...arbeidshverdag med mye godt humør til å komme å jobbe sammen med oss på kirurgisk/ortopedisk sengeenhet. Hos oss får du mulighet for...  ...Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS

Kirkenes
15 dager siden
 ...4808063306 Stillingsprosent: 20% Fast Søknadsfrist: 24.05.2024 Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger Klinikk Prehospitale... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS

Kirkenes
16 dager siden
 ...gang med å løse gjennom en rekke tiltak. Som klinikksjef får du en sentral rolle med å følge opp og iverksette tiltaksarbeidet i egen klinikk. Du må ha stor gjennomføringskraft i dette arbeidet samtidig som du hensyntar faglige innspill for å sikre at vi følger nasjonale... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS

Kirkenes
17 dager siden
 ...4810649766 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 27.05.2024 Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger Klinikk Prehospitale... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF BARNE- OG UNGDOMSSPYK KIRKENES

Kirkenes
16 dager siden