Forsvaret jobb

1-20 fra 30 søkeresultater

Forsvaret  -  Kolsås
Sideinnhold Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med... 
Jooble-søknad 1 dag siden
Forsvaret  -  Kolsås
Sideinnhold Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med... 
Jooble-søknad 11 dager siden
Forsvaret  -  Kolsås
Sideinnhold Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med... 
Jooble-søknad 11 dager siden
Forsvaret  -  Kjeller
Sideinnhold Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med... 
Jooble-søknad 11 dager siden
Forsvaret  -  Andenes
 ...offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk... 
16 timer siden
Forsvaret  -  Kjeller
Sideinnhold Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med... 
Jooble-søknad 8 dager siden
Forsvaret  -  Gardermoen
Sideinnhold En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon... 
12 dager siden
Forsvaret  -  Bardufoss
 ...Arbeidsoppgaver Lede og organisere den daglige driften av sykestua iht. til gjeldende lovverk og direktiver fra Forsvarets Sanitet, med fokus på optimal bruk av personell, kompetanse og materiell Ansvar for internkontroll og kvalitetssikring, bestilling av medisin... 
1 dag siden
Forsvaret  -  Lillehammer
 ...lederutvikling. Det er en fordel med forskerkompetanse og erfaring fra forskningsprosjekter som angår avanserte teknologiske miljøer, Forsvaret og andre beredskapsorganisasjoner. Erfaring fra Forsvaret er en fordel. Utdanningsnivå ~ Høyskole/Universitet,... 
1 dag siden
Forsvaret  -  Horten
 ...Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for kravet til utdanning Ønskelig med kjennskap til Forsvarets materiell Ønskelig med maritim erfaring Ønskelig med avtjent førstegangstjeneste Søker må være villig til å gjennomføre... 
8 dager siden
Forsvaret  -  Elverum
 ...høyrisikoområder Den tilsatte må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse Aldersgrense for militære stillinger i Forsvaret er 60 år De tilsatte må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret Ønskelige kvalifikasjoner:... 
4 dager siden
Forsvaret  -  Bjerkvik
 ...mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.... 
5 dager siden
Forsvaret  -  Ramsund
 ...fagskole innenfor relevant arbeidsområde Dokumentert ledererfaring Erfaringer fra prosjekter og kvalitetsarbeid Kjennskap til Forsvarets materiell og erfaring med bruk av Forsvarets edb-system Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Nøyaktighet God... 
6 dager siden
Forsvaret  -  Gardermoen
 ...Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse Det er ønskelig med kjennskap til SAP og Forsvarets organisasjon Utdanningsretning ~ Transport/Spedisjon Utdanningsnivå ~ Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad... 
25 dager siden
Forsvaret  -  Oslo
 ...Forsvaret FSA holder oversikt over det sikkerhetsmessige risikobildet som omgir Forsvaret, samt norsk militær aktivitet både hjemme og ute. Avdelingen er sentral godkjenningsmyndighet i Forsvaret, og utøver forebyggende- og operativ sikkerhetstjeneste. Avdeling for... 
17 timer siden
Forsvaret  -  Horten
 ...Forsvaret Forsvarets logistikkorganisasjon / Divisjon for vedlikehold/Horten vedlikeholder og produserer materiell for hele Forsvaret. Avdelingen består av ca 50 ansatte fordelt på 3 seksjoner. Det er ledig 1 stilling ved Forsvarets logistikkorganisasjon / Divisjon... 
8 dager siden
Forsvaret  -  Horten
 ...offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert . Det vil bli gjennomført... 
20 dager siden
Forsvaret  -  Kjeller
 ...mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.... 
2 timer siden
Forsvaret  -  Norge
Sideinnhold ​Forsvaret tilbyr hvert halvår ca. 6-11 nyutdannede jurister og jurister med noen års erfaring muligheten til å tjenestegjøre som vernepliktig jurist i en avdeling i Forsvaret. Tjenestetiden er normalt 12 måneder. Året starter med to måneders grunnleggende... 
Jooble-søknad 7 dager siden
Forsvaret  -  Gardermoen
 ...Forsvaret Det er ledig stiling for fast tilsetting som fraktkontrollør (seniorkonsulent) ved FLO Forsyning Transportavdelingen med tjenestested Gardermoen. Transportavdelingen har ansvar for planlegging og gjennomføring av en effektiv transporttjeneste for hele Forsvaret... 
25 dager siden
12