...Forsvarets fellestjenester (FFT) er en driftsenhet i Forsvaret (DIF). FFT leverer tjenester rundt om i Forsvarsektoren. Virkeområde for FFT kategoriseres innenfor forebyggende sikkerhet, kultur og tradisjon, regnskap, kommunikasjon, tros- og livssyn, arkiv og regelverk... 

Nestkommanderende

Oslo
16 timer siden
 ...Forsvarets fellestjenester (FFT) leverer profesjonelle tjenester innen en rekke fagfelt til hele Forsvaret. Avdelingen, som har avdelinger og ansatte i alle landsdeler, ledes fra Akershus festning. Spennet i tjenester er stort; fra støtte til enkeltindivider til toppledelsen... 

Troppsbefal Akershus kommandantskap

Oslo
16 timer siden
 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen...  ...av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer. I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken... 

Vil du bidra til å avdekke desinformasjon?

Oslo
5 timer sidenNy
 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Forsvarets syv museer har som hovedoppgave... 

En historisk mulighet til å være med og videreutvikle Forsva...

Oslo
9 dager siden
 ...til understøttelse av operativ virksomhet og etterretningsprosesser? Er du motivert for en viktig jobb som bidrar til å løse Forsvarets og Etterretningstjenestens samfunnsoppdrag med å sikre Norge og norske interesser? Hvis svaret på disse spørsmålene er... 

ETTERRETNINGSTJENESTEN E

Oslo
5 dager siden
Forsvarets museer (FM) forvalter, forsker og formidler Norges krigs-, okkupasjons-, forsvars- og militærhistorie, og den militære kulturarv og tradisjon. En viktig del av FMs oppdrag består i å forvalte statens eierskap til bevaringsverdig militært materiell og nasjonale... 

FORSVARET

Oslo
10 dager siden
 ...karrieremuligheter? Vi ser etter deg som ønsker å jobbe med merkevaren Phonero, en kvalitativ operatør som brukes av bla. Politiet, Forsvaret og andre statlige virksomheter. Hos oss jobber du med små og store kunder, vi har en avdeling som fokuserer på raskere... 

Account Manager til selskap i kraftig vekst

Oslo
9 dager siden
 ...i landet, fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet. Forsvarsbygg er en etat i forsvarssektoren og underlagt Forsvarsdepartementet... 

Ønsker du en spennende stilling som militærteknisk fagspesia...

Oslo
13 dager siden
 ...Kjennskap til markedstrender innen strategisk og/eller operativ HR Kjennskap til relevant statlig lov- og avtaleverk Kjennskap til Forsvarets organisasjon og avtaleverk Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten: Søkerne må tilfredsstille kravene til... 

Er du sterk på ledelse og koordinering av større rekrutterin...

Oslo
9 dager siden
 ...kurs Kurs innen rustningskontroll Sertifisering som etterretningsspesialist kl. 2 eller tilsvarende. God kjennskap til Forsvarets øvrige virksomhet og NATO Erfaring fra internasjonale operasjoner Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten... 

Fagleder for grunnleggende bildeanalyse og materiellkjenning

Oslo
5 timer sidenNy
 ..., personellsikkerhet eller annet sikringsarbeid og beredskapsplanlegging fra privat eller offentlig sektor, f. eks. fra Politiet, Forsvaret eller sikkerhetsbransjen. ~ Du kan ha lang erfaring eller være relativt nyutdannet. Det er rom for å bruke tid på opplæring, samtidig... 

HAFSLUND INVEST AS

Oslo
2 dager siden
 ...forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet. Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte... 

Forsvarsdepartementet

Oslo
12 dager siden
 ...eller lederkurs med fokus på personalledelse Ledererfaring God kjennskap til tekniske etterretningsdisipliner Kjennskap til Forsvaret og FFI Erfaring med partnersamarbeid Erfaring fra internasjonale operasjoner Særskilte krav for stilling i... 

Vil du lede teknisk analysearbeid i Etterretningstjenesten?

Oslo
3 dager siden
 ...rapporterer til Accounting Manager. Hva du kommer til å gjøre: Nøkkelrolle i måneds- og årsavslutningsaktiviteter Sørge for forsvarlig regnskap og rapportering, regnskap fra A-Å Kontroll og analyse av regnskapstall Overordnet ansvar for avstemmingsprosessen,... 

Er du interessert i å jobbe med controlling og regnskap i et...

Oslo
3 dager siden
 ...forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet. Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte... 
Oslo
13 dager siden
 ...kostnadsanalyse. Du vil få ansvar for å lede og gjennomføre kostnads- og usikkerhetsanalyser, samt beregne levetidskostnader for Forsvarets nye kapasiteter. Stillingen vil rapportere til sjef for Utrednings- og kostnadsanalyseseksjonen og bli en del av et team med flere... 

Utrednings- og kostnadsanalytiker

Oslo
3 dager siden
 ...og delta i faglig utviklingsarbeid. Bidra til tverrfaglig samarbeid, internt i sykehjemmet så vel som i etaten.Bidra til fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø. Kvalifikasjoner Ha kunnskap om IK mat Kunne veilede andre Gyldig... 

LAMBERTSETERHJEMMET

Oslo
1 dag siden
 ...i ett spennende og fagtungt miljø? Thales Norway leverer verdensledende løsninger innen kryptering og sikker kommunikasjon til Forsvaret og NATO. Gjennom en 70 år lang suksesshistorie har vi bygget opp et solid fagmiljø på utvikling og levering av sikre produkter og... 

Vil du være bindeleddet mellom Engineering og kvalitetsprose...

Oslo
3 dager siden
 ...helhetlig på forvaltning av dokumentasjon. Du skal i samarbeid med andre i avdelingen sørge for at håndtering av data skjer på en forsvarlig og effektiv måte, ved å blant annet automatisere mottak og forvaltning av dokumentasjon. Fordi vi leverer tjenester til andre... 

Er du faglig sterk og ønsker et stort fagmiljø med mulighete...

Oslo
3 dager siden
 ...omsorgstjenesteloven. Intervjuer og ansettelser vil bli gjort fortløpende. Arbeidsoppgaver Aktivt bidra til å sikre faglig og etisk forsvarlige tjenester Inneha ansvarsrolle som primær- eller sekundærkontakt Gjennomføre skadeavvergende tiltak, jf. gjeldende lovverk... 

UNICARE NORGE ADMINISTRASJON

Oslo
13 dager siden
 ...arbeid • Ha ansvar for fremdrift i egen portefølje (ca. 20 deltakere) og dokumentere dette.  • Ansvar for å sikre etisk og faglig forsvarlighet i arbeidet som gjøres, og bidra til et trygt, inkluderende og positivt arbeidsmiljø. Kvalifikasjoner • Bachelor i sosialt... 

NAV GRUNERLØKKA

Oslo
8 dager siden
 ...deler av opplæringen av nyansatte · Fordele nye saker til veilederne på daglig basis · Medansvar for å sikre etisk og faglig forsvarlighet i arbeidet som gjøres, og bidra til et trygt, inkluderende og positivt arbeidsmiljø. Kvalifikasjoner Du må ha: · Relevant... 

NAV GRÜNERLØKKA SOSIALTJENESTE

Oslo
11 dager siden
 ...ved høyskoler og universiteter. Stiftelsen skal også bedrive næringsvirksomhet og annet som har til formål å gjøre driften av studentboliger økonomisk forsvarlig. Stiftelsen har solid økonomi og eiendomsportefølje i Oslo på til sammen 127 000 m2. Adresse: Oslo... 

Vi trenger deg i sommer!

Oslo
15 timer siden
 ...blant annet omsorgs- og avlastningstjenester, barnevern, familiehjem og BPA. I Aberia får du som assistent: o   En erfaren og forsvarlig arbeidsgiver og en trygg arbeidsplass. o   Tilhørighet til et bredt fagmiljø o   Utviklingsmuligheter gjennom tilgang til... 

Er du ute etter en meningsfull og givende jobb?

Oslo
3 dager siden
 ...forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet. Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte... 
Oslo
17 dager siden
 ...oppdraget vårt. Arbeidsoppgaver Hva går jobben ut på? Saksbehandle og kredittvurdere lånesøknader på en profesjonell og forsvarlig måte Følge opp kundene gjennom hele søknadsprosessen og etterpå. Dette innebærer kontakt med meglere, private... 

Vil du bidra til å styrke vårt bankfaglige og boligpolitiske...

Oslo
3 dager siden
 ...forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet. Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underliggende... 
Oslo
12 dager siden
 ...brukere i Norge per i dag, kan vi også si at vi har Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no. Phonero brukes i dag av Politiet, Forsvaret og Staten. Kvalifikasjoner: · Norsk og/eller svensk språk · Salgserfaring - Gjerne dokumenterte salgsresultater · Du trives... 

Bedriftsrådgiver for Phonero Telia i Oslo

Oslo
13 dager siden
 ...samt etterleve Oslo kommunes etiske regelverk og verdigrunnlag. Bidra aktivt til tverrfaglig samarbeid. Medvirke til et fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø. Kvalifikasjoner Ivareta taushetsplikten etter gjeldende lovverk.... 

ABILDSØHJEMMET

Oslo
5 dager siden
 ...samt etterleve Oslo kommunes etiske regelverk og verdigrunnlag Bidra aktivt til tverrfaglig samarbeid Medvirke til et fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø Opplistingen av ansvars- og arbeidsområder som er oppført i denne... 

ULLERN HELSEHUS

Oslo
6 dager siden