...lyst til å bli en del av nattevaktstjenesten i hjemmesykepleien? Vi har nå ledig fast stilling som helsefagarbeider i  50% stilling.  Stillingen inngår i en allerede fastlagt...  ...har som hovedregel 2 nattvakter på hver natt, totalt i sektor per natt er 7 nattvakter. Det... 

DRANGEDAL KOMMUNE HEIMESJUKEPLEIEN

Drangedal
4 dager siden
 ...Vi søker helsefagarbeidere til fast 50 % stilling i turnus. Solhøy omsorgsboliger...  ...i kombinasjon med punkttjenester fra hjemmesykepleien.  Solhøy omsorgsboliger vil ha 67...  ...Kvalifikasjoner Autorisert fagarbeider/helsefagarbeider/hjelpepleier Erfaring i bruk av... 

VESTBY KOMMUNE SOLHØY OMSORGSBOLIGER

Son
5 dager siden
 ...Vi har ledig 100% fast stilling som helsefagarbeider Hjemmesykepleien i Saltdal kommune trenger faglig dyktige og selvstendige helsefagarbeidere. Vi kan tilby en spennende og variert arbeidshverdag i flotte omgivelser sammen med dyktige kolleger. Hjemmesykepleien... 

SALTDAL KOMMUNE FYSIOTERAPI

Rognan
3 dager siden
 ...det generelle bildet i helsesektoren. Arbeidsoppgaver Som helsefagarbeider vil dine ansvarsområder og oppgaver inkludere: Helsefaglige...  ...Lønn etter avtaleverk   Særskilte tillegg for tiden: ~ Kr 50 000,- engangsutbetaling ved første gangs signering av kontrakt... 

HAMMERFEST KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIEN

Hammerfest
5 dager siden
 ...Er du en helsefagarbeider som trives med å jobbe om natten? Lagård Bo-og servicesenter er et levende senter og vektlegger...  ...gir helse-og omsorgstjenester til 50 beboere. Det er nå ledig en 59,15%...  ..., som helsefagarbeider, i vårt natt-team. Stillingen inngår i vår årsturnus... 

LAGÅRD BO- OG SERVICESENTER

Egersund
7 dager siden
 ...meir om kva me verdsetter i arbeidsmiljøet her hos oss . Me søkjer no etter ein ny kollega, med fagbrev som helsefagarbeidar, til fast 66 % stilling på natt. På natt er omsorgssenteret bemanna med tre våkne nattevakter som har rullerande annsvar for heimebuande... 

TYSNES OMSORGSSENTER

Uggdal
8 dager siden
 ...perioden frem til og med 29. desember 2024 og med mulighet for forlengelse, ledig et vikariat i 100 prosent stilling for helsefagarbeider på natt. Stillingen er ledig fra dags dato, og stillingsstørrelse kan tilpasses ved behov.  Valentinlyst helse- og velferdssenter... 

VALENTINLYST HELSE- OG VELFERDSSENTER

Trondheim
13 dager siden
 ...Helsefagarbeider - Natt Om stillingen Ved Tverlandet Hjemmetjeneste er det ledig stilling som Helsefagarbeider på natt fra d.d. i 62,44 % fast stilling. Arbeides for tiden hver 3 helg. Hjemmetjenesten Tverlandet har sin base ved Tverlandet bo og servicesenter... 
Tverlandet
12 dager siden
 ...fagkunnskaper?  Vi trenger deg som er en utviklingsorientert helsefagarbeider og som har stort faglig engasjement, entusiasme, humor og som...  ...Stillingen er med arbeid hver 3. helg, og arbeidstiden er for tiden på natt. Oppstart etter avtale. Alle søkere må søke elektronisk.... 

DØLI PLEIE OG OMSORGSSENTER

Hakadal
6 dager siden
 ...Bidra til positivt samarbeid med pårørende Dokumentere i fagsystemet Gerica Kvalifikasjoner Autorisert helsefagarbeider Erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonshemming Ønskelig med erfaring innen autisme og epilepsi og utfordrende... 

HAMAR KOMMUNE ADM TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Hamar
21 timer sidenNy
 ...Brevik sykehjem søker nå etter en helsefagarbeider med relevant erfaring og som har et ønske om å jobbe i geriatrien. Personlig egnethet og...  ...motivasjon vil bli vektlagt. Det er en fast stilling på 25% på natt for helsefagarbeider. Det er arbeid hver 3. helg. Brevik sykehjem... 

BREVIK SYKEHJEM

Brevik
6 dager siden
 ...Ytrebygda hjemmebaserte tjenester har ledig faste stillinger for helsefagarbeidere i 100 % stilling. Er du helsefagarbeider og ønsker å jobbe i omsorgsteam i hjemmesykepleien? Da er du velkommen til å søke stilling hos oss! Hva er omsorgsteam i hjemmesykepleien?... 

HJEMMEBASERTE TJENESTER I FANA OG YTREBYGDA

Nesttun
7 dager siden
 ...Hjemmetjenesten I Vestby kommune søker helsefagarbeider 50 % stilling med arbeid hver 3 helg. Hjemmetjenesten benytter Gerica som fagprogram, vi har egne leasingbiler.  Dine kvalifikasjoner; Helsefagarbeider Det legges vekt på gode samarbeidsrelasjoner Vi... 

VESTBY KOMMUNE HJEMMETJENESTEN AVD SYD

Son
5 dager siden
 ...arbeid Bidra til godt tverrfaglig samarbeid Dokumentere i fagsystemet Gerica Kvalifikasjoner Autorisert helsefagarbeider Relevant kompetanse i arbeid med mennesker med funksjonshemming Erfaring i målrettet miljøarbeid Erfaring med... 

HAMAR KOMMUNE ADM TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Hamar
1 dag siden
 ...naturvakre omgivelser og med gode bussforbindelser.  Er du helsefagarbeider og interessert i eldreomsorg og vektlegger personsentrert omsorg...  ...på huset. Det er ledig 2 x 60% fast helsefagarbeider på natt med arbeid hver 3. helg. Ved intern ansettelse kan andre stillinger... 

TERNEVIG OMSORGSSENTER

Kristiansand S
12 dager siden
 ...Ferievikarer, Ambulant natt i hjemmesykepleien Søk på sommerjobb hos oss! Vi trenger vikarer som ønsker å jobbe hos oss på natt. Hos oss får du: Mulighet til å bygge verdifull kompetanse En meningsfull jobb i en samfunnsviktig tjeneste Varierte og utfordrende... 
Moss
Én måned siden
 ...Avdeling B4, somatisk langtidsplass Stillingstørrelse: 35% Natt Ansettelsesform : Fast Arbeidsoppgaver Utøve direkte...  ...velferdsteknologi for effektiv yrkesutøvelse Kvalifikasjoner Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier Relevant erfaring med pasientgruppen... 

Frogn Kommune

Frogn kommune
6 dager siden
 ...Om stillinga Vi har ledig 1 fast stilling som helsefagarbeider på natt. Stillinga er knytt til ein enkelt brukar som treng nattevakt i eigen heim.  Det er arbeid i gjennomsnitt kvar 3 helg. Stillinga er i utgangspunktet 60 % men dersom du er interessert i annan stillingsprosent... 

ALVER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON KNARVIK

Isdalstø
8 dager siden
 ...utfordingar innan demensomsorg, i somatiske avdelingar og rehabilitering/palliasjon. Vi søkjer etter Helsefagarbeidar /Miljøarbeidar i 100% fast stilling i turnus på natt. Stillingsstorleik vert tilpassa etter behov og stillingsbrøk kan diskuterast. Stillinga er i... 

ROSENDALSTUNET

Rosendal
21 timer sidenNy
 ...Flere stillinger som Helsefagarbeider til hjemmesykepleien Rygge 1 Hva gjør vi i hjemmesykepleien? Spørsmålet er nok, hva er det vi ikke gjør? For med en jobb i hjemmesykepleien får du brukt alle sider av kompetansen din – og du får en arbeidshverdag der ingen dag... 
Dilling
21 dager siden
Vi søkjer etter helsefagarbeidar til dag og natt. Arbeid i privat heim med kontinuerleg tilsyn og hjelp/oppfølging av barn frå 0-3 år. Arbeid kvar 3 helg. Assistentar som har jobba med barn kan også søke. Arbeidsoppgåver ~ Nødvendig helsehjelp og avlastning.... 

ÅLESUND KOMMUNE ÅSE TIL BLINDHEIM HEIMETENESTEDISTRIKT

Ålesund
5 dager siden
Otium bo- og velferdssenter søker tilkallingsvikarer til vår nattavdeling . Er du på utkikk etter en meningsfull og givende jobb? Vi søker etter tilkallingsvikarer som kan jobbe nattevakter. Otium bo- og velferdssenter ligger sentralt i Tromsdalen, med Ishavskatedralen...

OTIUM BO- OG VELFERDSSENTER

Tromsø
21 timer sidenNy
Vi har ledig stilling som helsefagarbeider på natt. Stillingen som helsefagarbeider er p.t. plassert i sektor for Velferd, psykisk helse og habilitering med arbeid i avdelingen  for Psykisk helse og livsmestring. Dette er en avdeling med faglig dyktige ansatte med tverrfaglig... 

TVEDESTRAND KOMMUNE PSYKISK HELSE - OMSORGSTILTAK

Tvedestrand
8 dager siden
 ...Vi har ledig 90 % fast stilling som helsefagarbeidar på natt, med arbeid kvar tredje helg. Stillinga er per d.d knytt til natt på Sykkylven Bu- og aktivitetssenter (BUAS). Her er 8 nattevakter per natt fordelt på BUAS og nattpatruljen, som samhandler med kvarandre... 

SYKKYLVEN KOMMUNE BUTENESTENE ADMINISTRASJON

Sykkylven
8 dager siden
 ...Er du helsefagarbeidar og vil jobbe i eit triveleg og godt arbeidsmiljø med spennande og varierte oppgåver? Straume bu og servicesenter er...  ...og 28 omsorgsbustader. Det er no ledig 52% fast stilling på natt, knytt opp mot våre 3 bufellesskap med heildøgns omsorg. Stillingane... 

STRAUME BU- OG SERVICESENTER

Straume
8 dager siden
 ...47,5% fast stilling i turnus ledig fra 02.09.2024.  Vi søker fagarbeider/helsefagarbeider til heldøgns bemannet botiltak i hhv. 62,5% og 47,5% stilling. Stillingene er p.t. hovedsaklig på natt. Studenter innenfor helsefaglig utdanning og assistenter med relevant erfaring... 

Færder kommune Rus og Psykiatrienhet

Nøtterøy kommune
1 dag siden
 ...Einaren søker tilkallingsvikarer til natt. Er du helsefagarbeider eller har erfaring med funksjonsnedsettelse? Det søkes etter ansatte på natt i et Hjemmeteam for en ung tjenestemottaker med funksjonsnedsettelse. Man skal bistå med pleie og stell, gode observasjoner... 

SKIEN KOMMUNE EINAREN AVLASTNINGSBOLIG

Skien
21 timer sidenNy
 ...utvikling, sammen vil vi MER. Vi søker nå etter en dyktig helsefagarbeider til et svangerskapsvikariat i 46 % stilling i en av våre avdelinger...  ..., herunder full pleie, omsorg og stell - her spesifikt på natt. Praktisk bistand og tilrettelegging overfor mennesker... 

ULLENSAKER KOMMUNE GJESTAD 1 BOFELLESSKAP

Jessheim
7 dager siden
 ...jobbe ekstra utover turnus. Stillingsprosent vil tilsvare omtrent 50%, men stillingsprosent og turnus vil endelig avklares med...  ...oppdatert Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier, helsefagarbeider eller annen fullført helsefaglig utdanning Studenter i... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SØNDRE OSLO DPS DØGNAVDELING MOR...

Oslo
1 dag siden
 ...og omsorg søker deg som ønsker å gjøre en forskjell og bidra til gode dager for brukere av hjemmetjenester. Er du sykepleier, helsefagarbeider, vernepleier, vernepleierstudent eller sykepleierstudent er det deg vi søker til helgestilling 14 - 22 %. Hjemmetjenesten har... 

Hjemmetjenester søker helsepersonell til helgestillinger

Gjerdrum kommune
2 dager siden