...Lærdalsøyri med sine godt bevarte trehus og historiske bygninger, eller lær om områdets lange historie på Norsk Villakssenter og Lærdal...  ...flyreise og bolig. Konkurransedyktige lønnsbetingelser med 100% overtidstillegg etter 35,5 timer per uke og feriepenger på 12%.... 

Dedicare AS

Lærdal
22 dager siden
 ...Lærar i grunnskulen Om stillinga Me har inntil 4 ledige faste 100% stillingar som lærar ved Aurland barne- og ungdomsskule (inntil 2 stillingar) og ved Flåm skule (2 stillingar) frå 01.08.24. Det er fint om du opplyser kva skule du ynskjer å jobbe ved. Grunnskulane... 
Aurland
6 dager siden
 ...Fleksibel, strukturert, engasjert og pålitelig. Vi tilbyr: Gratis flyreise og bolig. Konkurransedyktige lønnsbetingelser med 100% overtidstillegg etter 35,5 timer per uke og feriepenger på 12%. Fleksibilitet i arbeidspraksis; velg selv hvilke perioder du... 

DEDICARE AS

Lærdal
15 dager siden
 ...veldig bra plass å jobbe. I denne stillingen vil du få mulighet til å lære mer om matproduksjon samt få erfaring innenfor en spennende...  ...Adecco Karrieresenter er en del av Adecco Norge AS som igjen er 100 prosent eiet av Adecco Group i Sveits. Adecco Karrieresenter er landsdekkende... 

ADECCO NORGE AS AVD SOGNDAL

Sogndal
23 dager siden
 ...inkluderande læringsmiljø» Ledige stillingar f.o.m. 01.08.24: ~100 % fast stilling som miljørettleiar/fagarbeidar på skule og Sfo...  ...i skule og SFO. I SFO er det ca 60 born. Skulen vår er ein lærande organisasjon, der me er praksiskule og Lærarutdanningsskule for... 

HAFSLO BARNE- OG UNGDOMSSKULE SFO

Hafslo
15 dager siden
 ...erfaring, og interesse, vil me diskutera di rolle, ansvarsområde, og personleg utvikling nærare. Det viktigaste er at du er motivert til å læra deg faget elkraft og bli energimontør.    Me har for tida ledig stilling på montørbasane i Aurland, Lærdal og Sogndal... 

Elektrikar / Energioperatør

Sogndal
8 dager siden
 ...eleven på skulen og bornet på SFO som eit heilt menneske og veit at samhald, og ei kjensle av å vere verdsett, er ein føresetnad for å lære. Nokre viktige eigenskapar me håpar du har: ~samarbeider og kommuniserer godt ~har eit inkluderande elevsyn ~er strukturert... 
Aurland
17 dager siden
 ...gjennomsnitt per veke. Vikariatet varighet er fra 01.07.24 t.o.m 31.07.25.  Du treng ingen forkunnskapar så lenge du har lyst til å lære! Kva kan vi tilby deg? Vi er først og fremst trivelege og dyktige folk som har eit sterkt engasjement for faget vårt, kundane... 

Deltidsekspeditør Vikariat

Sogndal
20 dager siden
 ...kan jobbe selvstendig med høy tempo Snakker norsk eller engelsk flytende ryddig, punktlig, fleksibel og ansvarlig Ønske om å lære og utvikle seg videre Vi tilbyr: Konkurransedyktige betingelser Et godt arbeidsmiljø Opplæring og oppfølging We... 

RESTAURANTHUSET MALIN AS

Sogndal
19 dager siden
 ...og det er viktig at du har ei positiv og motiverande haldning som du veit å smitte over på dine medkokkar. Det vil bli ditt ansvar å lære opp nye kokkar, delegere og utvikle teamet, sette opp vaktliste, bestille varer, ha kontakt ut mot leverandørar, samt ha den... 
Sogndal
9 dager siden
 ...ivaretekne og verdsette.  Om stillinga ~80 % vikariat som fagarbeider/ pedagog/ assistent i perioden 01.08.2024-31.07.2025. ~100 % vikariat som fagarbeider/ pedagog/ assistent i perioden 01.08.2024-31.07.2025 Arbeidsoppgåver Fagleg/pedagogisk arbeid Inngå... 
Sogndal
8 dager siden
 ...Du er komfortabel med å ta ansvar, og kan ta raske beslutningar når det kreves Du har gode datakunnskapar,  og er motivert for å lære deg meir Du er effektiv og likar å få ting unna, samtidig som du har orden og struktur i arbeidet ditt Arbeidsoppgåvene dine vil i... 
Sogndal
7 timer siden
 ...Om stillinga Me vil styrke tilbodet ved helsestasjonen, og har difor ledig nyoppretta fast 100% stilling som helsesjukepleiar frå snarast. Helsestasjonen held til i gode og romslege rom i Fjordsentert på Onstad. Skulehelsetenesta er lokalisert ved Aurland- barne... 

Helsesjukepleiar ved helsestasjonen

Aurland
6 dager siden
 ...oppgåvene og vilje til gjennomføring. Stort engasjement, open og samarbeidsretta. God rolle og oppgåveforståing. Vi tilbyr:  ~100 % fast stilling som rådgjevar skogbruk. ~ Varierte og interessante oppgåver med stor kontaktflate. ~ Ei sentral rolle i... 

Sogndal kommune Skogbruk

Sogndal
16 dager siden
 ...lunchrestaurant 200 seats, cafeteria, outdoor seafood restaurant, souveniershop, bar, cruise and ferry harbour and a Viking Village 100 meters away. Gudvangen is very busy during the season with visitors from all over the world, therefore we also have staff from many differen... 

GUDVANGEN FJORDTELL

Aurland
2 dager siden
 ...til rette for å kombinere stillinga som SFO-leiar med ei 30% stilling som assistent/fagarbeidar i skuletida dersom det er ynskeleg med 100% stilling.   Stillinga inngår i skulen si leiargruppe som er sett saman av rektor, inspektør, kulturskulerektor og lagleiarar for... 
Aurland
8 dager siden
 ...Har du lyst til å jobbe hos oss i Coop? Vi på Coop Prix Balestrand har ledig 100% stilling som butikkmedarbeider, og søker en engasjert og blid medarbeider som liker en utfordrende og variert arbeidsdag. Du er opptatt av å yte god service, og ønsker å bidra til at kundene... 

COOP PRIX BALESTRAND søker butikkmedarbeider - heltid

Sogndal
5 dager siden
 ...Velkommen til utfordrarbygda!   Sogndal kommune har akkurat fått tildelt prosjektmidlar til å opprette to 100% stillingar som utekontaktar i 2024.   Utekontaktane skal jobbe førebyggande og oppsøkande blant ungdom i alderen 13-24 år. Stillingane vil ha base på Sogndal... 

Utekontakar - nyoppretta prosjektstillingar

Sogndal
6 dager siden
 ...Administrative oppgåver kan bli lagt til stillingane Vi har ledig to stillingar til saman på omlag 150%; ei fast stilling på 80-100% og eit vikarstilling på 40-50% Kvalifikasjonar Vernepleiarutdanning  Ev. anna relevant utdanning og lang relevant praksis... 

Miljøarbeidar/-rettleiar - Inn På Tunet

Aurland
2 dager siden
 ...fast stilling som brukarstyrt personleg assistent til ein mann med behov for assistanse i kvardagen frå snarast, med moglegheit for 100% ved seinare høve.  Det er til saman fire personlege assistentar i dette tiltaket. Brukaren bur i eige husvære saman med familien,... 

AURLAND KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON

Aurland
27 dager siden
 ...Om stillinga ~80 % vikariat som fagarbeider/ pedagog/ assistent i perioden 01.08.2024-31.07.2025. ~100 % vikariat som fagarbeider/ pedagog/ assistent i perioden 01.08.2024-31.07.2025 Arbeidsoppgåver Fagleg/pedagogisk arbeid Inngå i stabile relasjonar med... 

Sogndal studentbarnehage

Sogndal
6 dager siden
 ...Sogndal DPS/Indre Sogn psykiatrisenter har ledig 100% fast stilling som psykiater/overlege frå september 2024 (fleksibel oppstartdato) Vi søker etter psykiater/overlege ved ambulant FACT team, men annan seksjon kan avtalast. Hybride kontorløysingar er mogeleg. Senteret... 

Indre Sogn psykiatrisenter, Helse Førde

Sogndal
22 dager siden
 ...Turist- /sommarvert på Heradshuset Om stillinga Me har ledig 100% mellombels stilling som turistvert til utstillingane i heradshuset i perioden 24.06.24 - 17.08.24.  Johannes Vinjum (1930-1991) blei fødd i Aurland. Til tross for svak helse, og kanskje på grunn... 
Aurland
20 dager siden
 ...pedagogisk leiar Har du lyst til å bidra til eit godt oppvekstmiljø? Då håpar me å høyre akkurat frå deg.  Alle stillingane er 100% og faste, og er ledig med tilsetjing snarast, du kan velge ein av desse:   barnehagelærar  i Aurland barnehage  pedagogisk leiar... 
Flåm
27 dager siden
 ...Helsefagarbeidar institusjon Om stillinga Me har ledig eit vikariat i 100% stilling som helsefagarbeidar ved Aurland helsetun frå snarast. Helsetunet har 24 plassar fordelt på tre avdelingar, korttid/langtid, sjukeheimsavdeling og avdeling for personar med kognitiv... 
Aurland
Én måned siden
 ...vidareutdanning og skule- og barnehagebasert kompetanseutvikling. Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei mellombels stilling i inntil 100% som vitskapleg assistent ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag.... 

Høgskulen på Vestlandet

Sogndal
6 timer siden
 ...Fast stilling i 100% som Resepsjonist og Servitør. Stillingen er kombinert i resepsjon og spisesal, det er en skift ordning Dag/kveld Helg etter skift ordningen Vi ser etter ein person som er utadvendt å service innstilt og som setter kunden i fokus! For oss er vertskaps... 

BEST WESTERN LÆGREID HOTELL

Sogndal
27 dager siden
 ...Me har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar/miljøterapeut i psykisk helse- og rustenesta. Stillinga er i psykisk helseteam, med kontorstad hovudsakleg i Sogndal. Ein må rekne med å nytte ein dag i veka i andre soner, som Leikanger og Balestrand etter behov. Dersom... 

Sjukepleiar/miljøterapeut

Sogndal
Én måned siden
 ...utdanningsfagleg kompetanse, forsking og utvikling, og strategisk rådgiving. Høgskulen på Vestlandet, Fellesadministrasjonen, har ledig 100% fast stilling som rådgjevar innan UX-design og universell utforming av IKT, campus Haugesund, Stord, Bergen, Sogndal eller Førde... 
Sogndal
15 dager siden