Søkeresultater

Jæren DPS

 ...Opplæring og veiledning: Tilby opplæring og veiledning til leger i spesialisering. ~ Bakvaktsordning: Det er mulighet for å inngå i Jæren DPS sin bakvaktsordning for overleger (for tiden 7-delt bakvakt).  Kvalifikasjoner Autorisasjon og spesialistgodkjenning: Norsk... 

Ledig vikariat som overlege/psykiater ved akuttpsykiatrisk s...

Time kommune
9 dager siden

DPS døgnseksjon, Fredrikstadklinikken

 ...spesialisthelsetjenester: døgnbehandling, allmennpsykiatriskpoliklinikk, gruppepoliklinikk, akutteam, FACT, i tillegg til BUPP og TSB. DPS døgnseksjon søker ny spesialist i psykiatri i vårt tverrfaglige behandlingsteam. Teamet består i dag av psykiater, psykologspesialist... 

Overlege / Psykiater

Fredrikstad
17 dager siden

Ringevikar til sengeposter ved Sola DPS

 ...Vil du få erfaring fra døgnposter med fokus på opplevd mestring og at pasienten skal jobbe mot egne mål?  På Sola DPS er vi nå i behov for flere ringevikarer. Vi søker engasjerte ekstravakter som liker å jobbe i relasjon til mennesker med psykiske helseutfordringer... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE SOLA DPS SO...

Sola
3 dager siden

Sola DPS poliklinikk / Helse Stavanger

 ...Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fire DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose og avdeling sikkerhet. Sola DPS har ansvar... 

Psykologspesialist/ psykolog til delt stilling mellom Helse ...

Sola
9 dager siden

DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold

 ...og prøve en lederstilling? Vi søker ny seksjonslederkollega til ledergruppa vår og til en poliklinikk i spennende utvikling! DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende... 

Vi søker seksjonsleder ved Psykosepoliklinikk i Tønsberg

Tønsberg
9 dager siden

LIS-lege søkes til Søndre Oslo DPS

 ...Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med tilsammen over 140 000... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SØNDRE OSLO DPS DØGNAVDELING MOR...

Oslo
10 dager siden

Divisjon psykisk helsevern, DPS seksjon døgn Kongsvinger

 ...DPS Kongsvinger har flere funksjoner innen psykisk helsevern. Døgnseksjonen består av 14 senger. Veien inn kan være via vårt akutteam (AAT), overføring fra sentralsykehus eller elektive innleggelser hovedsakelig etter henvisning fra DPS'ets egen poliklinikk eller fra fastlege... 

Vi søker sykepleier/vernepleier til et spennende fagfelt!

Kongsvinger
9 dager siden

Solli DPS

 ...Vi har ledig en fast stilling for lege i spesialisering i voksenpsykiatri (LIS 3). Solli DPS er en privat ideell virksomhet innenfor psykisk helsevern, spesialisthelsetjenesten, med rundt 140 ansatte. Vi har driftsavtale med Helse Vest RHF. Opptaksområdet er kommunene... 

Lege i spesialisering

Bergen
22 dager siden

DPS nordre Østfold, døgnbaserte tjenester post 1 Moss

Enheten er en 7 døgnspost med 18 plasser som tar imot pasienter elektivt og akutt, med allmenn-psykiatriske problemstillinger og diagnoser. I tråd med overordnede politiske føringer arbeider vi også ambulant. Det er etablert et tett samarbeid med DPSets ambulante akutt...

Lege i spesialisering - Psykiatri

Moss
9 dager siden

Allmennseksjon 2, Solli DPS

 ...Solli DPS øker den faste bemanningen i allmennnpoliklinikk, og lyser herved ut to 100 % stillinger som psykologspesialist/ psykolog. Det allmennpolikliniske behandlingstilbudet på Solli DPS består av to polikliniske seksjoner (A2 og A3), samt døgnpost med 10 plasser... 

To faste stillinger som psykologspesialist/psykolog i polikl...

Bergen
9 dager siden

DPS Østre Agder søker psykolog

 ...Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Østre Agder gir allmenpsykiatrisk spesialisthelsetilbud til innbyggere over 18 år som har en psykisk lidelse. Spesialisthelsetilbudet omfatter... 

SØRLANDET SYKEHUS HF DPS ØSTRE AGDER DØGNENHET ARENDAL

Bjorbekk
5 dager siden

Sola DPS -Sykepleier/Vernepleier

 ...jobbe i relasjon til mennesker med psykiske helseutfordringer, og som bidrar til å utføre og videreutvikle målrettet miljøterapi på Sola DPS post B. Sola DPS prioriterer kvalitet og fagutvikling, og det er et sterkt faglig engasjement hos personalet. Vi fremmer en helhetlig... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE SOLA DPS SO...

Sola
5 dager siden

DPS Østre Agder søker rådgiver

 ...Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. Spesialisthelsetilbudet som DPS tilbyr omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost... 

SØRLANDET SYKEHUS HF DPS ØSTRE AGDER DØGNENHET ARENDAL

Bjorbekk
12 dager siden

Divisjon psykisk helsevern, DPS Groruddalen

 ...for deg. Vi tenker oss en initiativrik overlege med interesse for psykosefeltet. Hvem er vi ? TIRe er en av ti seksjoner ved DPS Groruddalen. Seksjon TIRe  består av  to polikliniske team og ett ambulant team. Seksjonen er bemannet med fem overleger, en lege i spesialisering... 

Psykiater til psykosepoliklinikk - ett års vikariat

Oslo
5 dager siden

Sekretær eller helsesekretær!

 ...Haugaland distriktspsykiatriske senter (DPS) er ein del av Helse Fonna, og vi har ansvaret for allmennpsykiatriske spesialisthelsetenester i fleire kommunar. Vi søkjer no ein engasjert sekretær, på dagtid, til det administrative teamet vårt. I denne stillinga vil du... 

HELSE FONNA HF HAUGALAND DPS POLIKLINIKK

Haugesund
1 dag siden

DPS Solvang, Kristiansand

 ...DPS Solvang er et distriktspsykiatrisk senter bestående av merkantil enhet, døgnenhet, FACT og poliklinikk delt i tre team: allmenteam herunder OCD-team, gruppeteam og IPS-team. Merkantil enhet står til tjeneste for alle disse enhetene og yter kontorfaglig service til... 

Helsesekretær/sekretær

Kristiansand kommune
24 dager siden

Ekstravakt/ ringevikar

 ...Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester til befolkningen i Sør- Rogaland. Klinikken består av fire DPS lokalisert til Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane, samt avdelinger for akutt-, affektiv og psykose-, alder - og sikkerhetspsykiatri beliggende... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE VÅLAND DØGN...

Stavanger
9 dager siden

Klinikk psykisk helsevern voksne / Sola DPS sengepost B, Helse Stavanger

 ...jobbe i relasjon til mennesker med psykiske helseutfordringer, og som bidrar til å utføre og videreutvikle målrettet miljøterapi på Sola DPS post B. Sola DPS prioriterer kvalitet og fagutvikling, og det er et sterkt faglig engasjement hos personalet. Vi fremmer en helhetlig... 

Sykepleier/Vernepleier

Sola
5 dager siden

Overlege ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved SPHR/DPS Tromsø

 ...rusbehandling Tromsø. Vi har ledig fast 100% stilling for overlege i Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø .  SPHR/DPS Tromsø er lokalisert med virksomhet i Tromsø og på Storsteinnes. Opptaksområdet er kommunene Tromsø. Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF AKUTTPSYKIATRISK SEKSJON

Tromsø
12 dager siden

Bærum DPS, poliklinikk 3, Psykisk helse og rus

 ...Gjennomføringsevne God arbeidskapasitet Positivt engasjement inn i avdelingen Evne til å tåle endring og utvise fleksibilitet i et DPS i kontinuerlig utvikling Vi tilbyr Hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø Faglig utvikling Varierte arbeidsoppgaver Godt... 

Psykolog

Bærum kommune
5 dager siden