oss. Vi ønsker å styrke... 

Sykepleiere søkes til Enhet Sykehjem

Rakkestad
6 dager siden
 ...Barnevernspedagog eller har bachelor i Psykologi, og ønsker å jobbe i et tverrfaglig miljø innen rus og psykiatri?! Vår avdeling på...  ...er et botilbud for mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. Vi...  ..., barnevernspedagoger og andre helse -/og sosialfaglige utdanninger. I... 

BORGER AS

Holmestrand
14 dager siden
 ...ja til sommerjobb i sommer ferieperioden: Lønn tilsvarende 16 års ansiennitet, samt 50 kr ekstra pr time. Vi søker sykepleiere og vernepleiere til arbeid i sommer til heldøgnstjenesten og helsehuset. Heldøgnstjenesten er delt inn i fire virksomheter og gir tjenester... 

Sykepleiere og vernepleiere ønskes til sykehjem, bofellesska...

Sarpsborg
11 dager siden
 ...Tilkallingsvakt og ferieavløser Om stillingen Vi...  .... Den er styrende for vårt miljøarbeid. Ønsker du å bidra med kunnskap...  ...hygiene. -Forebyggende helse: alt fra smitteverntiltak...  ...Atferdsproblematikk Psykiske lidelser ROP - Rus og psykiatri Multifunksjonshemming... 
Spikkestad
27 dager siden
 ...Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under Seksjon helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene...  ...tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial...  ...Målrettet og strukturert miljøarbeid Samarbeid med kollegaer,... 

Helsefagarbeider- 100% fast stilling

Fredrikstad
6 dager siden
 ...VIL DU VÆRE MED PÅ LAGET VÅRT? Tønsbergregionen legevakt og øyeblikkelig hjelp post (ØHD) er etablert som en interkommunal...  ...tilbudet er for pasienter med somatisk sykdom og sykdom innenfor rus og psykisk helse.    Legevakt og ØHD er samlokalisert og dekker et... 

Øyeblikkelig hjelp døgnavdelingen (ØHD) trenger deg som har ...

Tønsberg
23 dager siden
 ...Familieveileder - Familie- og ungdomsteam Om enheten Familiesentral ligger organisatorisk...  ...inkluderende fellesskap som fremmer helse, trygghet, trivsel og læring. Vi...  ...særlig satsing på de 1000 første dagene og psykisk helse. Om stillingen Teamet har fokus... 
Mysen
8 dager siden
 ...lærere er fordelt på to team. Teamene samarbeider tett. SFO- leder og to assistenter har ansvar for SFO-ordningen med cirka 30 barn....  ...vår i mange år og dreier seg om å bygge livsmestring og en god psykisk helse hos barn og unge. Vi på Nylende har drøftet lekser over... 

Virksomhetsleder/rektor ved Nylende skole

Fredrikstad
6 dager siden
 ...usedvanlig kombinasjon av sentral beliggenhet og landlig naturskjønt landskap. Våler...  ...til mennekser med utfordringer innen rus og psykisk helse.  Det søkes etter ferie og...  ...brukere med ulik bistandsbehov.  ~Målrettet miljøarbeid ~Praktisk bistand og planleggetiltak... 

Våler kommune

Våler
5 dager siden
 ...Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev... 

Åpen søknad – Kromi Helse / Manuell Terapi Klinikken Østfold...

Fredrikstad
Én måned siden
 ...vi deg, som med din kompetanse, interesse og egenskaper, kan være med på å skape en...  ...kapittel 9. Har kunnskap om målrettet miljøarbeid. Teoretisk og praktisk opplæring og veiledning...  ...å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
13 dager siden