...personsentrert omsorg - veiledning - dokumentasjon i Gerica Kvalifikasjoner - norsk autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider - svært gode norskkunnskaper - erfaring eller kompetanse innen demensomsorgen er ønskelig... 

Helsefagarbeider, forsterket skjermet enhet TABO sykehjem

Sola
8 dager siden
 ...fjerde helg langvakter.  jobbe med kap 9. vedtak Kvalifikasjoner Helsefagarbeider, aktivitør, barne og ungdomsarbeider, hjelpepleier Autorisert vernepleier/sykepleier Bachelorgrad innen helse/sosialfag. Andre aktuelle bachelorgrader  (miljøveileder)... 

Miljøterapeut/Miljøarbeider

Stavanger
8 dager siden
 ...Ta kontakt med avdelingssykepleier Malinn Pedersen for nærmere informasjon Kvalifikasjoner Fagbrev som helsefagarbeider/hjelpepleier Veilederutdanning er ønskelig, evt. erfaring med veiledning Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling... 

100% fast stilling som helsefagarbeider på 6G

Stavanger
3 dager siden