...betingelser Rotasjon: 4/2. Fire uker jobb, to uker fri. 54 timer per uke. Krav: DSB-dokumentasjon som elektriker for arbeid i Norge, eller gruppe L fagbrev. FSE-dokumentasjon Må snakke og forstå engelsk eller et skandinavisk språk Vi tilbyr en sikker... 

Elektrikere søkes for rotasjonsarbeid med snarlig oppstart

Tromsø
17 timer siden
 ...jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du...  ...tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.... 
Tromsø
12 dager siden
 ...jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du...  ...tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.... 
Tromsø
6 dager siden
 ...jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du...  ...tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
1 dag siden
 ...jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du...  ...tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.... 
Tromsø
2 dager siden
 ...jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du...  ...tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.... 
Tromsø
12 dager siden
 ...gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt graden Master of Laws (L.L.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in...  .... Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du... 
Tromsø
15 dager siden
 ...jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du...  ...tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson. Personopplysninger som oppgis... 
Tromsø
17 dager siden
 ...jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du...  ...tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson. Personopplysninger som oppgis... 
Tromsø
3 dager siden
 ...jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du...  ...tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson. Personopplysninger som oppgis... 
Tromsø
6 dager siden
 ....eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.) Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger...  ..., skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det... 

TROMSØ POLITIHUS

Tromsø
12 dager siden
 ...jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du...  ...tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.... 
Tromsø
16 dager siden
 ...forskningsgrupper og bidrar til strategisk utvikling av gruppen. Derfor bør du orientere deg om...  ...søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi...  ...helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.... 
Tromsø
17 dager siden
 ...jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du...  ...tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson. Personopplysninger som oppgis... 
Tromsø
20 dager siden
 ...jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du...  ...tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.... 
Tromsø
Én måned siden
 ...jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du...  ...tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.... 
Tromsø
28 dager siden
 ...innen IT-verktøy for prosjektstyring gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig DET ER EN FORDEL OM DU HAR  jobbet som elektriker tidligere erfaring med prosjektutvikling erfaring med gjennomføring av akkordtariff erfaring med personalansvar... 

Prosjektleder elektro

Tromsø
9 dager siden
 ....eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.) Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger...  ..., skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det... 

TROMSØ POLITIHUS

Tromsø
13 dager siden
 ...jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du...  ...tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
5 dager siden
 ...utvikling og forbedring av utdanningskvalitet administrative oppgaver knyttet til utdanning (høringsinnspill, rapportering, postmottak o.l) samarbeid med klinikkene om utdanningsspørsmål representere UNN i ulike samarbeidsorgan lokalt, regionalt og nasjonalt delta... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
8 dager siden
 ...jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du...  ...tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
12 dager siden
 ...Ingeniør med erfaring innen prosjektering av sikringstiltak mot skred og flom Geolog, hydrolog, naturgeograf, meteorolog, klimatolog e.l., med erfaring innen skred, flom, erosjon og/eller klimatilpasning Fjernmålingsspesialist, innen satellitt-, InSAR-, drone- og... 

Vil du jobbe med naturfare og klimatilpasning i Tromsø?

Tromsø
13 dager siden
 ...hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.  Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt... 

Direktør for administrative tjenester

Tromsø
3 dager siden
 ...også evne å relatere slike metoder og teknologier i utvikling av NRT løsninger i produksjon Erfaring med ML rammeverk som PyTorch e.l Erfaring med GitHub Actions for CI/CD, IAC og Bicep e.l. Erfaring med skytjenester og containerteknologi (Azure, AWS, Docker,... 

KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS AVD TROMSØ

Tromsø
6 dager siden
 ...gjennomføringsevne og stå-på-vilje evne til effektivt og selvstendig arbeid, samtidig som du er en teamspiller kommuniserer godt til større gruppe mennesker Det vil i totalvurderingen av kvalifikasjonene bli lagt særlig vekt på personlig egnethet. Vi tilbyr ~ deltakelse... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - ADM OG STØTTEFU...

Tromsø
6 dager siden
 ...Faggruppe Populasjonsgenetikk bruker molekylærgenetiske metoder for å identifisere individer, søskenforhold, populasjoner og arter. Gruppen er også involvert i mange aktiviteter og prosjekter der et bredt spekter av parametere måles, fra livshistorie, fenotypiske,... 

Øko-evolusjonære dynamikker i kystsonen

Tromsø
19 dager siden
 ...kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan... 

STATENS VEGVESEN TROMSØ KONTORSTED

Tromsø
10 dager siden
 ...gir et behandlingstilbud til voksne som utøver vold i nære relasjoner og til deres familier, behandling gis både individuelt og i grupper. Voldspesifikk behandling vil ofte innebære tett samarbeid med andre instanser som blant annet barnevernstjenesten og familievernkontoret... 

Har du lyst å jobbe med vold i nære realsjoner?

Tromsø
17 timer siden
 ...kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan... 
Tromsø
16 dager siden
 ...E IERSKAP - Vi er stolte ambassadører som tar ansvar for hele virksomheten - økonomisk og sosialt. Aldri halvveis, aldri litt. L IDENSKAP - Vi brenner for jobben vår, trives i et sultent prestasjonsmiljø og har et varmt hjerte for mat og mennesker. S AMSPILL... 

Sabrura Sticks & Sushi

Tromsø
2 måneder siden