Bergen kommune jobb

1-20 fra 114 søkeresultater

Bergen kommune  -  Bergen

Arbeidsoppgaver Ulike oppgaver innen anleggsgartnerfaget, spesielt rehabilitering av helle- og steinbelagte plasser. Mulighet for deltakelse i vaktordning. Kvalifikasjoner Fagbrev som anleggsgartner er et krav for å fylle stillingen (utenlandske...
1 dag siden

Bergen kommune  -  Nesttun

Arbeidsoppgaver Utarbeiding og oppfølging av vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Faglig ansvar rundt beboer Medikamentansvar Ansvarsvaktsoppgaver Sikre beboerne et godt hjem med tjenester i tråd med deres behov og ønsker Daglig omsorg...
8 dager siden

Bergen kommune  -  Hjellestad

Arbeidsoppgaver Bidra til faglig engasjement i Mildeveien 2 bofellesskap og i enheten generelt Veiledningsansvar internt/eksternt Ansvar for legemiddelhåndtering. Utarbeidelse av vedtak i henhold til Hotjl kap 9. Sikre faglig og etisk forsvarlige tjenester...
8 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

Arbeidsoppgaver Fagansvar for avdelingens forvaltnings- og myndighetsutøvelse som kommunal veimyndighet. Dette inkluderer bl.a. vei- og trafikkfaglige problemstillinger vedrørende trafikksikkerhet, fremkommelighet, tekniske detaljplaner, plansaker, avkjørsler, byggegrenser...
15 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

Arbeidsoppgaver Saksbehandle og følge opp søknader om leie av kommunal vei- og gategrunn. Dette gjelder i hovedsak søknader om leie av grunn til riggområder, containere, stillas og lignende. Søknadene vurderes opp mot gjeldende regelverk, samt trafikk- og veifaglige...
15 dager siden

Bergen kommune  -  Fyllingsdalen

Arbeidsoppgaver Tilrettelegge for barns lek og læring i samarbeid med pedagogisk leder Praktisk og pedagogisk arbeid med barn Arbeid med barn individuelt og i grupper, også i grupper på tvers av huset Medansvar for et godt foreldresamarbeid Være engasjert...
14 timer siden

Bergen kommune  -  Rådal

Arbeidsoppgaver Sikre beboerne et godt hjem med tjenester i tråd med deres behov og ønsker Daglig omsorg og miljøarbeid i tjenesten til den enkelte Gjennomføring av vedtak etter lov om helse og omsorgstjenester kap 9 Målrettet skadeforebyggende arbeid ...
5 dager siden

Bergen kommune  -  Rådal

Arbeidsoppgaver Veiledning og bistand til beboerne etter deres behov. Legge til rette for en meningsfull og aktiv hverdag etter beboernes ønsker og behov. Oppfølging av vedtak og rutiner i bolig. Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra ...
5 dager siden

Bergen kommune  -  Øvre Ervik

Arbeidsoppgaver Timelærer på 2., 4. og 7. trinn i fagene norsk, kunst og håndverk, eventuelt andre fag. Deltagelse i skolens pedagogiske utviklingsarbeid. Kvalifikasjoner Godkjent allmennlærerutdanning. Ønskelig med videreutdanning i norsk, kunst ...
16 dager siden

Bergen kommune  -  Nesttun

Arbeidsoppgaver ~ Undervisning, barneskole Kvalifikasjoner Godkjent lærerutdanning Gode kunnskaper i skriftlig og muntlig norsk God kompetanse innenfor digital læring Mestrer å arbeide i team Personlig egnethet vil bli vektlagt Erfaring med undervisning...
14 timer siden

Bergen kommune  -  Bergen

 ...kjøreferdigheter Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god språklig fremstillingsevne Grunnleggende IT kunnskaper, Bergen kommune har innført mobil omsorg Utdanningsnivå ~ Fagskole / Fagbrev Personlige egenskaper Hjemmesykepleien passer for... 
14 timer siden

Bergen kommune  -  Bergen

 ...tydelig klasseleder. Du trives i et aktivt og travelt miljø. Du har gode kommunikasjons- og samarbeid Vi tilbyr Bergen kommune - en profesjonell og engasjert arbeidsgiver. En hektisk hverdag sammen med flotte barn og dyktige kolleger. Et godt arbeidsmiljø... 
20 dager siden

Bergen Kommune  -  Bergen

Enhet for Barnevernvakten, Utekontakten og Fosterhjemsveiledning og -tilsyn har ledig to faste 100 % stillinger som fosterhjemsveiledere. Det er per i dag åtte fosterhjemsveiledere på den nyopprettede avdelingen som skal tilby veiledning til fosterforeldre, individuelt...
9 dager siden

Bergen kommune  -  Mjølkeråen

Arbeidsoppgaver Faglærer på ungdomstrinn kunst og håndverk spesialundervisning/delingstimer i matematikk og engelsk Kvalifikasjoner Vi ønsker oss en lærer med følgende fagkompetanse: kunst- og håndverk, matematikk og engelsk. Trygghet i arbeid med ...
23 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

 ...Rammeplan og Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018/2021 Kvalifikasjoner Lederegenskaper Høy...  ...lokaler på verdens flotteste lokasjon: Nygårdsparken! Bergen Kommunes lønns- og pensjonsordninger. Andre opplysninger ~ Reisevirksomhet... 
Én måned siden

Bergen kommune  -  Fyllingsdalen

Kvalifikasjoner Godkjent lærerutdanning for undervisning på barnetrinnet. Kompetanse og erfaring fra begynneropplæringen vil vektlegges Kunnskap om LeseLos vil være en fordel Gyldig politiattest Utdanningsretning ~ Pedagogikk Personlige egenskaper...
25 dager siden

Bergen kommune  -  Fyllingsdalen

 ...~ Det er positivt med erfaring fra rus- og psykiatrifeltet. ~ God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. ~ Kjennskap til Bergen Kommunes fritidstilbud/frivillige lag og organisasjoner er en fordel. ~ Sertifikat er et krav. Personlige egenskaper Engasjement... 
15 dager siden

Bergen kommune  -  Trengereid

Arbeidsoppgaver Medansvar for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Ansvar for at barna opplever glede og meistring i barnehagekvardagen. Sjå positivt på nye utfordringar, og være løysningsfokusert Være engasjert...
26 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

 ...Bergen kommune Bymiljøetaten er en etat i kommunen med et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen virker hver dag - og om 100 år. Vi sørger for drift av veier, parker, byrom, friområder og kommuneskog. For å redusere klimautslippene i kommunen... 
1 dag siden

Bergen Kommune  -  Bergen

 ...Bymiljøetaten er en etat i kommunen med et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen virker hver dag - og om 100 år. Vi sørger for drift av veier, parker, byrom, friområder og kommuneskog. For å redusere klimautslippene i kommunen leder vi arbeidet med... 
19 dager siden