Søkeresultater: 16 939 ledige stillinger

 ...Vi søker etter støttekontakter for voksne mennesker i alle aldersgrupper og med forskjellige bistandsbehov. En støttekontakt har som...  ...finner glede i å hjelpe andre mennesker. Akkurat nå har vi 2 ledige oppdrag. Mann 24 år: Vedtak på 16 timer i mnd. Dame 29 år:... 

Støttekontakter søkes

Oslo
1 dag siden
 ...Psykisk helseteneste søkjer etter eit prosjektleiar i 50% stilling i eit år, for å skape ein ny møteplass. Vi ønskjer å skape ein base som kan vere utgangspunkt for fellesskap, aktivitet og måltid. Møteplassen skal vere ein uformell arena som kan bidra til auka sosial... 

Gloppen kommune

Gloppen kommune
2 dager siden
 ...Fleksibel jobb for deg som ønsker å gjøre en forskjell. Ønsker...  ...aktiviteter for andre? Har du noe ledig tid hver uke? Da kan jobben...  ...personer som har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra...  ...har utfordringer knyttet til psykisk helse og/ eller rus. Alle søkere... 

Fritidskontakt

Froland
10 dager siden
 ...Enhet for psykisk helse, barne- og ungdomstjenester søker etter en dyktig og engasjert medarbeider som har fokus på gode oppvekstsvilkår, er...  .... Ved rekruttering internt vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre... 

Miljøterapeut - vikariat 100% stilling ved Enhet for psykisk...

Farsund
17 dager siden
 ...fortrinnsvis dagvakter. Studenter innenfor områdene helse/sosial/psykologi og pedagogikk oppfordres til å...  ...vi?  Avdelingene gir tilbud til innbyggere med psykisk helse- og rusutfordringer i Tromsø kommune, som har behov for psykisk helsehjelp, motiverende samtaler og... 

Tilkallingsvikarer - Lanterna oppfølgingstjeneste

Tromsø
10 dager siden
 ...Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester...  ...nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg...  ...behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Det vert lagt... 

Psykologstudentar i hovudpraksis vår 2025

Molde
26 dager siden
 ...Solund kommune har ledig 100 % fast stilling som kombinert leiar for psykisk helse og rus og leiar av Frisklivssentralen, fordelt med ca. 50/50 % på kvart tenesteområde. Ei stilling med gode kollegaer og eit godt leiarteam rundt. Stillinga har stor grad av sjølvstende... 

SOLUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Hardbakke
16 dager siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan vi tilby spesialiseringsløp med meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø. Spesialiseringsløp... 

Lege i spesialisering i allmennmedisin

Kristiansand kommune
11 dager siden
 ...Tjenesten for Psykisk Helse og Rus avd. lavterskel/oppfølging 100% vikariat fra 01.08.24 - 01.08.25, med mulighet for fast ansettelse...  ...Fristad boenhet Avdeling for lavterskel/oppfølging har ledig stilling som miljøterapeut i 100 % vikariat fra 01.08.24. Dette... 

SENJA KOMMUNE RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTER

Finnsnes
24 dager siden
 ...Er du løysingsorientert og brenn for samhandling? Ålesund kommune søkjer...  ...med samansette helseutfordingar, psykisk lidelse og/ eller rusproblematikk...  ...koordinering og tildeling har ledig fast stilling som forløpskoordinator psykisk helse og rus. Koordinering og... 

Kommunalområde Helse, Ålesund kommune

Ålesund
14 dager siden
 ...Stillingen er i avdeling Psykisk helse og rus, som er en avdeling i enhet for Rehabilitering og mestring. Enheten består av tre avdelinger: Aktivitet og mestring...  ...vektlegges på alle nivåer. Vi har nå ledig en 100 % midlertidig stilling med arbeidstid på 37,5... 

Psykisk helsearbeider/terapeut m/videreutdannelse

Lindesnes kommune
17 dager siden
 ...Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18...  ...ambulant enhet (AAE) har følgende stilling ledig: 1x100 % fast for...  ...fagteam. I tillegg har enheten ansvar for psykisk helse oppfølging av ungdom på Lunde behandlingssenter... 

Psykologspesialist/psykolog

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan vi tilby spesialiseringsløp med meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø. Spesialiseringsløp... 

Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri/ LiS1-ven...

Kristiansand kommune
11 dager siden
 ...Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18...  ...i Kristiansand har følgende stilling ledig: 1 x100 % fast stilling for psykologspesialist...  ...innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og samarbeider... 

Psykologspesialist/ psykolog

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ...nye kollega i et entusiastisk fleksibelt oppfølgingsteam (FOT) i Bydel Ullern? Avdeling helse og omsorg bygger for tiden opp sitt tilbud til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. I denne sammenheng er Fleksibelt oppfølgingsteam en viktig brikke i... 

Psykisk helsearbeider i Fleksibelt oppfølgingsteam

Oslo
1 dag siden
 ...Søker du nye utfordringer og brenner for arbeid innen fagområdet psykisk helse og rus? Da søker vi akkurat deg!  Stillingen: 75% vikariat som fagarbeider med erfaringskompetanse innen rollen som pårørende til mennesker med psykisk helse og rusavhengighet.  Tidsrom... 

LYNGDAL KOMMUNE RUS OG SOMATIKK

Lyngdal kommune
15 dager siden
 ...Vil du vere med på laget vårt? Akutt psykisk helse Ålesund har ledig ei fast 100 % stilling for sjukepleiar/spesialsjukepleiar med funksjon som fagsjukepleiar. Oppstart 2. september. Ved evt internt opprykk kan annan stillingsprosent bli ledig. Dette er ein... 

Fagsykepleier

Ålesund
1 dag siden
 ...Stillingen passer godt for student som ønsker å bidra til å gi funksjonshemmet ungdom en aktiv og meningsfull fritid. Samtidig er dette...  ...lønnstrinn 5, samt utgiftsdekning. Oppdraget er ledig for snarlig tiltredelse. Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Støttekontakt for ung mann søkes

Oslo
1 dag siden
 ...Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) er organisert til Klinikk for psykisk helse (KPH) sammen med voksenavdelingene innen psykisk...  ...og forske. Vi søker derfor en leder som er verdidrevet og som...  ...Offentleglova § 25. Arbeidsoppgaver Lede og utvikle enheten.... 

Enhetsleder

Kristiansand kommune
11 dager siden
 ...til ungdom som står i fare for å utvikle alvorlige rus- og/eller psykiske problemer. Vi ønsker å...  ...følgende engasjementsstillinger ledig:  1 x 100 prosent...  ...utvikle ruslidelse og/eller psykisk lidelse eller forverring...  ...ønsker vi en person med helse/sosialfaglig høyskoleutdanning... 

Engasjementstillinger i prosjekt opp mot ungdom

Elverum
17 dager siden