...Kvalifikasjoner - norsk autorisasjon som sykepleier - minst 5 års erfaring som sykepleier fra sykehus (somatikk/psykiatri) eller hjemmesykepleie/ kommunal institusjon. - erfaring fra, eller formell utdanning i områder som; geriatri, palliasjon, fagutvikling, system- og... 

INDERØYHEIMEN

Inderøy
2 dager siden
 ...Helse- hjemmetjenester. Sparbu bosenter har 50 leiligheter som består av bofellesskap med avlastnings plasser, omsorgsboliger, hjemmesykepleie og hjemmehjelpfunksjon. Ved Sparbu bosenter er det ledig vikariat som helsefagarbeider 80-100% stilling som nattevakt.... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
9 dager siden
 ...Hjemmetjenesten Sør er det ledig stilling som Helsefagarbeider, 100% vikariat fra d.d. t.o.m 10.10.24. Hjemmetjenesten sør har ansvar for hjemmesykepleie til hjemmeboende i Steinkjer sentrum. Arbeidsoppgavene i kommunehelsetjenesten er i kontinuerlig utvikling, og kravene til... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
17 dager siden
 ...Hjemmetjenesten Sør er det ledig stilling som sykepleier i 75 % vikariat  t.o.m. 1.12.2024 Hjemmetjenesten sør har ansvar for hjemmesykepleie til hjemmeboende i Steinkjer sentrum. Arbeidsoppgavene i kommunehelsetjenesten er i kontinuerlig utvikling, og kravene til fagkompetanse... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
17 dager siden
 ...varierte arbeidsoppgaver, og faglige utfordringer? Da kan jobb i hjemmetjenesten være noe for deg. Steinkjer kommune gir tjenestene hjemmesykepleie og hjemmehjelp til personer i eget hjem. Tjenestene organiseres ut fra følgende distrikter; Beitstad, Egge, Kvam, Sentrum,... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
2 måneder siden
 ...og varierte arbeidsoppgaver, og faglige utfordringer? Da kan jobb i hjemmetjenesten være noe for deg. Steinkjer kommune gir hjemmesykepleie og hjemmehjelp til personer i eget hjem. Tjenestene organiseres ut fra følgende distrikter; Beitstad, Egge, Kvam, Sentrum,... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
2 måneder siden
 ...sektor hjemmetjenester. Sparbu bosenter består av 50 leiligheter og er et bofellesskap med avlastnings plasser, omsorgsboliger, hjemmesykepleie og hjemmehjelpsfunksjon. Vi har nå ledig 80% stilling som kan tiltres snarlig.  Stillingen er i turnus med  for tiden 4. hver... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
9 dager siden