...Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur Personlige egenskaper Positiv og behjelpelig Like å...  ...på søkerlisten  Kontaktinformasjon Marianne Ingvaldsen, Enhetsleder, (***) ***-****,  ****@*****.***... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS

Hammerfest
1 dag siden
 ...Hammerfest har om lag 11.300 innbyggere. Vi har et yrende kultur- og næringsliv, gode fritidsmuligheter både i by og omland, og...  ...søkerlisten  Kontaktinformasjon Torben Wisborg, Konstituert enhetsleder, professor , (***) ***-****,  ****@*****.***... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS

Hammerfest
6 dager siden
 ...Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur Personlige egenskaper Gode evner til å sette seg inn i...  ...Kontaktinformasjon Marita Irene Paulsen Drotninghaug, Enhetsleder, (***) ***-****,  ****@*****.***... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS

Hammerfest
8 dager siden
 ...Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling....  ...Kontaktinformasjon Charlotte Alice Isaksen Småbach, Enhetsleder, (***) ***-****,  ****@*****.***... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS

Hammerfest
13 dager siden
 ...og har 74 000 innbyggere. Vi har 11 flyplasser og Hurtigruta anløper 11 steder. Regionen har en rik kulturhistorie, der samisk kultur har dype røtter. Mangfoldet i Finnmark gjenspeiles i språk, tradisjoner og kulinarisk variasjon, med samisk, norsk, kvensk og russisk... 

HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE

Hammerfest
8 dager siden
 ...alder, kjønnsidentitet, rase, seksuell legning, fysisk eller mental evne, etnisitet og erfaring. Sammen, sikrer vi en inkluderende kultur som oppmuntrer, støtter og feirer de ulike stemmene til våre ansatte. For en flott blanding av ulike mennesker, talenter og unike personligheter... 

Selger 50% JYSK Hammerfest

Hammerfest
9 dager siden
 ...kantinemedarbeider i langvarig engasjement. Vi er opptatt av å finne noen som kan bidra til et godt arbeidsmiljø samt ivareta den gode HMS kulturen de har. Stillingen er heltid, der du vil få varierte arbeidsoppgaver innen matproduksjon sammen med et team av andre... 

Kantinemedarbeidere søkes til langvarig oppdrag

Hammerfest
3 dager siden
 ...Kommunalsjefens fagstab oppvekst og kultur Vi holder til i Strandparken 52, og vår hovedoppgave er å bidra administrativt til at barn og unge får en trygg og god oppvekst. Barnehagemyndigheten skal gjennom veiledning og tilsyn påse at barnehagene i Hammerfest drives... 

Pedagogiske konsulent - barnehagemyndighet

Hammerfest
19 dager siden
 ...og har 74 000 innbyggere. Vi har 11 flyplasser og Hurtigruta anløper 11 steder. Regionen har en rik kulturhistorie, der samisk kultur har dype røtter. Mangfoldet i Finnmark gjenspeiles i språk, tradisjoner og kulinarisk variasjon, med samisk, norsk, kvensk og russisk... 

Renholder

Hammerfest
3 dager siden
 ...eventuelt svensk eller dansk), og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur For alle pasientrettede stillinger kreves politiattest Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner God kommunikasjonsevne... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS

Hammerfest
5 dager siden
 ...søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten Kontaktinformasjon Odd Arild Ågedal, Enhetsleder, (***) ***-****,  ****@*****.*** Camilla Henriksen Grøsnes, Avdelingsrådgiver, (***) ***-****,  Camilla.grosnes@... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS

Hammerfest
6 dager siden
 ...underavdeling i Kautokeino og med formidlingstiltak i Alta. I kommuneorganisasjonen er verdensarvsenteret underlagt sektor for oppvekst og kultur med kommunalsjefen som nærmeste overordnede. Senteret er samlokalisert med Gjenreisningsmuseet og er sentralt plassert i Hammerfest... 

Formidler/pedagog Verdensarvsenter for Struves meridianbue

Hammerfest
16 dager siden
 ...Pedagogiske konsulent - barnehagemyndighet Kommunalsjefens fagstab oppvekst og kultur Vi holder til i Strandparken 52, og vår hovedoppgave er å bidra administrativt til at barn og unge får en trygg og god oppvekst. Barnehagemyndigheten skal gjennom veiledning... 
Hammerfest
Én måned siden
 ...og har 74 000 innbyggere. Vi har 11 flyplasser og Hurtigruta anløper 11 steder. Regionen har en rik kulturhistorie, der samisk kultur har dype røtter. Mangfoldet i Finnmark gjenspeiles i språk, tradisjoner og kulinarisk variasjon, med samisk, norsk, kvensk og russisk... 
Hammerfest
Én måned siden
 ...og har 74 000 innbyggere. Vi har 11 flyplasser og Hurtigruta anløper 11 steder. Regionen har en rik kulturhistorie, der samisk kultur har dype røtter. Mangfoldet i Finnmark gjenspeiles i språk, tradisjoner og kulinarisk variasjon, med samisk, norsk, kvensk og russisk... 
Hammerfest
2 dager siden