...er tuftet på felles strategi for videregående opplæring i Finnmark (Bærekraftig opplæring i Finnmark – med hjertet rundt eleven og lærlingen), med verdigrunnlag der eleven er i sentrum. Alle ansatte, uansett stilling, skal bidra til oppnåelse av felles mål i henhold til... 
Honningsvåg
12 dager siden
 ...er tuftet på felles strategi for videregående opplæring i Finnmark (Bærekraftig opplæring i Finnmark – med hjertet rundt eleven og lærlingen), med verdigrunnlag der eleven er i sentrum. Alle ansatte, uansett stilling, skal bidra til oppnåelse av felles mål i henhold til... 
Honningsvåg
26 dager siden
 ...er tuftet på felles strategi for videregående opplæring i Finnmark (Bærekraftig opplæring i Finnmark – med hjertet rundt eleven og lærlingen), med verdigrunnlag der eleven er i sentrum. Alle ansatte, uansett stilling, skal bidra til oppnåelse av felles mål i henhold til... 
Honningsvåg
12 dager siden