Søkeresultater: 1 170 ledige stillinger

 ...poliklinisk i samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjenesten, sengepost...  ...den 01.06.15 en poliklinikk for utdeling av LAR- medikament...  ...og psykiatri i tillegg til ledelsen og administrativt personell. Vi...  ...av avhengighet og psykiske lidelser Individualterapi... 

Psykolog

Stavanger
17 dager siden
 ...voksenspykologi med engasjement for fagutvikling,...  ...kompetanseheving og veiledning? Klinikk psykisk helsevern voksne søker nå etter...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile...  ...er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder... 

Psykologfaglig rådgiver

Stavanger
26 dager siden
 ...forbedre avhengighetsbehandling innen Helse Stavanger! Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA)...  ...med rus-og avhengighetsproblematikk, psykiske vansker og somatiske helseproblemer....  ...alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming... 

Lege i spesialisering LIS 2/3, rus- og avhengighetsmedisin

Stavanger
17 dager siden
 ...og starte opp et nytt tilbud? Bo og aktivitet psykisk helse skal bygge opp et nytt tjenestetilbud, og har behov for motiverte og dyktige medarbeidere som vil være med...  ...og forutsigbar i kommunikasjon og relasjon til ledelse, kollegaer og samarbeidsparter. Din... 

Vernepleier

Stavanger
11 dager siden
 ...og starte opp et nytt tilbud? Bo og aktivitet psykisk helse skal bygge opp et nytt tjenestetilbud, og har behov for motiverte og dyktige medarbeidere som vil være med...  ...og støtte av både kollegaer og nærmeste leder. Velferdstilbud med avtaler på treningsstudio... 

Nattevakt

Stavanger
11 dager siden
 ...Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Veksthuset...  ...er personer som har utviklet psykiske problemer etter å ha vært utsatt...  ...Oppfølging av somatisk- og psykisk helse. Representere en trygghet...  ...som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn,... 

3 Sykepleiere/vernepleiere til nattevaktstillinger i 50 % st...

Sandnes
Én måned siden
 ...vår nye lege i spesialisering / LIS 3? Klinikk psykisk helsevern voksne er en av de største klinikkene i Helse Stavanger. Klinikken består av de fire sykehusavdelingene...  ...poliklinikker. Vi har faste stillinger ledig for lege i spesialisering i voksenpsykiatri. Vår... 

Lege i spesialisering, psykiatri

Stavanger
17 dager siden
 ...Kunnskap om organisering av psykisk helsetjenester samt lovverk som...  ...norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling....  ...Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet...  ...som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder... 

Psykologspesialist

Sandnes
1 dag siden
 ...vår på  SANDNES DPS POLIKLINIKK.  Vi har ledig en Overlege/psykiater 100% fast stilling...  ...faglig engasjement.  Kan dette være noe for deg?  Ta kontakt dersom du lurer på noe....  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen... 

Overlege/Psykiater Sandnes DPS Poliklinikk

Sandnes
11 dager siden
 ...Stavanger DPS er ett av fire DPS i Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger. Vi har et opptaksområde i...  ...forskrifter Være tilstede for pasienten under måltidet Kjøkkenansvarlig...  ...alle som erkvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder,... 

Sommervikar som Postvert - Stavanger DPS post 2

Stavanger
1 dag siden
 ...som er en engasjert, tydelig og motiverende leder. Hovedoppgaven til BMS er å bemanne...  ...formidler personell til avdelinger på sykehuset for kortere eller lengre oppdrag. I tillegg...  ...Ansvar for faglig kvalitet, helse, miljø og sikkerhet, personalledelse og økonomiske... 

Er du vår nye leder for bemanningssenteret?

Stavanger
3 dager siden
 ...Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte tjenester for befolkningen i Sør-Rogaland...  ...2024/2025 vil vi gjerne høre fra deg. Helse Stavanger har egen bonusavtale for...  ...oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder,... 

Sykepleie- og vernepleiestudenter

Stavanger
1 dag siden
 ...Effektiv vareflyt og god logistikk spiller en kritisk rolle i Helse Stavanger. For tiden er det fokus på utvikling av effektive...  ...dokumentasjon må vedlegges søknaden. Arbeidsoppgaver Deltakelse i/ledelse av ulike prosjekter for idriftssetting av valgte logistikkløsninger... 

Konsulent

Stavanger
17 dager siden
 ...Målrettet miljøterapi, tilrettelagt for den enkelte pasient....  ...master eller videreutdanning innen psykisk helsearbeid/ rus.  Søkere...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile...  ...er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansettkjønn, alder... 

Vil du bli vår nye kollega og er utdannet sykepleier eller v...

Sola
10 dager siden
 ...miljøterapeutisk arbeid, tilrettelagt for den enkelte pasient....  ...helsefag, søkere med erfaring innen psykisk helsetjeneste vil bli...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile...  ...som erkvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder... 

Ferievikarer Sola DPS post C

Sola
10 dager siden
 ...meningsfull og givende jobb hvor du kan gjøre en forskjell for våre beboere? Være med å bidra til at beboerene får gode og innholdsrike...  ...forbindelser. Vi er en del av virksomheten Bo og aktivitet psykisk helse. Dette er en virksomhet bestående av 25 bofellesskap innen... 

Helsefagarbeider eller studenter innen helse-og sosialfag ti...

Stavanger
10 dager siden
 ...BUP Madla er en poliklinikk for barn og ungdom mellom 0-18 år....  ....sekretærer, samt poliklinisk leder.  Poliklinikken har som oppgave...  ..., diagnostisere og behandle psykiske vansker. Vi har tett samarbeid...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile... 

Kontorfaglig/1.sekretær

Stavanger
10 dager siden
 ...døgnbemanning, og mottar de fleste tjenester der. Beboerne kan ha behov for en støttende samtale eller annen assistanse på natt. Det er...  ...som ønsker å hjelpe, ivareta og trygge beboere, innen rus og psykisk helse, ved behov. Du er en engasjert kollega som tar din del av... 

Nattevakt til moderne bofellesskap omgitt av flott natur

Stavanger
1 dag siden
 ...Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte tjenester for befolkningen i Sør-Rogaland...  ...for å redusere andelen deltidsansatte i Helse Stavanger tilbys økt stillingstørrelse...  ...arbeidstiden fylles med til enhver tid ledige vakter. Timebanken er underlagt... 

Helsefagarbeider vikariat natt

Stavanger
3 dager siden
 ...sentrumsnær beliggenhet. Vi bistår med tjenester innen rusomsorg ved å gi helse - og sosialfaglig støtte. Vi søker etter en nattevakt som skal...  ...med arbeid hver tredje helg.   Arbeidsoppgaver Sørge for god oppfølging og ivaretagelse av den enkelte beboer.  Legge... 

Våken nattevakt i team

Stavanger
10 dager siden