...Bidra til at pasienter og brukere mestrer hverdagen  Stell, pleie og omsorg Holde seg faglig oppdatert og utøve etisk og forsvarlig sykepleie Dokumentasjon i kommunens eget fagsystem Legemiddelhåndtering  Arbeid med pasientsikkerhetstavler Bidra til... 

Omsorggsentre Vest

Fredrikstad
13 dager siden
 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må... 

Vil du bidra til å styrke informasjonssikkerheten i Luftfors...

Moss
11 dager siden
 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Forsvarets syv museer har som hovedoppgave... 

En historisk mulighet til å være med og videreutvikle Forsva...

Horten
4 dager siden
Forsvarets museer (FM) forvalter, forsker og formidler Norges krigs-, okkupasjons-, forsvars- og militærhistorie, og den militære kulturarv og tradisjon. En viktig del av FMs oppdrag består i å forvalte statens eierskap til bevaringsverdig militært materiell og nasjonale... 

FORSVARET

Horten
8 dager siden
Forsvarets museer (FM) forvalter, forsker og formidler Norges krigs-, okkupasjons-, forsvars- og militærhistorie, og den militære kulturarv og tradisjon. En viktig del av FMs oppdrag består i å forvalte statens eierskap til bevaringsverdig militært materiell og nasjonale... 

MARINEMUSEETS FOND

Horten
8 dager siden
 ...erfaring fra folke- og skolebibliotek Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk. Dette for å sikre forsvarlig yrkesutøvelse, både muntlig og skriftlig. Det er i tillegg ønskelig at den som tilsettes har : Kjennskap til... 

BIBLIOTEKENE I HORTEN

Horten
2 dager siden
 ...Autorisert helsefagarbeider Det kreves at den som ansettes behersker norsk (eller annet skandinavisk språk) på et nivå som sikrer forsvarlig yrkesutøvelse Ihht. helsepersonelloven må gyldig politiattest leveres før tiltredelse Personlige egenskaper Strukturert... 

HORTEN KOMMUNE BRAARUDTOPPEN/ ÅSENTUNET

Horten
3 dager siden
 ...utviklingen av avdelingen jobbe etter målene i tildelingsbrevet utføre tjenesten i henhold til lov- og regelverk på en etisk forsvarlig måte slik at ro, orden og sikkerhet blir opprettholdt andre rutinemessige oppgaver Den som ansettes må påregne endringer i... 
Sem
14 dager siden
 ...ledergruppe. Det er kommunedirektørens ansvar å sørge for at sakene som legges frem for kommunestyret og andre politiske organer, er forsvarlig utredet, og at vedtakene blir iverksatt. Tønsberg kommune har i all hovedsak tre ledernivåer, og et overordnet prinsipp er at... 

TØNSBERG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON AVD TØNSBERG

Tønsberg
6 dager siden
 ...psykiske lidelser, foresatte og samarbeidspartnere. Det kreves at den som ansettes behersker norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
2 dager siden
 ...høy relasjonell kompetanse Åpen for nye utfordringer Norsk eller skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, må beherskes for forsvarlig yrkesutøvelse Du ser verdien av et godt arbeidsmiljø, og ønsker å bidra til dette Personlige egnethet vektlegges Vi... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
2 dager siden
 ...Om stillingen Vil du være med på å styrke vår faglig kompetanse og sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester?  Vi ønsker å styrke vår faglige kompetanse, og har derfor opprettet en ny stilling som vernepleier i 100% stilling, der hovedformålet er å sikre faglig... 

Vernepleier, Virksomhet Jeløy, område Sørtun 2

Moss
Én måned siden
 ...må kunne arbeide i 3-delt turnus Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutførelse.   Personlige egenskaper Være engasjert og ha et ønske om faglig utvikling Trives med å jobbe med... 

Vi søker helsefagarbeider til 75% fast stilling!

Tønsberg
8 dager siden
 ...gjennomgått et minimum av basale ØNH-inngrep (ad/tons/dren) Søker må beherske norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse Bestått LiS 1 Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
8 dager siden
 ...lege Gjennomført LIS 1 iht helsedirektoratets regler Søkere må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge Personlige egenskaper Du samarbeider godt med og... 

Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold HF

Tønsberg
5 dager siden
 ...klasse B er en fordel Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse Kurs i MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)  Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner, herunder høy grad... 

Akuttpsykiatrien søker sommervikarer.

Tønsberg
13 dager siden
 ...som evner å videreutvikle avdelingen sammen med øvrig ledelse, ansatte og tjenestemottakere.      Hovedarbeidsoppgaver Sikre forsvarlige og gode tjenester. Ledelse av avdelingene arbeid og aktivitet ved Vi på Eik. Overholde gjeldende budsjett. Sikre... 

Avdelingsleder

Tønsberg
13 dager siden
 ...Vi er en mellomstor produksjonsbedrift som leverer komponeter til Norsk Maritim/Elektronikk/Forsvars og annen industri. Vi er 23 ansatter i trivlige lokaler sentralt plassert i Sarpsborg . Oppdragsmengden er økende og vi søker Platearbeidere som skal inn i vårt produksjonsteam... 

Produksjons arbeider søkes

Sarpsborg
13 dager siden
 ...- Veiledning og opplæring av andre ansatte og studenter. - Samhandling med interne og eksterne instanser. - Medansvar for en forsvarlig forvaltning av virksomhetens ressurser. Vi søker deg som Vi søker en kollega som er Fremtidsrettet, Åpen, Respektfull og Troverdig... 

SARPSBORG KOMMUNE SENTRUM HJEMMETJENESTER

Borgenhaugen
2 dager siden
 .... ~Utdeling av medikamenter/multidose etter forskrifter og vedtatte rutiner ~Dokumentasjon og rapportering ~Sørge for faglig forsvarlighet i tjenesten, rapportere og gi innspill til ledelsen om forbedringer som sikrer kvalitet i tjenesten  Personlige egenskaper:... 

Våler kommune

Våler
2 måneder siden
 ...avansert traumekurs for leger) Norsk autorisasjon som lege Søke må beherske norsk (skandinavisk språk muntlig og skriftlig) for forsvarlig yrkesutøvelse Forskningskompetanse vil bli vektlagt Personlige egenskaper Ansvarsbevisst og beslutningskompetent... 

Lege i spesialisering LIS 3 og LIS 2 innen gastroenterologis...

Tønsberg
4 dager siden
 ...faget og individuell utvikling Det kreves at den som tilsettes behersker norsk (skandinavisk) språk for skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutførelse Vi tilbyr En spennende og utfordrende jobb i et positivt og engasjert arbeidsmiljø Gode låne- og... 

Fysioterapeut - Ferievikar 100%

Tønsberg
14 dager siden
 ...overordnede og faglige føringer følges opp i avdelingen. Du vil være med å sikre at det indirekte miljøarbeidet er juridisk og faglig forsvarlig, og veilede medarbeidere i aktuelle praktiske arbeidsoppgaver. Du vil sammen med andre vernepleiere/sykepleiere ha ansvar for... 

MOSS KOMMUNE ESKELUNDBRÅTEN OMSORGSBOLIGER

Moss (Rygge)
21 timer sidenNy
 ...sommervikariat for erfaring fra gastrokirurgisk stilling.  Søke må beherske norsk (skandinavisk språk muntlig og skriftlig) for forsvarlig yrkesutøvelse Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge Personlige egenskaper Ansvarsbevisst og... 

Sommervikar som visittgående lege gastrokirurgisk sengepost.

Tønsberg
8 dager siden
 ...kompetanse på avdelingen, og søker deg som vernepleier til vår avdeling. Som vernepleier får du ansvar for å sikre at vi gir faglig forsvarlige tjenester til våre brukere.  Siste års vernepleierstudent oppfordres til å søke. Som vernepleier hos oss får du:... 
Moss
9 timer sidenNy
 ...det skal være kort vei mellom enhetene og at arbeidet skal være godt faglig forankret for å imøtekomme innbyggernes behov og å gi forsvarlige tjenester. Trivsel, trygghet og nærhet er tre sentrale begreper i kommunens arbeid. Organisatorisk er kommunen inndelt i 4... 

RAKKESTAD KULTURSKOLE

Rakkestad
2 dager siden
 ...Vi skal se til at Forsvaret har det de trenger av eiendom, bygg og anlegg i fred, krise og krig. Til det trenger vi flere flinke medarbeidere og vi søker nå etter prosjektledere som ønsker utfordrende og spennende oppgaver. Avdeling Eiendomsforvaltning sitt ansvar er... 

FORSVARSBYGG

Horten
21 timer sidenNy
 ...det skal være kort vei mellom enhetene og at arbeidet skal være godt faglig forankret for å imøtekomme innbyggernes behov og å gi forsvarlige tjenester. Trivsel, trygghet og nærhet er tre sentrale begreper i kommunens arbeid. Organisatorisk er kommunen inndelt i 4... 

RAKKESTAD KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTE

Rakkestad
21 timer sidenNy
 ...ikke har tidligere erfaringer med salg, i dag jobber det mange hos oss med bakgrunn som/ fra: sjåfør, elektriker, barnehage, kokk, forsvaret, vaktmester, kommune, lager, rådgiver, sykepleier, offshore(Equinor) og butikkmedarbeider(med bakgrunn fra Coop, Kiwi, Meny, Rema... 

Auksjonen.no

Sem
Én måned siden