...Kontaktperson Midtre Namdal barnevernstjeneste 100 % fast stilling 100 % vikariat Vi ser etter deg som har et stort engasjement for barn, unge...  ..., og er en av tre tjenester i Barne- og familietjenesten i kommunen. Barnevernstjenesten er interkommunal for kommunene Namsos,... 

NAMSOS KOMMUNE BARNEVERN

Namsos
17 dager siden
 ...IT-avdelingen i Namsos kommune drifter IT- løsningene for Namsos kommune, og er vertskommune for IT- drift til Overhalla og Flatanger kommune. Gjennom drift av lokale driftssentra leverer IT-avdelingen data og telefonitjenester til kommunalt ansatte og alle elever i grunnskolen... 

IT-konsulent 100% fast stilling

Namsos
10 dager siden
 ...er det nå ledig 2 x 50% stilling fast, 1 x 50% og 1 x 25 % vikariat til 31.08.25 Oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på, det...  ...ivaretar nødnummeret 113 for befolkningen i Nord-Trøndelag, samt kommunene Bindal og Osen. AMK er et viktig knutepunkt mellom... 

AMK Nord-Trøndelag, Klinikk for prehospitale tjenester, Syke...

Namsos
19 dager siden
 ...Havikvegen 8 7800 Namsos Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Klinikk for kirurgi Referansenr.: 4805678055 Stillingsprosent: 20% Vikariat Startdato: 19.08.2024 Sluttdato: 22.06.2025 Søknadsfrist: 18.08.2024 Helse Nord-Trøndelag HF  drifter sykehusene i Levanger... 

HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - NAMSOS

Namsos
23 dager siden
 ...8 7803 Namsos Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Helse Nord-Trøndelag HF Referansenr.: 4809291663 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 09.06.2024 Helse Nord-Trøndelag HF  drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten... 

HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - NAMSOS

Namsos
18 dager siden
 ...stilling (kan deles på flere mindre stillinger). Fast eller vikariat. Tilkallingsvikarer. Oppgi i søknaden hvor stor stilling...  ...lang og bred erfaring, og leverer tjenester i over 120 norske kommuner. Vi har som mål å levere Norges beste BPA-tjenester, og tilbyr... 

MIO BPA AS AVD KONTOR TRONDHEIM

Namsos
Én måned siden
 ...Namsos ambulansestasjon har 2 døgnambulanser  som utfører ca. 2700 oppdrag pr. år fordelt på ca. 175 000km. Ambulansearbeider 100 % vikariat i perioden 02.09.24 - 02.03.25 For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.Den som tilsettes... 

Ambulansearbeider

Namsos
8 dager siden
 ...butikkmedarbeider i 70% stilling Vi søker etter en engasjert, energisk, serviceinnstilt og ansvarsfull butikkmedarbeider til et vikariat ut 2024! Stillingen innebærer salg og kundeservice, sørge for at butikken til enhver tid skinner, og gi gode kundeopplevelser... 

SPORT 1 NAMSOS AS

Namsos
28 dager siden
 ...kontaktinformasjon Arbeidssted Havikvegen 8 7800 Namsos Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Klinikk for kirurgi Stillingsprosent: 20% Vikariat Startdato: 19.08.2024 Sluttdato: 22.06.2025 Søknadsfrist: 18.08.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Sykepleierstudent

Namsos
24 dager siden
 ...intensivsykepleier/annen spesialsykepleier, 3. års studenter oppfordres til å søke.  Vi har ledig 100 % faste stillinger, med mulighet for vikariat om det er ønskelig. Det er også mulighet for redusert stillingsprosent.    Det er ledige stillinger ved Fellesposten H4, Medisin... 

Sykepleier/spesialsykepleier

Namsos
26 dager siden
 ...Arbeidssted Havikvegen 8 7803 Namsos Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Helse Nord-Trøndelag HF Stillingsprosent: 20% Vikariat Startdato: 19.08.2024 Sluttdato: 22.06.2025 Søknadsfrist: 09.06.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Sykepleierstudenter

Namsos
8 dager siden
 ..., og ser verdien i å gi tjenester som øker livskvaliteten, og gir mestring i hverdagens aktiviteter. Hjemmetjenesten er en av vår kommunes største enheter. Ansatte i hjemmetjenesten får brukt alle sider av seg selv fordi oppgavene er så varierte. Vi har samlet hjemmesykepleie... 

NAMSOS KOMMUNE BRUKERKONTORET

Namsos
Én måned siden
 ...for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Stadionveien 21 4632 Kristiansand Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon 11 Stillingsprosent: 80% Feriejobb Søknadsfrist: 02.06.2024 Epost: Logg inn... 

Sommervikarer til Hjemmetjenesten avd. Kuholmen, avd. Lund o...

Lund
13 dager siden
 ...Arena, og er en av 14 hjemmetjeneste-avdelinger i Kristiansand kommune. Vi søker etter 1 autorisert Helsefagarbeider til fast stilling...  ...kan andre stillingsstørrelser bli ledig.Det vil også bli ledig vikariat på ca 60% stilling. Vennligst presiser hvilken stilling du... 

Helsefagarbeider 100% fast og 60% vikariat, avd. Lund

Lund
4 dager siden
 ...andre plasser i landet, og trenger mye bistand under disse oppholdene. Ditt arbeidssted vil derfor både være i vårt hjem i Åfjord kommune og i Trondheim/omegn. Du får også mulighet til å være med meg på fritidsreiser i Sverige. Hvis du begynner å jobbe med meg vil du... 

Ecura Hjemmetjenester og BPA

Namsos
2 måneder siden
 ...Interesserte søkere bes ta kontakt. Tilsetting på kommunale vilkår Kommunal pensjonsordning Betingelser: Den tilsatte må fremlegge...  ...1 A 4460 Moi Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Lund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 04.06.2024... 

Sykepleier ved Hjemmetjenesten og Lund omsorgssenter - 100% ...

Lund
1 dag siden
 ...Grong kommune søker etter fastleger. Legekontoret er organisert under Helseavdelingen, og har tre legehjemler, og LiS1lege, samt er administrasjonskommune...  ...listepasienter. Deltakelse i interkommunal legevakt for 4 kommuner (med totalt ca. 4800 innbyggere) administrert av Grong kommune.... 

Grong kommune søker etter fastleger

Grong
8 dager siden
 ...Avdelingsleder bygg og eiendom Grong kommune har ledig 100 % stilling som avdelingsleder bygg og eiendom. Stillingens arbeidsoppgaver...  ...· Drift, forvaltning og investeringer opp mot formålsbygg og kommunal boligmasse. · Nærmeste overordnede for driftspersonell på... 

Ledig stilling som avdelingsleder bygg og eiendom

Grong
26 dager siden
 ...Grong kommune er vertskommune for kommunene Namsskogan, Røyrvik og Lierne innenfor fagområdene byggesaksbehandling, arealplanlegging, GIS, kart og oppmåling. Dette gjør at vi har en avdeling med et godt fagmiljø som jobber med varierte og interessante oppgaver i hele Indre... 

Rådgiver plan- og byggesak

Grong
26 dager siden
 ...Lund kommune søker etter personer som er interessert i å være tilkallingsvikarer i grunnskolen. Dersom du har ønsker i forhold til arbeidssted...  ...vilkår. Lønn i henhold til HTA og kvalifikasjoner Kommunal pensjonsordning KLP/SPK Betingelser: Den tilsatte må... 

Tilkallingsvikarer i grunnskolen

Lund
2 måneder siden
 ...Avdelingsleder bygg og eiendom Grong kommune har ledig 100 % stilling som avdelingsleder bygg og eiendom. Stillingens arbeidsoppgaver...  ...· Drift, forvaltning og investeringer opp mot formålsbygg og kommunal boligmasse. · Nærmeste overordnede for driftspersonell på... 

GRONG KOMMUNE TEKNISK SEKSJON

Grong
28 dager siden