Søkeresultater: 41 ledige stillinger

 ...Er du en person som trives med å hjelpe andre og ønsker å gjøre...  ...stabilt og trygt team av gode BPA-assistenter. Jeg er spesielt opptatt av...  ...for deg å være personlig assistent over lengre tid. Om...  ...bistandsbehov, veiledningstjenester, brukerstyrt personlig assistanse (BPA),... 

Ecura Hjemmetjenester og BPA

Førde
Én måned siden
 ...månadsplanar Kvalifikasjoner Som idrettspedagog er du ein del av grunnbemanninga i barnehagen, og du må vere ein relasjonsorientert person med positiv energi, entusiasme og pågangsmot. Du har faglege og personlege ambisjonar og eit hjarte for det du driv med. Vidare har... 

LÆRINGSVERKSTEDET NAUSTDAL IDRETTSBARNEHAGE

Naustdal
1 dag siden
 ...er opptatt av god service? På grunn av aukande etterspørsel frå våre kundar etter yrkessjåførar, ønsker vi å komme i kontakt med personar som har førerkort C og CE. Kva typer jobbar har vi? Lokal kjøring i Sogn og Fjordane Utkjøring frå Sunnfjord Primært... 

Randstad

Førde
6 dager siden
 ...Kvalifikasjonar For stillinga krevst det dokumentert autorisasjon Praksis eller interesse for dei aktuelle fagområda Personlege eigenskapar Du må vere pasientorientert og ansvarsbevisst Du må vere løysingsorientert med evne til å jobbe sjølvstendig og... 

HELSE FØRDE HF FØRDE SENTRALSJUKEHUS

Førde
5 dager siden
 ...munnleg og skriftleg Relevant praksis/arbeidserfaring frå medisinsk biokjemi/blodbank er ein fordel Gode IKT kunnskaper  Personlege eigenskapar Vere fagleg engasjert og interessert Jobbe stukturert og målretta Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner... 

HELSE FØRDE HF LAB - RØNTGEN FØRDE

Førde
2 dager siden
 ...administrativ drift innanfor gjeldande rammer og lovverk • Personal- og budsjettansvar • Overordna ansvar for HMS-arbeidet i eininga...  ...å ta leiarutdanning retta mot skule, dersom dette manglar Personlege eigenskapar: • Tydeleg som leiar • Kommuniserer godt, både... 

KYRKJEBØ SKULE

Kyrkjebø
9 dager siden
 ...til å vurdere og anbefale pedagogisk programvare. Evne til å presentere kompleks informasjon på ein klar og forståeleg måte Personlege eigenskapar: Sjølvstendig, proaktiv, og resultatorientert. Evne til å tilpasse seg endringar og ny teknologi.... 

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28

Førde
16 timer sidenNy
 ...vidareutdanning innan MR. Eventuelt må søkjar forplikte seg til å gjennomføre denne etter tilsetjing God kunnskap i bruk av Office  Personlege eigenskapar Fagleg engasjert og interessert  Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  Initiativrik og handlekraftig... 

HELSE FØRDE HF LAB - RØNTGEN FØRDE

Førde
10 dager siden
 ...positivt Kompetanse innan bioinformatikk er ønskjeleg God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og evt engelsk Personlege eigenskapar Gode samarbeidsevner og trivast i team Initiativrik og fagleg engasjert Påliteleg, sjølvstendig og... 

HELSE FØRDE HF FØRDE SENTRALSJUKEHUS

Førde
9 dager siden
 ...for henting og levering av utstyr Bli med å marknadsføre tilbodet Kvalifikasjonar : Vi søkjer trygge og ansvarsbevisste personar som er fleksible og som tar initiativ Ønskeleg at søkjarar har erfaring frå sport og/eller friluftsaktivitet. Har gode... 

HØYANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Høyanger
2 dager siden
 ...sjukepleiar eller vernepleiar Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg Erfaring frå miljøterapeutisk arbeid med ungdom Personlege eigenskapar Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar Vi ønskjer oss engasjerte og arbeidssame kollegaer som kan... 

HELSE FØRDE HF FØRDE SENTRALSJUKEHUS

Førde
5 dager siden
 ...Kjennskap til norsk gudstenestetradisjon og liturgi Kompetanse og erfaring med kor og musikalsk arbeid for barn og unge Personlege eigenskapar Gode evner til kommunikasjon og samarbeid Lagbyggar som skaper relasjonar - internt og eksternt Likar å arbeide... 

Organist/ kyrkjemusikar

Høyanger
8 dager siden
 ...operative ansvaret for dotterselskapet SumTrans og vere ein del av leiargruppa i Sunnfjord MIljøverk. Kven er du?  Du er ein person med trygg og klar leiarstil. Du må trivast med å jobbe sjølvstendig og effektivt, og like å komme opp med gode og gjennomtenkte... 
Førde
19 dager siden
 ...barnehagane sjå  Sunnfjord kommune si heimeside. Kvalifikasjonar: du er utdanna som barnehagelærar du er ein relasjonsorientert person som viser omorg og ser kvart enkelt barn du har gode evner til å leie barn og vaksne du kan arbeide sjølvstendig og har gode... 

SUNNFJORD KOMMUNE , SENTRALADMINISTRASJONEN

Førde
9 dager siden
 ...langtidsfravær tilkallingsvikar engasjement av ulik art som følge av økt arbeidsmengde en periode I den forbindelse søker vi personer som ønsker å bli vurdert som midlertidig ansatt når behovet dukker opp. En søknad på denne utlysningen er altså å betrakte som en... 

Midlertidige stillinger ved Hydro Høyanger 2024 - åpen søkna...

Høyanger
2 måneder siden
 ...rådgiver. Columbi er ett dynamisk Tech-selskap som kan gi den rette personen stor påvirkningskraft på egen stilling. Arbeidsoppgaver:...  ...våre lønnsprosesser for økt lønnsomhet. Vi ser etter en person som: Er selvgående og tar initiativ Har god systemforståelse... 

COLUMBI MICRO AS

Førde
1 dag siden
 ...kassesystemet. • Gi utmerket kundeservice ved å svare på spørsmål og gi anbefalinger. • Bidra til et ryddig og rent serveringsmiljø. Personlige egenskaper: • Serviceinnstilt holdning og en positiv kommunikasjonsstil. • Pålitelig, løsningsorientert og nøyaktig. •... 

BENTO YUME SUSHI FØRDE

Førde
5 dager siden
 ...kultur som oppmuntrer, støtter og feirer de ulike stemmene til våre ansatte. For en flott blanding av ulike mennesker, talenter og unike personligheter gjør oss til et sterkere team. For mer informasjon, besøk vår karriereside: Se også v årt internmagasin:... 

JYSK

Førde
4 dager siden
 ...nytilsette, t.d. rettleiing i timeføring for andre tilsette bistå einingsleiar i budsjettkontroll Personlege eigenskapar og kvalifikasjonar Vi ønsker oss ein person som er nøyaktig, pliktoppfyllande og effektiv. Du har gode samarbeidsevner og jobbar sjølvstendig.... 

Sunnfjord kommune Barnevernstenesta

Førde
1 dag siden
 ...bedrifta gjennom tildeling av eigenkapitalbevis, gode pensjons- og forsikringsordningar og ei spennande stilling med moglegheit for personleg utvikling i ein innovativ og framtidsretta bank. Hos oss får du eit triveleg arbeidsmiljø med kompetente kollegaer som vil ta godt... 

SPAREBANKEN VEST REGION SOGN OG FJORDANE AVD FØRDE

Førde
4 dager siden