Bergen kommune jobb

1-20 fra 177 søkeresultater

Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver Drift og tilsyn av eiendommens tekniske anlegg i form av varmeanlegg, sentral driftskontroll, brannalarmanlegg, sprinkler og ventilasjon Energioppfølging og optimalisering Ettersyn, feilsøking og reparasjon av energikrevende tekniske anlegg ...
7 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver Renhold i bolig, primært i private hjem Vask av tøy Kvalifikasjoner KL. B Videregående skole Gjerne erfaring fra lignende arbeid, erfaring fra serviceyrker er også relevant Beherske ordinære datasystemer Krav om gode norsk kunnskaper...
1 time siden
Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver ~ Du yter personlig bistand og sykepleie til hjemmeboende pasienter ~ Du er opptatt av at våre pasienter føler seg ivaretatt og respektert ~ Du har høyt fokus på å etikk ~Du er systematisk, og evner å dokumentere presist det arbeidet som blir...
3 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver Allsidige arbeidsoppgaver på juridisk fagfelt som forvaltningsrett, erstatningsrett, kontraktsrett, offentlige anskaffelser og miljørett. Saksbehandling, rådgivning og utredningsarbeid innenfor avdelingens ansvarsområde. Gi råd og bidra til oppgaveløsning...
7 dager siden
Bergen kommune  -  Loddefjord
Arbeidsoppgaver Kjøkkelvik skole har ledig stilling som kontaktlærer på ungdomstrinnet. Arbeidsoppgavene for stillingen innebærer undervisningsoppgaver i hel klasse og med enkeltelever, i tillegg til tett faglig og pedagogisk samarbeid i team på trinnene. Det forventes...
1 time siden
Bergen kommune  -  Breistein
Arbeidsoppgaver Undervisning på småtrinnet. Kontaktlæreransvar. Skape og opprettholde et godt samarbeid med foresatte. Samarbeide i team med andre lærere og fagarbeidere. Ta del i skolens pedaogiske utviklingsarbeid. Kvalifikasjoner Godkjent lærerutdanning...
1 time siden
Bergen kommune  -  Indre Arna
Arbeidsoppgaver ~ Inntil 11 lærerstillinger fra august 2018, inntil 5 faste og 6 vikariat. Antall vikariat er blant annet avhengig av hvor mange lærere som får videreutdanning neste skoleår. Kvalifikasjoner Tydelige klasseledere som er god på relasjonsbygging...
1 dag siden
Bergen kommune  -  Loddefjord
 ...bidra til et positivt arbeidsmiljø Evne til å ta ansvar, være lojal og endringsvillig Vi tilbyr Lønnsplassering etter Bergen kommunes regulativ En spennende stilling i en barnehage i endring og utvikling God pensjonsordning Faglig og personlig... 
3 dager siden
Bergen kommune  -  Rådal
Arbeidsoppgaver Daglig omsorg og miljøarbeid i tjenesten til den enkelte. Faglig arbeid med observasjon, tilrettelegging, motivering, gjennomføring og evaluering av tiltak tilpasset aktuelle brukere. Tilrettelegge for at beboerne kan bruke sine ressurser i hverdagen...
3 dager siden
Bergen kommune  -  Ulset
Arbeidsoppgaver Sykepleiefaglige oppgaver hjemme hos pasientene. Stor bredde i pasientgruppen, både når det gjelder alder og medisinske behov. Kvalifikasjoner Må ha norsk autorisasjon som sykepleier. Nyutdannete oppfordres til å søke, og opplæring vil ...
7 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...i stand til å betjene vareleveranser. Språk ~ Norsk Vi tilbyr Hektisk og trivelig arbeidsmiljø. Lønn iht Bergen kommunes lønnsregulativ. God pensjonsordning og gruppelivsforsikring. En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift... 
7 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver ~ Som barnehagelærer er man en del av et team på 3, og skal være en støtte i det pedagogiske arbeidet sammen med pedagogisk leder. Det forventes at en kan ta ansvar for grupper av barn, planlegge didaktisk og gjennomføre planlagt arbeid. Barnehagelærer...
8 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk arbeid, råd og veiledning Bistå tjenestemottaker i dagliglivets gjøremål. Andre delegerte arbeidsoppgaver fra leder. Kvalifikasjoner ~3 årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning, fortrinnsvis vernepleier. ~ Må ha...
8 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver Sammen med pedagogisk leder sikre at alle barn får et tilbud av høy kvalitet. Ta aktivt del i det pedagogiske arbeidet sammen med pedagogisk leder. Sammen med pedagogisk leder sørge for et godt foreldresamarbeid. Delta aktivt i barns lek, støtte...
9 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver Stillingene inneholder undervisning på eget trinn med kontaktlærer-funksjon. Vi søker lærere med godkjent utdanning i fagene norsk, matematikk, engelsk, realfag og kroppsøving. Erfaring fra begynneropplæring er en fordel. Deler av stillingene...
10 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver Deltakelse i skolens lederteam, som har ansvar både for grunnskoleopplæringen og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne Innvandrere, med bl.a. følgende arbeidsoppgaver: Organisering og tilrettelegging av alle typer kurs for kursdeltakerne...
11 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...nødalarmeringstjenesten i Norge Stillingen inngår i 110-sentralens turnusordning, med 33,6 timers uke Lønn etter avtaleverket Personell fra Bergen brannvesen som søker og får stilling vil kunne få permisjon fra egen avdeling i inntil 3 år. Andre opplysninger ~... 
13 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver Rådgivning og lederstøtte knyttet til prosesser og enkeltsaker, særlig innen det arbeidsrettslige området Utredningsoppgaver Utvikle og kvalitetssikre informasjonsmateriell og interne styrende dokumenter Noe kursvirksomhet Kvalifikasjoner...
14 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgaver Ivareta daglig ledelse og koordinere det faglige arbeidet internt i HR konsern Gi råd til kommunens ledelse i HR og HMS-spørsmål Ansvar for å utarbeide saksgrunnlag og iverksette politiske vedtak Være pådriver og tilrettelegger for organisasjonsutvikling... 
15 dager siden
Bergen kommune  -  Tertnes
Arbeidsoppgaver Undervisning på 1.-7. trinn. Vi ønsker lærere som er motivert for å jobbe på de laveste trinnene, der behovet er størst. Noen av stillingene vil innebære kontaktlærerfunksjon. Planlegge, gjennomføre og vurdere læringsarbeidet. Analyse av resultater...
1 time siden