...endringsveiledning, hovedsakelig hjemmebasert Det må påregnes å vitne i Barneverns- og helsenemnda og i rettsapparatet for øvrig Andre...  ...Krav om høyskole/universitetsutdanning på bachelornivå innen barnevern eller sosialt arbeid. Annen relevant utdanning på... 

Familieveileder i barneverntjenesten

Kristiansand kommune
2 dager siden
 ...vår, og for å utforske byen Flekkefjord kan du klikke  Logg inn for å se kontaktinformasjon . Du kan bli bedre kjent med Farsund / Lista  Logg inn for å se kontaktinformasjon og du kan lese mer om Kvinesdal  Logg inn for å se kontaktinformasjon . DPS Lister er ett... 

Psykologspesialist / Psykolog

Kvinesdal kommune
9 dager siden
 ...raus, proff og praktisk, ser vi etter deg som har innsikt i barnevernets rolle og ansvar har gode evner til å samarbeide med andre...  ...bygge relasjoner er engasjert i utviklingsarbeid innenfor barnevern er opptatt av og har innsikt i systemarbeid evner å... 

Er du en engasjert og faglig dyktig saksbehandler?

Gran
2 dager siden
 ...omsorg. Tjenesten er i utvikling for å møte fremtidens krav til barnevernet. Tjenesten har 34 ansatte, og har ledig 1 fast stilling på...  ...og rettssystemet. Kvalifikasjoner Fortrinnsvis master i barnevern eller barnevernsfaglig arbeid, eller annen relevant masterutdanning... 

Barnevernskonsulent

Hamar
18 dager siden
 ...grunnlag Representere kommunen i samarbeidsfora så vel som i barneverns- og helsenemnda eller i øvrig rettsapparat Inngå i...  ...fyller kravene jf. krav om kvalifikasjon for jobb i kommunalt barnevern må fullføre master eller godkjent videreutdanning innen 2031.... 

BARNEVERNTJENESTEN I SENJA-SØRREISA

Finnsnes
29 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver Hos oss får du utøve ledelse innen barnevernsfaglig arbeid sammen med dyktige og dedikerte medarbeidere i kommunalt barnevern. Som avdelingsleder må du ha gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen som leder. Du må i tillegg legge til rette... 

Avdelingsleder for Ungdomsavdelingen

Drammen
4 dager siden
 ...dyktig fagperson med interesse for å arbeide i det kommunale barnevernet har vi ledig stilling til deg.  Vi har ledig 4 stk 100% faste...  ...og ansvarsområder: Utføre oppgaver etter lov om barnevern og annet relevant lovverk, forskrifter og retningslinjer.  Undersøkelse... 

Kontaktperson i barneverntjenesten

Sandefjord
4 dager siden
Vær blant de første som søker
Vi søker miljøterapeuter til arbeid på barnevernsinstitusjon. Din rolle vil være å skape trygghet og stabilitet for ungdommer i en kritisk fase i livet. Arbeidet forutsetter at du tar initiativ, kommuniserer effektivt og skaper gode relasjoner med ungdommene. Det finnes...

WRK Bemanning AS

Stavanger
3 dager siden
 ...Fast stilling som Barnevernsleiar ved Barnevernet Om arbeidsstaden Kommunalområdet Oppvekst er ei eining med omlag 145 tilsette...  ...Selbjørn skule, private barnehagar, PPT-kontor, helsestasjon, barnevern, vaksenopplæring, kulturskule og bibliotek. Oppvekst har som mål... 
Storebø
2 dager siden
Avdeling for helse og omsorg driver flere virksomheter som alle gir viktige helse- og omsorgstjenester til Aremarks innbyggere; sykehjem, hjemmebaserte tjenester, helsetjenester, legetjenester, tjenester innen psykiatri, rus, styrket omsorg og folkehelse. Med en aldrende...

100 % fast stilling som prosjektleder for vårt kommende livs...

Aremark
24 dager siden
 ...omsorgsovertakelse. Vi ønsker å gi biologiske foreldre et helhetlig og tilpasset støttetilbud ut i fra deres behov i de ulike faser. Ny barnevernlov krever en mer systematisk og målrettet oppfølging av foreldre som har mistet omsorgen for sine barn, og dokumentere bedre de... 

Vil du som familieveileder være med å utvikle og forme vårt ...

Oslo
8 dager siden
 ...som har lyst til å styrke laget vårt. Dine kvalifikasjoner og personlige egenskaper Vi ser etter deg som har: Bachelor i barnevern/sosialt arbeid Gode norskkunnskaper, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne Håndtere arbeidspress og store arbeidsmengder... 

Barnevernskonsulent 100 % stilling

Røros
8 dager siden
 ...i avd knyttet til tiltak etter helse-og omsorgstjenesteloven/barnevernsloven Anvendt atferdsanalyse  Mulighet for faglig utvikling og...  ...deg som har: Bachelor i vernepleie, sosialt arbeid eller barnevern Manglende utdanning kan kompenseres med solid erfaring fra... 

BoHab AS

Jaren
Én måned siden
Stendi søker tilkallingsvikarer som ønsker innholdsrike og varierte arbeidsdager. Å jobbe med ungdom i en vanskelig livssituasjon krever robuste og trygge voksne. Vi ser etter deg som er løsningsorientert, positiv, fleksibel, ansvarsfull og god til å dokumentere. Dette...

Stendi AS

Bergen
2 måneder siden
Vi er på utkikk etter dyktige sommervikarer til våre barnevernsavdelinger i Bø. Hos oss er ingen dag lik Den viktigste oppgaven er å være en omsorgsperson for barna eller ungdommen som du bor med, og være en person som de kan forholde seg til. En del av hverdagen innebærer...

Stendi AS

Bø (Nordland) kommune
2 måneder siden
 ...får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra listen.  Positiv særbehandling Hvis vi får kvalifiserte søkere...  ...økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.... 
Vadsø
17 dager siden
 ...får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra listen.  Positiv særbehandling Hvis vi får kvalifiserte søkere...  ...økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.... 
Vadsø
4 dager siden
 ...sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU Nord skal utvikle og formidle vitenskapelig,...  ...Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider Beskrivelse av vitenskapelige arbeider... 

Universitetslektor (psykologspesialist), RKBU Nord

Tromsø
26 dager siden
 ...får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra listen.  Positiv særbehandling Hvis vi får kvalifiserte søkere...  ...økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.... 
Vadsø
3 dager siden
 ...Fleksibilitet og samarbeidsevne ~Personleg eignaheit ~Kan jobbe målretta og systemastisk ~Relevant arbeidserfaring frå barnevern Den som vert tilsett må: ~ha gode norsskunnskapar, både skriftleg og munnleg ~ha førarkort klasse B ~legge fram... 

Bremanger kommune

Bremanger
1 dag siden
 ...tiltak etter helse-og omsorg Mulighet for faglig utvikling Vi søker deg som har: Bachelor i vernepleie, sosialt arbeid, barnevern eller er student. Erfaring fra arbeid med utvikligshemming/autisme/rus/psykiatri Erfaring med utarbeidelse av forebyggende tiltak... 

Trenger du en givende sommerjobb?

Sandnes
4 dager siden
 ...saksframstilling og vere kommunen sin part i sakar som vert fremma for Barneverns- og helsenemnda Samtaler med barn/unge og deira føresette...  ...på bachelornivå kan vurderast dersom ein har master i barnevern, kan vise til minimum 2 års erfaring frå kommunal barnevernteneste... 

Barnevernskonsulent/familierettleiar

Samnanger kommune
2 dager siden
 ...hvem vi er, og hva vi gjør på våre hjemmesider.  Kompetansekrav i stillingen ~ Bachelor i Sykepleie, Vernepleie, Sosialt arbeid, Barnevern eller Psykologi. Arbeidsoppgaver  Miljøterapeutisk arbeid på gruppe og individnivå.   Miljøterapeutisk arbeid gjennom... 

Ønsker å jobbe i et tverrfaglig miljø innen rus og psykiatri...

Holmestrand
17 dager siden
 ...til flere målgrupper, psykisk helse og rustjeneste, legetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, samt koordinerende enhet. I tillegg har vi interkommunalt NAV-kontor og interkommunal legevakt, sammen med Storfjord kommune.... 
Bø (Telemark) kommune
12 dager siden
 ...kommunalsjefen. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø skule, Selbjørn skule, private barnehagar, PPT-kontor, helsestasjon, barnevern, vaksenopplæring, kulturskule og bibliotek. Oppvekst har som mål å leggja til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge,... 

Faste deltidsstillingar som Ungdomslos ved Austevoll PPT

Austevoll kommune
4 dager siden
 ...potensialet og vil vera med på den spanande reisa vidare. Helse og omsorg er ein sektor leia av kommunalsjef. Pleie og omsorg, helse, barnevern, NAV og flyktningetenesta er knytta til sektoren. Helse og omsorg har som mål å leggja til rette for tenester tilpassa den... 
Tysse
9 dager siden
 ...pasientgrupper Pasientadministrasjon Folkehelsearbeid på og utenfor tannklinikk Samhandling med andre etater (skoler, barnehage, barnevern, helseinstitusjoner osv.) Tannpleier vil arbeide i nært samarbeid med tannleger og tannhelsesekretærer Kvalifikasjonskrav... 
Skjervøy
12 dager siden
 ...har behov for deg til arbeid i oppdrag hos våre kunder og samarbeidspartnere over hele landet. Vi har oppdrag innen blant annet barnevern, omsorgsboliger, rus og psykiatri, barneavlastning, oppvekstsektor, veiledning m.m. En karriere innen helse- og sosialt arbeid... 

Vernepleier / miljøterapeut - ledig jobb fra nå i mai, samt ...

Stjørdal
11 dager siden
 ...instrumenter og utstyr Klargjøring av utstyr og instrumenter til pasientbehandling Samhandling med andre etater (skoler, barnehager, barnevern, helseinstitusjoner osv.) Tannpleier vil arbeide i nært samarbeid med tannlege og tannhelsesekretær Kvalifikasjonkrav... 
Honningsvåg
11 dager siden
 ...Våre nye miljøterapeut: Kvalifikasjoner: Vikar 1: Norsk autorisjon som vernepleier Vikar 2: Bachelor i soialt arbeid eller barnevern. Må ha kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 og Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 4. Gode... 
Bodø
12 dager siden