...HR-medarbeider  (Førstekonsulent/rådgiver - fast stilling) Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet  har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk og forskning. Departementet... 
Oslo
8 dager siden
 ...Om stillingen Ved Kriminalomsorgen Innlandet avdeling samfunn er det ledig fast 100% stilling som førstekonsulent/rådgiver.  Arbeidssted er Kongsvinger En førstekonsulent skal utføre selvstendig saksbehandling og ha evne til sette seg inn i problemstillinger og... 

KRIMINALOMSORGEN REGION ØST AVD ADMINISTRASJON

Kongsvinger
10 dager siden
 ...Førstekonsulent/rådgiver Er du strukturert, motivert og digitalt interessert?  Nå har vi en ledig stilling med en spennende bredde som...  ...: Helene Ingierd, telefon: (***) ***-**** Seniorrådgiver HR og økonomi: Anjam Latif Shuja, telefon: 46 41 2 3 15 Den statlige... 
Oslo
13 dager siden
 ...omlag 6000 tilsette i Vestland fylkeskommune. Vi skal styrke laget vårt og vi skal sikre og utvikle god kompetanse på det løns- og HR-faglege området, både internt i eininga og som leiarstøtte til brukarane våre. Arbeidsoppgåver handtere lønnskøyring og fråvær... 

VESTLAND FYLKESKOMMUNE ORGANISASJON OG ØKONOMI BERGEN

Bergen
3 dager siden
 ...Førstekonsulent/ rådgiver/ seniorrådgiver Finansdepartementet Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den...  ...Avdelingen har ansvar for intern økonomi- og virksomhetsstyring, HR, ikt- og dokumentasjonsforvaltning, bygningsdrift,... 
Oslo
18 timer siden
 ...Førstekonsulent innenfor forskningsadministrasjon Om stillingen Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førstekonsulent innenfor...  ...Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf:(***) ***-****, e-post: camelia.... 
Stavanger
14 dager siden
 ...distriktets materiell- og kjøretøyansvarlig. Stab for virksomhetsstyring (SVS) omgjør derfor en midlertidig stilling til fast, som førstekonsulent (SKO 1408). Stillingen er stedsplassert i Stavanger, og det er behov for rask oppstart. SVS er en funksjonell driftsenhet... 

POLITIETS FELLESFORBUND SØR-VEST

Stavanger
4 dager siden
 ...arbeidshverdag med korte tidsfrister og behov for en fleksibel innstilling med tanke på arbeidstider.  Vi tilbyr Tilsetting som førstekonsulent (stillingskode 1408) i lønnsspennet kr. 509.300 – 624.500. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen... 

Forsvarsdepartementet

Oslo
10 dager siden
 ...HR-konsulent Om stillingen Vi søker etter en ny kollega til fast stilling som HR-konsulent (førstekonsulent SKO 1408) i HR-seksjonen ved fakultetet. Her ønsker vi oss deg som har opparbeidet noe relevant erfaring med saksbehandling innen personal og HR, og som... 
Oslo
5 dager siden
 ...registrerejuvvot siskkaldas ohccin, de fertet sáddet ohcama DFØ HR bokte. DFØ HR siidduid listtus gávnnat “Karrierer” nammasaš...  ...bringe Sametinget nærmere vår visjon Sammen styrker vi Sápmi. Førstekonsulent/Rådgiver Om stillingen Sametinget har opprett ei ny... 

SAMEDIGGI SAMETINGET KARASJOK

Karasjok
10 dager siden
 ...Førstekonsulent/rådgiver timeplanlegging Om stillingen VID styrker arbeidet med timeplanlegging og søker ny medarbeider til Seksjon for eiendom og drift. Den som tilsettes vil ha inngå i en gruppe som primært skal legge timeplan, men som også kan bidra til utvikling... 
Bergen
6 dager siden
Simuleringsavdelingen på SUS har behov for flere nye medarbeidere som ønsker å jobbe med helsefaglig simulering i spesialisthelsetjenesten.  Arbeidet vil være variert og kan blandt annet bestå av å drive opplæring og ivaretakelse av fasilitatorer og instruktører innen...

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
4 dager siden
 ...Førstekonsulenter ved vergemålsavdelingen Om oss Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning...  ...har nå behov for å ansette to personer i fast stilling som førstekonsulent i 100 % stilling, og inntil fem personer i midlertidig stilling... 
Moss
18 dager siden
 ...HR - rådgiver Om stillingen HR-rådgiver er en del av kommunedirektørens stab (fagstab) og rapporterer til kommunedirektøren. Fagstaben består av rådgivere innen feltet økonomi, HR, digitalisering og samfunns- og næringsutvikling.  Å være medlem av kommunedirektørens... 
Nesna
3 dager siden
 ...Konsulent / førstekonsulent i studieadministrasjonen Om stillingen Studieadministrativ avdeling søker en vikar for studieveileder. Dette er en sjanse til å videreutvikle dine digitale, administrative og relasjonelle ferdigheter, og du får være del av et givende... 
Oslo
10 dager siden
 ...tilbyr En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi Stillingen lønnes som førstekonsulent SKO 1408, fra kr 496 000- 600 000,- brutto pr år i 100% stilling Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode... 

RØROS LENSMANNSKONTOR

Røros
4 dager siden
 ...Førstekonsulenter innen Lønn og HR - vil du være med på laget? Dette er NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig...  ...pensjonskasse Lønn og vilkår  I stillingen som Førstekonsulent kode 1408 vil du normalt lønnes fra brutto kr 520 000... 
Trondheim
11 dager siden
 ...vil vere med på å forme politien i framtida Stillinga som førstekonsulent (stillingskode 1408), løn frå kr 495 200,- til 557.100,- brutto...  ...PST og tre leiarstøttestabar; kommunikasjon, verksemdstyring og HR/HMS. Dette er verdiane våre I politiet jobbar vi etter... 

VESTNES POLITISTASJON

Vestnes
4 dager siden
 ...tiltrekker, videreutvikler og beholder kompetente og motiverte medarbeidere for å kunne levere på konsernets strategi. Vi søker nå: HR-Rådgiver Rekruttering og Employer Branding   Skagerak Energi er en virksomhet med høyt aktivitetsnivå og høy endringstakt, og det... 

Skagerak Energi

Porsgrunn
3 dager siden
 ...Forsvarsmateriells kompetanseutviklingstilbud. Vikariatet er 12 måneder, med mulighet for forlengelse.  I rollen som kompetanserådgiver i HR vil du blant annet jobbe med digitalisering av klasseromsundervisning i tillegg til andre oppgaver innen kompetanseområdet som... 

FORSVARSMATERIELL ADMINISTRASN

Oslo
7 dager siden
 ...Vi utvider vårt nyetablerte HR-team. Vil du være med på laget? Menneskene er fortsatt den viktigste ressursen i de fleste virksomheter. Vårt nyetablerte HR-team skal støtte og bistå kundene våre ved å sikre at de følger gjeldende lovbestemmelser og har gode interne... 

SPAREBANK 1 FORRETNINGSPARTNER ØSTLANDET AS AVD LILLESTRØM

Lillestrøm
6 dager siden
Firma A.P.O. Dachy Płaskie poszukuje pracownika na stanowisko koordynatora dla obcokrajowców! Holandia, Tilburg. Obowiązki: - Nadzorowanie i ulepszanie efektywności pracy pracowników; - Opieka nad pracownikami i pomoc w rozwiązywaniu problemów; - Kontrolowanie...

APO Dachy Płaskie

Utlandet
8 dager siden
 ...også etablert oss med nytt kontor i Bergen. Vil du bli med på veksten og vår reise mot en grønnere fremtid til havs? Som vår nye HR Manager vil du få overordnet ansvar for HR-funksjonen i et selskap med 150 ansatte og klare vekstambisjoner i årene som kommer. Du vil... 

Seam AS

Avaldsnes
9 dager siden
 ...HR-rådgjevar Om stillinga Me søkjer ein engasjert og nyskapande medarbeidar som bryr seg om grensesnittet mellom menneske, strategi og teknologi. Me vil foreinkla, forbetra og fornya HR-prosessane til det beste for våre leiarar og medarbeidarar. Som medarbeidar... 
Austrheim
14 dager siden
 ...å levere bærekraftige, sikre og moderne digitale tjenester. Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.   Sykehuspartner forvalter og drifter et... 

Har du lyst til å jobbe med brukerstøtte?

Drammen
1 dag siden
 ...Seniorrådgiver HR Om avdelingen og seksjonen Avdeling for Virksomhetsstyring har ansvar for strategisk og operativ virksomhetsstyring. Avdelingen gir faglig støtte til øvrige avdelinger og seksjoner innenfor arbeidsområdene HR, digitalisering, forvaltning, økonomi... 
Oslo
14 dager siden
 ...Førstekonsulenter elektronisk kontroll Om stillingene Rogaland friomsorgskontor har ved hovedkontoret 2 ledige stillinger som førstekonsulent i turnus, primært knyttet til straffegjennomføring med elektronisk kontroll og bøtetjeneste. En av stillingene er 100%... 
Stavanger
17 dager siden
 ...fellesfunksjonene, og stillingene vil ha en viktig rolle i å etablere nye måter å utøve oppgavene for å styrke våre ledere i sitt lederskap. HR-enheten består av 8 medarbeidere og dekker et bredt HR-faglig område. Du vil bli en del av et arbeidsmiljø med høy HR-faglig... 

ALNA BYDELSADMINISTRASJON

Oslo
10 dager siden
 ...effektiv og miljøvennlig som mulig.Vi er alltid på jakt etter nye kollegaer som brenner for det samme som oss. Er det deg?NorgesGruppen HR-Tjenester AS er et heleid datterselskap i NorgesGruppen. Selskapet tilbyr HR-tjenester til enheter i konsernet som ikke har egen... 

Vil du lede teamet som skal utvikle og digitalisere HR-prose...

Oslo
1 dag siden
 ...Om stillingen HR-seksjonen har fagansvar for kriminalomsorgens strategi, regelverk, forvaltning og utvikling innenfor HR og HMS. Det innebærer ansvarsområder både på etatsnivå og internt i direktoratet. Videre har seksjonen ansvar for løpende kontakt og samarbeid med... 

KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET LILLESTRØM

Lillestrøm
11 dager siden