Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.

Forsvaret jobb

1-20 fra 37 søkeresultater

Forsvaret  -  Verdal

 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon... 
6 dager siden

Forsvaret  -  Fåberg

 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Cyberforsvaret er du med på... 
10 dager siden

Forsvaret  -  Sortland

 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Sjøforsvaret er du med og... 
10 dager siden

Forsvaret  -  Oslo

 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Forsvarets fellestjenester består av avdelinger... 
10 dager siden

Forsvaret  -  Mosjøen

 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Heimevernet er du viktig... 
10 dager siden

Forsvaret  -  Lillehammer

 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Cyberforsvaret er du med på... 
14 dager siden

Forsvaret  -  Oslo

 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Cyberforsvaret er du med på... 
10 dager siden

Forsvaret  -  Lillehammer

 ...Arbeidsoppgaver Gjennomføre deteksjon, analyse og hendelseshåndtering i Forsvarets IKT. Delta i drift og utvikling av avdelingens cyberkapasiteter og evner. Delta i deployering/utplassering av cyberkapasiteter. Delta i defensive cyberoperasjoner i Forsvaret... 
13 dager siden

Forsvaret  -  Oslo

 ...Arbeidsområdet for stillingen er i hovedsak å gjennomføre, utvikle og forvalte arbeid med objektsikkerhet, samt koordinere og kvalitetssikre Forsvarets dokumentasjon innen fagområdet Rådgi Forsvaret og Forsvarsbygg innen objektsikkerhet Gjennomføre oppdrag innen fagfeltet i... 
11 dager siden

Forsvaret  -  Oslo

 ...av betydning for sikkerhetsmessig skikkethet jamfør lov om forebyggende sikkerhetstjeneste § 21. Veilede sikkerhetsansvarlige i Forsvaret innenfor fagfeltet personellsikkerhet. Bidra med fagkompetanse innen personellsikkerhet ved inspeksjoner, undervisning,... 
11 dager siden

Forsvaret  -  Oslo

 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Forsvarets fellestjenester består av avdelinger... 
18 dager siden

Forsvaret  -  Oslo

 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som ansatt ved Forsvarets høgskoleblir... 
18 dager siden

Forsvaret  -  Oslo

 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Forsvarets fellestjenester består av avdelinger... 
18 dager siden

Forsvaret  -  Verdal

 ...mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.... 
5 dager siden

Forsvaret  -  Fåberg

 ...og vedlikeholde rammeverk, prosedyrer og verktøy for gjennomføring av funksjonell test og verifikasjon av materiell leveranser til Forsvaret. Bistå med gjennomføring av teknologiske tester og verifikasjoner. Planlegge og koordinere testaktiviteter med øvrige... 
11 dager siden

Forsvaret  -  Kjeller

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å forsvare landet vårt. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.Forsvarets laboratorietjeneste (FOLAT) er på jakt etter en selvstendig og iniativrik... 
10 dager siden

Forsvaret  -  Oslo

 ...mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.... 
18 dager siden

Forsvaret  -  Oslo

 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Forsvarets fellestjenester består av avdelinger... 
18 dager siden

Forsvaret  -  Harstad

 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Forsvarets personell- og... 
6 dager siden

Forsvaret  -  Tverlandet

 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Forsvarets operative hovedkvarter... 
7 dager siden
12