...engasjement.  I Stavanger kommune har vi 13 kommunale sykehjem som gir omsorg og helsehjelp...  ...pårørende Samarbeid med sykehus og fastleger Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon...  ...93 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 24.06.2024 Sluttdato: 25.08.2024... 

Leger til sommervikariat i sykehjem - Stavanger kommune

Stavanger
Én måned siden
 ...eldreomsorg? Da er Vågedalen sykehjem plassen for deg. Vi har nå 1 faste 65% stillinger ledig for sykepleier på natt, og vi håper at du...  ...: Arbeidsgiver: Stavanger kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 65% Fast Søknadsfrist: 07.03.2024... 

VÅGEDALEN SYKEHJEM

Stavanger
1 dag siden
 ...Hjem - Jobb - Hjem Stillingskode: 717400 Sykepleier, 655901 konsulent 1 Kontaktinformasjon Åse Straumstøyl, seksjonssjef kommunale legekontor, (***) ***-****, ****@*****.*** Arbeidssted Ryfylkegata 55 4014 Stavanger Nøkkelinformasjon... 

STAVANGER KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON

Stavanger
8 dager siden
 ...Vi har ledig 2 faste stillinger i 100% for anestesisykepleiere i tredelt turnus på anestesiavdelingen. Ved intern ansettelse, kan annen...  ...Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller,... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
14 dager siden
 ...pasienter i kliniske studier der det er mulig. Vi lyser ut inntil 2 faste stillinger, tiltredelse etter avtale.  Stillingen lyses også...  ...Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller,... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
7 dager siden
 ...brukere og pårørende og med ansatte i spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i den fylkeskommunale...  ...spesielt viktig. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr fast stilling hos Pasient- og brukerombudet i Rogaland med kontorsted... 

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ROGALAND

Stavanger
10 dager siden
 ...Anestesiavdelingen samarbeider med Intensivavdelingen og Lis inngår i rotasjon og vakt på intensivavdelingen.  Avdelingen har 1 ledig fast stilling for lege i spesialisering (LiS). Ved spesialistgodkjenning vil stillingen bli konvertert til legespesialist. Ved ansettelse... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
3 dager siden
 ...minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå Nyutdannede helsefagarbeidere... 
Stavanger
1 dag siden
 ...videregående skole er det fra 1. august 2024 inntil to ledige 100% faste undervisningsstillinger innen realfag. Vi søker kandidater som...  ...: Rogaland fylkeskommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist: 03.03.2024... 

ST. OLAV VIDEREGÅENDE SKOLE

Stavanger
8 dager siden
Vi har en spennende stillings som skiftleder på vårt gatekjøkken i Stavanger. Vi ser etter en engasjert og ansvarsbevisst person som kan bidra til å sikre en god opplevelse for våre kunder og ansatte. Hva vi ser etter Kvalifikasjoner: Erfaring fra restaurant- eller...

KOKO NORGE AS

Stavanger
7 dager siden
 ...Kontaktinformasjon Knut Albert Gjedrem Auestad, (***) ***-**** Arbeidssted Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 Stavanger Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Rogaland fylkeskommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 03.03.2024... 

ROGALAND FYLKESKOMMUNE BYGG OG EIENDOMSAVDELINGEN

Stavanger
8 dager siden
 ...minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå Personlige egenskaper... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
8 dager siden
 ...minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå Førerkort klasse B.... 

HELSE STAVANGER HF AVD RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING RUSPOLI...

Stavanger
14 dager siden
 ...Avdelingsleder , (***) ***-****, ****@*****.*** Arbeidssted Gauselvågen 14 4032 Stavanger Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Stavanger kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 75% Fast Startdato: 25.03.2024 Søknadsfrist: 04.03.2024... 
Stavanger
2 dager siden
Hos oss er ingen dag lik Den viktigste oppgaven er å være en omsorgsperson for barna eller ungdommen som du bor med, og være en person som de kan forholde seg til. Du følger opp, hjelper med skole og er med på andre aktiviteter i hverdagen. Noen ganger er dere ute å bowler...

Stendi AS

Stavanger
2 måneder siden
 ...minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå Personlige egenskaper... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE OG RUS G...

Stavanger
7 dager siden
 ...Nevrologisk avdeling, 6D søker en engasjert sykepleier til vår kjekke og spennende avdeling og har nå ledig en 100% fast stilling i tredelt turnus med arbeid 16 helger i året etter årsplan. Oppstart så snart som mulig. Nevrologisk avdeling er en del av nevrosenteret... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
8 dager siden
 ...Lungeavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus har nå ledig faste stillinger som helsefagarbeider. Det er en 100% og to 75% fast med 25% fellesvakt. Helse Stavanger HF bygger nytt sykehus på Ullandhaug og foretaket er i en spennende fase. Lungeavdelingen skal... 

HELSE STAVANGER HF RADIOLOGISK AVDELING

Stavanger
3 dager siden
 ...Ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, anestesiavdelingen er det ledig fast stilling som overlege. Anestesilegene har sitt arbeid knyttet til den operative virksomhet og smertepoliklinikken. Intensiv og prehospitalt er skilt ut i egne avdelinger.... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
3 dager siden
 ...Vi søker nattevakter i fast turnus til vår avdeling i Stavanger. Det søkes etter voksne personer med 3- årig helse- og sosial utdanning på høyskolenivå. Den viktigste oppgaven er å være en omsorgsperson for barna eller ungdommen som bor hos oss ved å være en trygg person... 

Stendi AS

Stavanger
2 måneder siden
 ...Førstekonsulent/senior-konsulent/studiekonsulent i Stavanger - en fast stilling og ett vikariat Om stillingen  Ved Studieseksjonen i Stavanger er det ledig en fast stilling og 1 års vikariat i heltidsstilling som førstekonsulent/seniorkonsulent/studiekonsulent... 
Stavanger
21 dager siden
 ...innen akutt sykepleie? Da er Stavanger øyeblikkelig hjelp kanskje noe for deg. Vi søker en sykepleier i 100 % Stilling dag/aften fast stilling fra 01.05.2024 eller etter avtale. Stavanger øyeblikkelig hjelp er en spennende avdeling som tar imot pasienter hele døgnet... 

STOKKA SYKEHJEM

Stavanger
14 dager siden
 ...Eiendomsdrift er en viktig bidragsyter for å sikre teknisk drift av kommunale bygg. En fagarbeider i avdelingen vil utføre ulike...  ...Arbeidstid etter avtale  ~7,5 time arbeidsdag inkludert pause ~ Fast 100% stilling ~ Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging... 

STAVANGER BYGGDRIFT

Stavanger
3 dager siden
 ...og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og kun benytte behandlingsformer...  ...Det forventes godt samarbeid med kommunale tjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere...  ....: (***) ***-**** Stillingsprosent: 61% Fast Startdato: 01.07.2024 Søknadsfrist: 14... 

STAVANGER KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON

Stavanger
7 dager siden
 ...har ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale veinettet i Stavanger kommune....  ...Lage trafikksikkerhetsplaner for hver kommunal skole i Stavanger kommune. Gi uttalelser...  ...kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 11.03.2024... 

STAVANGER KOMMUNE BYMILJØ OG UTBYGGING IDRETT OG UTEMILJØ

Stavanger
3 dager siden
 ...prosjekter som anvender agile metoder erfaring fra offentlig sektor – kommunal tjenesteproduksjon  Personlige egenskaper Vi ser etter deg...  ...: Arbeidsgiver: Stavanger kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 07.03.2024... 

STAVANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Stavanger
2 dager siden
 ...behandling av pasienter utenfor sykehuset, enten det er hjemme eller i kommunale institusjoner. Attester, vitnemål og eventuell annen...  ...Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller,... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
9 dager siden
 ...som er engasjert og faglig sterk! Det er ledig en 100 prosent fast stilling som overlege i psykiatri ved Ettervernspoliklinikken (...  ...vurdering av suicidalitet og psykose Samarbeide tett med interne og kommunale aktører for å etablere et godt tilbud til den enkelte pasient... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE STAVANGER D...

Stavanger
9 dager siden
 ...på høyt nivå innenfor fagområdet. Forskningserfaring fra en kommunal tjenestekontekst (på individ-, gruppe- og/eller samfunnsnivå), tiltak...  ...midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Den som ansettes må ha forutsetning for å skaffe seg... 

UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG

Stavanger
8 dager siden
 ...med NAV-kontor, spesialisthelsetjeneste, kommunale helsetjenester og andre aktuelle samarbeidsparter...  ...behov for å styrke IPS fagmiljøet med én fast nyopprettet stilling som regional IPS-...  ...IPS-arbeid i NAV eller helsetilbud i kommunal- eller spesialisthelsetjenester God... 

NAV ROGALAND

Stavanger
3 dager siden