...Trusopplæringa i Stord og Nysæter. Fast stilling som kyrkjelydspedagog, 100 % frå 01.08.2024 eller etter avtale. Arbeidsområde Oppgåver innan trusopplæring og kyrkjeleg undervisning med særleg fokus på aldersgruppa 0-18 år. Fordelinga av oppgåver innan trusopplæring... 

STORD KYRKJELEGE FELLESRÅD

Stord
4 dager siden
Er du interessert i mote og trender og liker å snakke med mennesker hver dag? Ønsker du å jobbe i et stort selskap med et morsomt og dynamisk arbeidsmiljø? Ser du deg selv være med på å skape de beste kundeopplevelsene i vår VERO MODA og JACK & JONES butikk på STORD? Da...

Bestseller

Stord
11 dager siden
Vi søker 2 stk støtteressurs/pedagogisk medarbeider 100% vikariat fra 15.08.24-14.08-25 til Kåreviksmarka FUS barnehage Søknadsfrist: 2024-05-01 - Kårevikmarka FUS barnehage as, Stord Kåreviksmarka FUS barnehage åpnet i 2004, og ligger i Kåreviksmarka, like ved... 

FUS AS

Stord
4 dager siden
 ...Det kan verta ledig vikariat og faste stillingar som assistent /fagarbeidar i skule og SFO frå 01.08.24. Stillingane kan ha varierte storleikar, og kan og vera kombinasjon mellom skule og SFO. Kvalifikasjonskrav: Fagbrev i barne- og ungdomsarbeidar eller anna... 

ID 2173 Fagarbeidarar/assistentar - Kommunale grunnskular/SF...

Stord
6 dager siden
 ...til i lokalar i Husnes tenestesenter på Husnes Omtale av stillinga: Ved helsestasjonen i Kvinnherad er det ledig 50% fast og 30% vikariat som helsesjukepleiar i skule- og helsestasjonstenesta med oppstart 01.07.24. Vikariatet gjeld fram tom. 30.06.25 med mogleg... 

KVINNHERAD KOMMUNE HELSESTASJONANE

Husnes
6 dager siden
 ...Det kan verta ledig vikariat og faste stillingar som assistent /fagarbeidar i skule og SFO frå 01.08.24. Stillingane kan ha varierte storleikar, og kan og vera kombinasjon mellom skule og SFO. Kvalifikasjonskrav: Fagbrev i barne- og ungdomsarbeidar eller anna... 

STORD KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTER OMRÅDE SENTRUM

Stord
11 dager siden
 ...I akuttmottak og observasjonspost på Stord har me ledig vikariat som sjukepleiar 22 % stilling,  i tredelt turnus. I stillinga inngår 16 arbeidshelger/år. Enkelte dag- eller kveldsvakter kan førekomme. Stillinga er ledig frå nå og til 31.01.25 Arbeidsoppgåver I... 

Sjukepleiar 22% tredelt turnus

Stord
10 dager siden
 ...I akuttmottak og observasjonspost på Stord har me ledig vikariat som sjukepleiar 22 % stilling,  i tredelt turnus. I stillinga inngår 16 arbeidshelger/år. Enkelte dag- eller kveldsvakter kan førekomme. Stillinga er ledig frå nå og til 31.01.25 Arbeidsoppgåver I... 

HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS

Stord
10 dager siden
 ...Vår daglege leiar ved frivilligsentralen skal ut i delvis permisjon. Me søkjar difor etter deg som kan tenkja deg eit 80% vikariat fom. 1. august 2024- 30. juni 2025.  Om arbeidsplassen:  Frivilligsentralen er ein del av eining kultur og læring som er samlokalisert... 

VINDAFJORD KOMMUNE EINING KULTUR

Ølen
10 dager siden
 ...heimetenester og bufellesskap. Vi søkjer etter helsefagarbeidar, som inngår i turnus med årsplanlegging. Stillinga er knytt til eit vikariat i perioden 15.04.24-30.08.24. Hos oss møter du ei avdeling med høgt kompetansenivå. Som tilsett vil du arbeide med oppfølging i... 

HALSNØYTUNET

Rosendal
5 dager siden
 ...Ledig 100% vikariat for fysioterapeut Det er ledig 100% vikariat for fysioterapeut i perioden 01.06.2024 - 01.11.24. Mogleg forlenging, i heile eller deler av stillinga. Stillinga er knytt til arbeid ved ergo- og fysioterapitenesta i Kvinnherad kommune og er i hovudsak... 

KVINNHERAD KOMMUNE ERGO- OG FYSIOTERAPI

Rosendal
6 dager siden
 ...internundervisning med fokus på faglig oppdatering. No søkjer vi etter sjukepleiar i 100% stilling. Stillinga er eit vikariat med moglegheit for fast stilling etter vikarperioden. Arbeidet inneber turnus dag/kveld med arbeid kvar 3. helg. Oppmøtestad Husnes. Vikariatet... 

KVINNHERAD KOMMUNE HEIMETENESTE NORD ROSENDAL

Rosendal
6 dager siden
 ...Storhaugvegen 130 5416 Stord Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Leirvik AS Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Leirvik AS er ei moderne verksemd med 250 topp kvalifiserte medarbeidarar. Etter nær 50 år med bygging og vedlikehald av offshore... 

LEIRVIK AS AVD STORD

Stord
3 dager siden
 ...Storhaugvegen 130 5416 Stord Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Leirvik AS Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 01.01.0001 Leirvik AS er ei moderne verksemd med 250 topp kvalifiserte medarbeidarar. Etter nær 50 år med bygging... 

LEIRVIK AS AVD STORD

Stord
10 dager siden
 ...(***) ***-**** Arbeidsstad Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 18.04.2024 Tannhelsetenesta i Vestland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar og... 

VESTLAND TANNHELSETENESTE ADMINISTRASJON

Stord
11 dager siden
 ...(***) ***-**** Arbeidsstad Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.04.2024 Tannhelsetenesta i Vestland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar og... 

STORD TANNKLINIKK

Stord
11 dager siden
 ...Til vår butikk på Amfi Stord søker vi to sesongvikarer i 30 og 40 % stilling. Stor mulighet for fast stilling fra høsten. Kid er en inspirerende og moderne butikk, med dedikerte og positive medarbeidere. Vi setter kunden i fokus, og der er din personlighet og innsats... 

Ledige stillinger på Kid Interiør Amfi Stord!

Stord
3 dager siden
 ...Omtale av stillinga  Sunde barnehage søkjer etter barnehagelærar i 100% vikariat frå 29.07.2024-15.08.2025. Moglegheit for fast tilsetjing etter vikariat.  Arbeidsoppgåver Ansvar for det pedagogiske arbeidet på avdelinga i nært samarbeid med pedagogisk leiar... 

KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Rosendal
10 dager siden
 ...eige liv. Vår visjon er å vera saman om utvikling og velferd. Me er open, nyskapande, respektfull og brukarorientert. Det er ledig fast 14,32% helgestilling. Arbeids- og ansvarsområde: Legemiddelhandtering Støttesamtalar i heimen Praktisk bistand med... 

ID 2172 Helgestilling - Psykisk helse og rus

Stord
9 dager siden
 ...Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS), Fakultetsadministrasjonen, har ledig 100% fast stilling som studieadministrativ leiar  Eininga som blir leia av studieadministrativ leiar skal løyse studieadministrative oppgåver knytt til fakultetet... 

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28

Stord
2 dager siden
 ...Trusopplæring og diakoni i Stord og Nysæter. Fast 100 % stilling som kyrkjelydspedagog (70 %)/ diakonimedarbeidar (30%) frå 01.08.2024 eller etter avtale. Arbeidsområde Oppgåver innan kyrkjeleg undervisning og i skjæringspunktet mellom diakoni og kyrkjeleg undervisning... 

Kyrkjelydspedagog/diakonimedarbeidar, fast stilling 100 %,

Stord
3 dager siden
 ...fraktar passasjerar trygt over dei norske fjordane. Fjord1 har kontor i Florø, Bergen og Molde. Fjord1 er ein kompetansearbeidsplass med eit breitt spekter av stillingskategoriar. Det er om lag 1100 fast tilsette i selskapet. Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

1.styrmann i sambandet Skjærsholmane-Ranavik

Stord
3 dager siden
 ...på at du kan være med å styre hvilke dager du kan jobbe Lønn etter tariff  Oppfølging av HR-konsulent i Adecco Vi tilbyr vi fast ansettelse og minimum 20 % stilling. Dette sikrer også mulighet for pensjonsopptjening Tilgang til Adecco sitt fordelsprogram:... 

Ønsker du å jobbe i barnehage i sommer?

Stord
9 dager siden
 ...fråværsregistrering m.m. Lønn og personal har tett samarbeid med dei hovudtillitsvalde og hovudverneombodet i kommunen. Avdelinga har ledig fast 100% og 80% stilling som personalrådgjevar. Skriv i søknaden om du søkjer på begge eller berre ein av stillingane. Arbeids- og... 

ID 2170 Personalrådgjevar - Lønn og personalavdelinga

Stord
9 dager siden
 ...dyktige vektere til vårt oppdrag hos Aker Solutions på Stord. Arbeidstiden er variert i turnus dagtid, kveld, natt og helg. Vi søker både fast personell og ferievikarer. Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energiindustrien.... 

Vektere til Aker Solutions

Stord
3 dager siden
 ...Me søker: Sjølvstendig næringsdrivande fastlege som er ansvarleg, handlekraftig, fleksibel og som likar å arbeide med mennesker. Hos oss blir du eindel av ein trivelig liten gruppepraksis med stor mulighet for fagleg utvikling, solid hjelpepersonell og gode lokaler... 

VIKEDAL LEGEKONTOR

Ølen
5 dager siden
 ...Funksjonsleiar - Laboratoriet Stord,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Tysevegen 64 5416 Stord Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Helse Fonna HF Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 25.04.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Er du vår nye bioingeniør?

Stord
9 dager siden
 ...Clas Ohlson Husnes søker butikkselger, vikariat i 90% stilling. Helt siden oppstarten for over 100 år siden har vi hos Clas Ohlson hatt en sterk bedriftskultur preget av viljen til å gjøre kunden fornøyd. Vi er lagspillere som bryr oss om hverandre, våre kunder og resultatet... 

Clas Ohlson Norge

Husnes
27 dager siden
 ...dyktige vektere til vårt oppdrag hos Aker Solutions på Stord. Arbeidstiden er variert i turnus dagtid, kveld, natt og helg. Vi søker både fast personell og ferievikarer. Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energiindustrien.... 

SECURITAS AS AVD STORD

Stord
5 dager siden
 ...Kråkenes Jørgensen, leiar,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Saghaugen 3 5411 Stord Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 21.04.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Kontrollingeniør, driftskontrakt

Stord
9 dager siden