Søkeresultater: 17 074 ledige stillinger

 ...Sykehuset i Østfold er et moderne sykehus med...  ...spennende arbeidsoppgaver for våre ansatte.  Vi...  ...for et karriereløp som lege i primærhelsetjenesten...  ...underveis i tjenestetiden. Klinikk for medisin har ansvaret for...  ...til aktuell spesialisering Oppgavene vil veksle... 

Lege i spesialisering - Kombinasjonsstillinger mellom Fredri...

Sarpsborg
Én måned siden
 ...polikliniske konsultasjoner. Kvinneklinikken er delt i en obstetrisk og en gynekologisk seksjon. Prenatale pasienter håndteres for tiden fra svangerskapsuke 28, og...  .... Vi har ledig 100% vikariat som lege i spesialisering, spesialitet fødselshjelp og kvinnesykdommer... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
5 dager siden
 ...Har du lyst til å jobbe i et miljø som er stort nok til...  ...er ja, og medisinsk klinikk, Skien, er som skapt for deg. Vi har fokus på fag...  ...fleste fagområder gjennom sin spesialisering. LIS2/3 er tilknyttet en sengepost...  ...oss dyktige og engasjerte leger, ta gjerne kontakt for en... 

SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK

Skien
10 dager siden
 ...har du muligheten til å ta del i det gode liv på vakre Helgelandskysten...  ..., VOP Brønnøysund søker deg for LIS psykiatri til 100 % fast...  ...Du har norsk autorisasjon som lege Du har gjennomført LIS1 / turnustjeneste...  ...psykiatri og deltar aktivt i klinikken Du har gode samarbeidsevner... 

HELGELANDSSYKEHUSET HF BRØNNØYSUND VOKSENPSYKIATRI

Brønnøysund
4 dager siden
 ...arbeidsmedisinske sykehusavdelingen i Helse Midt-Norge. Ved avdelingen...  ...er også tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap på NTNU. Stillingen...  ..., norsk autorisasjon som lege og ha gjennomført turnustjeneste/... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
7 dager siden
 ...Utdanningsstilling for ALIS (allmennleger i spesialisering) 100 % ledig stilling, engasjement fra snarest og i...  ...Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege og fortrinnsvis i spesialisering til...  ...med korte linjer mellom ledelse og klinikk Jobber med kontinuerlig... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
2 dager siden
 ...Seksjonen har behandlingsansvaret for alle kvinner i Vestfold med underlivssykdommer, og har...  ...med 9-delt tilstedevakt og 8 leger i spesialisering. Vi har ca. 1900 fødsler i året, 1300...  ...Gastrokirurgisk seksjon, Kirurgisk klinikk, SiV HF. Spesialitet: Fødsel- og kvinnesykdommer... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
4 dager siden
 ...oppleve midnattssol, flott natur og et yrende byliv i sommer? Vi har ledige sommervikariater for leger i spesialisering i generell kirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling...  ...av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
4 dager siden
 ...motiveres av å utvikle rammene rundt spesialistutdannelsen for å styrke faget. Du vil forholde deg til alle faggrupper/seksjoner i medisinsk klinikk og være nærmeste leder for ca 30 Leger i Spesialisering (LIS). Om dine arbeidsoppgaver Du har personal- og... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
2 dager siden
 ...Patologiavdelingen ved Akershus universitetssykehus har ledig en stilling som lege i spesialisering. Ønsker oppstart 1.mai Patologiavdelingen er en del av Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) ved Ahus. Vi er rundt 80 ansatte i et meget hyggelig arbeidsmiljø... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
4 dager siden
 ...som LIS ved avdeling for medisinsk genetikk,...  ...Laboratoriemedisinsk klinikk.  Avdeling for...  ...pasienter og familier i forbindelse med nedarvet...  ...medisinsk seksjon. Legene er organisert i Seksjon medisin, men arbeider tett...  ...overleger og tre leger i spesialisering. Arbeidsoppgaver... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
6 dager siden
 ...UNN har ledig vikariat fra 1. september 2024 til og med 28. februar 2025 for lege i spesialisering i revmatologi. Det er mulighet for forlengelse av vikariatet.  Revmatologisk seksjon ved UNN vil gi deg en bred erfaring med utredning, behandling og oppfølging av revmatologiske... 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tromsø
5 dager siden
 ...Nevrologisk avdeling. Vi har ledig 1 x 100% st. fast som Lege i spesialisering 2/3. Nevrologisk avdeling Kristiansand er gruppe 1 avdeling...  ...i nevrokirurgi. Det finnes stipend som man kan søke på for å lette pendlingen. Vi har undervisning 2 ganger i uken. I... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
4 dager siden
 ...Ved Klinikk for medisin er det ledig en fast 100 % overlegestilling i infeksjonsmedisin.  Diakonhjemmet sykehus er lokalsykehus for ca 145 000 innbyggere i 3 vestlige...  ...Grorud og Stovner. Vi søker etter en engasjert lege med gode samarbeidsevner som er opptatt av... 

Overlege

Oslo
5 dager siden
 ...Vi har to ledige utdanningsstilling i nevrologi med oppstart etter avtale.  Som...  ...dagavdeling. Nevrologisk avdeling har 14 leger i spesialisering, 15 overleger, samt spesialist i klinisk...  ...arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som... 

Nevrologisk seksjon

Grålum
1 dag siden
 ...flotte turområder og muligheter for kulturtilbud og alle slags...  ...læringsmiljø. Ved vår avdeling i Skien er vi 20 overleger, 9 LIS...  ...Gyldig norsk autorisasjon som lege Søkere bør ha godkjent LIS1...  ...pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og... 

SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK

Skien
10 dager siden
 ...Seksjon for revmatologi og hud ved Ålesund sjukehus har ledig to vikariat for lege i spesialisering i revmatologi! Dato for tilsetting kan avtalast nærmare. Ved intern omrokkering...  ...), samt indremedisinsk puslespill-legging på eit komplisert immunologisk bakteppe. Vi... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
2 dager siden
 ...Medisinske legar er organisert i Klinikk Volda, og vi har 10 stillingar for overlege, 10 stillingar for LIS2/3 og 8 stillingar for LIS1. Vi er ein indremedisinsk...  ...kollegium av spesialistar og legar i spesialisering. Opptaksområdet er Søre Sunnmøre med omlag 50... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK

Volda
5 dager siden
 ...Seksjon for transplantasjonskirurgi, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet har ledig vikariat for lege i spesialisering i generell kirurgi/abdominal transplantasjonskirurgi. Stillingen vil innebære dekning av kirurgisk primærvakt ved seksjonen, samt postarbeid etter... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
2 dager siden
 ...av de stedene du bør vurdere for å starte din kirurgiske karriere...  ...forandringer med å flytte inn i nytt sykehus fra høsten 2024....  ...kreves  norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS...  ...fase 2: Ved fullført spesialisering vil fast tilsetting bli omgjort... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK

Narvik
2 dager siden