100% vikariat som barne- og ungdomsarbeider/Assistent frå  frå 01.07.2024 til 01.09.2025. Eitrheimsvågen barnehage Eitrheimsvågen...  ...Gode moglegheiter for kompetanseheving med stønad frå kommunen Inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons... 

EITRHEIMSVÅGEN BARNEHAGE

Odda kommune
Én måned siden
 ...gjeldande lover og planverk. Krav: ~ Politiattest Link til søknadsskjema: Søk her - ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger. Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle... 

VIKEBYGD SKULE

Odda kommune
23 dager siden
 ...og tuberkulinstatus leggjast fram, jf. lov om barnehage. Link til søknadsskjema: Søk her - ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger. Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle... 

HESTAVOLL BARNEHAGE

Odda kommune
23 dager siden
 ...barnehagen gjennom tidleg innsats, kompetansedeling og rettleiing. Samarbeid og deltakelse i nettverk med dei andre spesialpedagogane i kommunen Kompetanse: Barnehagelærar med 30 stp i spesialpedagogikk Dersom me ikkje får kvalifiserte søkjarar vil midlertidig... 

EITRHEIMSVÅGEN BARNEHAGE

Odda kommune
Én måned siden
 ...Ullensvangskulen I Ullensvang har vi ti grunnskular plassert rundt omkring i vår vidstrakte kommune. Storleiken på skulane er variabel, og nærmiljøet til den einskilde skule er ulikt. Men alle skulane har rik tilgang til områder for leik og friluftsliv som strekker... 

OPEDAL SKULE

Odda kommune
22 dager siden
 ...barnehagelærer får ein nye 30.000,- Pedagogisk leiar tillegg: kr 36.000,- Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår. Krav: ~... 

EITRHEIMSVÅGEN BARNEHAGE

Odda kommune
Én måned siden
 ...arbeidsoppgåver Opplæring i fag og data systemer Løn etter hovudtariffavtalen Gode moglegheiter for kompetanseheving med stønad frå kommunen Inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår. Krav: ~ Politiattest Link... 

EITRHEIMSVÅGEN BARNEHAGE

Odda kommune
Én måned siden