...forhold til skolens leide lokaler og arealer. Personalansvar for medarbeidere innen kantine, renhold, drift og IKT Ansvar for hms og beredskap Koordinere arbeid etter Miljøfyrtårn-modellen; resertifisering og årlig miljørapportering Sekretariatsfunksjon skolens... 

Steinkjer videregående skole (327901), Trøndelag fylkeskommu...

Steinkjer
19 dager siden
 ...ledig fra 010824 Arbeidsoppgaver Lede daglig drift Journalansvar Personalledelse- og administrasjon, herunder turnus  HMS og kulturarbeid med fokus på medarbeiderskap , tillitsskapende arbeid  og godt partsamarbeid Økonomistyring med budsjett,  resultatoppfølging... 

Enhetsleder legevakt og legetjenester

Steinkjer
15 dager siden
 ...ledig fra 010824 Arbeidsoppgaver Lede daglig drift Journalansvar Personalledelse- og administrasjon, herunder turnus  HMS og kulturarbeid med fokus på medarbeiderskap , tillitsskapende arbeid  og godt partsamarbeid Økonomistyring med budsjett,  resultatoppfølging... 

STEINKJER KOMMUNE ENHET HELSE OG VELFERD - ADMINISTRASJON

Steinkjer
15 dager siden
 ...Tilrettelegge for et godt og trygt læringsmiljø i team, samarbeide med elevenes foresatte. Samarbeide med kolleger. Bidra til godt HMS-arbeid i avdelingen. Bidra til utvikling av avdelingen og skolen. Samarbeid med praksisfeltet og oppfølging i praksis.... 

Faglærer helse- og oppvekstfag

Levanger
6 dager siden