...ønsker nå å forsterke vårt dyktige resepsjonsteam med én til sekretær, for å bidra til å gi våre pasienter den beste...  ...person. Ideelt sett er vi på utkikk etter deg som er utdannet helsesekretær eller medisinsk sekretær, men vi vurderer også andre faggrupper, slik som... 

Medicus

Trondheim
13 dager siden
 ...Medisinsk klinikk er den største somatiske klinikken ved St. Olavs Hospital. Vi har sju ulike avdelinger fordelt på seks sengeposter, dialyseenhet og flere poliklinikker. Klinikken består av avdeling for blodsykdommer, avdeling for fordøyelse og leversykdommer, avdeling... 

Tilkallingsvikarer

Trondheim
11 dager siden
 ...Stipendiat innenfor medisinsk bildeanalyse med kunstig intelligens Dette er NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim... 
Trondheim
4 dager siden
 ...Vi søker 2 dyktige og engasjerte helsesekretærer/medisinske sekretærer til vår poliklinikk. Er du vår nye kollega? Til krise- korttidsseksjonen poliklinikk...  ...og et inkluderende arbeidsmiljø. Som helsesekretær/medisinsk sekretær innehar du en viktig rolle for både pasienter... 

Helsesekretær/medisinsk sekretær

Trondheim
2 dager siden
 ...Trondheim i sommer?  Vi ser nå etter en sykepleiere med erfaring fra arbeid på legekontor og legevakt for sommeren 2024. Er du helsesekretær med erfaring fra legekontor er vi også interessert i å høre fra deg.  Arbeidsoppgavene innebrærer skranke og telefonbetjening,... 

Har du lyst å jobbe og bo en time fra Trondheim i sommer?

Trondheim
26 dager siden
 ...lokal- og regionfunksjoner for Trondheim og tidligere Sør-Trøndelag fylke, regionfunksjon for Helse Midt-Norge, og er en del av Det medisinske fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet – NTNU. I tillegg har vi nasjonal behandlingstjeneste for avansert... 

Overlege Fødeavdelingen

Trondheim
4 dager siden
 ...med listetak på 1000 pasienter.  Flatåsen legesenter har fire legelister som betjener tilsammen 4525 listepasienter og fire helsesekretærer. Kollegiet er erfarne og stabile spesialister. Det er et godt sosialt og faglig miljø blant de ansatte. Legesenteret er veldrevet... 

Fastlege Flatåsen legesenter

Trondheim
11 dager siden
 ...velferdssenter er livsgledehjem. Det innebærer at den enkelte pasients kulturelle, åndelige og sosiale behov følges opp på lik linje med de medisinske behovene. Les mer om oss på vår  hjemmeside . Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår... 

Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter, Trondheim kommu...

Trondheim
20 dager siden
 ...består av 125 korttidsplasser fordelt på sju avdelinger. Tjenestetilbudet på helsehuset består av øyeblikkelig hjelp døgntilbud, medisinsk observasjon og behandling, palliativ avdeling, etterbehandling for hjertemedisin og lindrende behandling. Pasientene kommer fra St... 

Helgestillinger

Trondheim
4 dager siden
 ...stråleterapienhet. Stråleterapienheten disponerer fire moderne lineærakseleratorer og utstyr for stereotaktisk stråleterapi. I samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU har vi også et regionalt kompetansesenter i lindrende behandling og et europeisk forskningssenter i palliasjon.... 

Bemanningskoordinator, avdeling sykepleie

Trondheim
2 dager siden
 ...verktøy som bla. Autodesk Revit og Solibri Tekniske anlegg som produksjon av sterilt/renset vann, operasjons-ventilasjon , medisinske gassanlegg, og spesialavtrekk Deltakelse i markedsarbeid og kundeoppfølging For oss er det viktig at du: Har formell kompetanse... 

Rådgiver innenfor spesialrom/renrom i sykehus og pharma

Trondheim
Én måned siden
 ...årlig. I tillegg til barneoftalmologi/strabisme, har avdeling for øyesykdommer også kompetanse innenfor glaukom, cornea, cataract, medisinsk retina og uvea, kirurgisk retina og okuloplastikk. Vi har dessuten regional funksjon for netthinnekirurgi, corneakirurgi og... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
19 dager siden
 ...Utføre faglige oppgaver Ansvar for observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter Ansvar for at pasienter får nødvendig medisinsk behandling og medikamenthåndtering etter gjeldende retningslinjer og prosedyre Bidra til at tjenesten er koordinert og helhetlig... 

Sykepleier dag og aften

Trondheim
6 dager siden
 ...gjeldende retningslinjer og bestemmelser Gi rådgivning og veiledning til kunder om bruk av legemidler, behandlingshjelpemidler, medisinsk utstyr og handelsvarer Utføre apotektekniske oppgaver i samsvar med gjeldende lover og regler Samarbeide med sykehus,... 

Sykepleiere

Trondheim
4 dager siden
 ...Bidra til et godt pårørendesamarbeid Delta aktivt som ressursperson Bistå i hverdagsmestring Helhetlig pasientforløp Medisinske prosedyrer Samarbeid med andre instanser Bidra til brukermedvirkning Kvalifikasjoner Godkjent sykepleierutdanning, sykepleierstudenter... 

Sykepleier

Trondheim
6 dager siden
 ...velferdssenter er livsgledehjem. Det innebærer at den enkelte pasients kulturelle, åndelige og sosiale behov følges opp på lik linje med de medisinske behovene. Les mer om oss på vår  Logg inn for å se kontaktinformasjon . Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim... 

Helsefagarbeider

Trondheim
19 dager siden
 ...avdelinger på sykehuset. Tannteam tilbyr også tannhelsetjenester til medisinske risikopasienter som har problemer med ordinær tannbehandling i...  ...pasientgrupper som forberedelse eller oppfølgning av medisinsk behandling uavhengig av liggetid. Arbeidsoppgavene vil være varierte... 

Tannlege

Trondheim
11 dager siden
 ...aktiviteter utenfor huset Hjelp til personlig hygiene som blant annet av og påkledning og dusj Bistå ved tekniske hjelpemidler og medisinsk utstyr Kvalifikasjoner: Personlig egnethet og kjemi vektlegges Fremlegge politiattest Førerkort klasse B, automat. Jeg... 

Mio BPA

Trondheim
2 måneder siden
 ...behandling i regionen, og vi har tydelige mål på dette området. Forskere som skal gjøre legemiddelutprøvinger samt enkelte utprøvinger av medisinsk utstyr er pålagt å følge retningslinjer for god klinisk praksis (GCP). GCP er internasjonale retningslinjer og standarder for... 

Klinisk monitor / forskningsrådgiver

Trondheim
11 dager siden
 ...lagt vekt på personlig egnethet, evne til samarbeid og evne til å jobbe i team. Den som tilsettes må kunne delta i undervisning av medisinske studenter. Det  forutsettes at den som tilsettes behersker norsk/skandinavisk for skriftlig og muntlig kommunikasjon. Det... 

Er du fastlege og ønsker erfaring med utredning og behandlin...

Trondheim
2 dager siden
 ...primærkontaktansvar Utføre legemiddelhåndtering Veiledning av studenter og kollegaer Faglig utvikling av enheten Håndtering av medisinsk utstyr Bidra til å skape en trygg og meningsfylt tilværelse for våre brukere Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som... 

Vernepleier i omsorgsbolig

Trondheim
11 dager siden
 ...ultralydapparater fra GE. Kvalifikasjoner Vi søker engasjerte og dyktige spesialister i gynekologi som har lyst til å levere en god medisinsk tjeneste til våre pasienter. Du må være omgjengelig og dyktig på klinisk kommunikasjon. Du er ferdig med spesialiseringen i... 

Dr.Dropin

Trondheim
2 måneder siden
 ...Vi søker etter en positiv og engasjert helsesekretær med erfaring fra legekontor til en 100% stilling i Stjørdal kommune v/enhet Helse. Enheten drifter to legekontorene, Hegra og Skatval legekontor med 3 næringsdrivende fastleger på hvert legekontor. Vi bruker CGM som... 

Helsesekretær

Stjørdal
4 dager siden
 ...om du vil komme og jobbe sammen med oss.  Arbeidsoppgaver Helhetlig pasientoppfølging  Ansvar for at beboerne får nødvendig medisinsk behandling og medikamenthåndtering etter gjeldende retningslinjer og prosedyrer    Bidra til helhetlige tjenester med... 

Er du vår nye vernepleier?

Melhus
Én måned siden
 ...Forsvaret til minimum karakter 4, styrke og utholdenhet. Testkrav finnes på Forsvarets app "Fysiske tester i Forsvaret" Kunne bli medisinsk skikket for deltakelse i internasjonale operasjoner. Norsk statsborgerskap Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for... 

Er du vår nye Teamleder for stressmestring i Trøndelag?

Stjørdal
11 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver: ~ Utøve pleie, omsorg, personlig stell og medisinske prosedyrer hos barnet sammen med kollegaer ~ Samarbeid med...  ...bidra til faglig utvikling ~ Forberedelse av og oppkobling av medisinsk utstyr som Bi-pap/C-pap og ekstra oksygen ~ Vask og... 

Ecura Hjemmetjenester og BPA

Hommelvik
2 måneder siden