Bergen kommune jobb

1-20 fra 147 søkeresultater

Bergen kommune  -  Laksevåg

Arbeidsoppgaver Være med å bidra til pedagogiske planer og sikre kvalitet i barnas hverdag. Delta i praktisk og pedagogisk arbeid Bidra til godt samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere Bidra til et godt personalsamarbeid Tilrettelegge for...
3 dager siden

Bergen kommune  -  Godvik

Arbeidsoppgaver Inngå i etatens økonomirådgivergruppe Utarbeidelse av månedlige økonomiske statusrapporter og prognoser Bidra til å kvalitetssikre resultatenhetenes kjøp av tjenester, kontroll av faktura, leieavtaler - herunder bilpark Opplæring/veiledning ...
5 dager siden

Bergen kommune  -  Bønes

Arbeidsoppgaver Bistå beboer i dagliglivets gjøremål. Skape forutsigbarhet, trygghet og struktur. Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra leder Kvalifikasjoner For miljøarbeider gjelder krav om 3- årig helsefaglig yrkesutdanning. Annen...
5 dager siden

Bergen kommune  -  Sandsli

Arbeidsoppgaver Fagansvarlig for kvalifiseringsprogrammet Arbeidsrettet oppfølging av deltagerne i kvalifiseringsprogrammet Informasjon og veiledning Behovsavklaring og oppfølging Saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV Gjennomføre arbeidsevnevurderinger...
11 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

Arbeidsoppgaver Sammen med pedagogiske ledere sikre at alle barn får et tilbud av høy kvalitet. Ta aktivt del i det pedagogiske arbeidet sammen med pedagogiske ledere. Sammen med lederteamet sørge for et godt foreldresamarbeid. Delta aktivt i barns lek, ...
19 timer siden

Bergen kommune  -  Fyllingsdalen

Arbeidsoppgaver Bistå beboer i dagliglivets gjøremål. Skape forutsigbarhet, trygghet og struktur. Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra leder. Kvalifikasjoner For miljøarbeider gjelder krav om 3- årig helsefaglig yrkesutdanning. Annen...
2 dager siden

Bergen kommune  -  Ulset

Arbeidsoppgaver ~ Sykepleiefaglige oppgaver og veiledning hjemme hos pasienter med demens eller annen kognitiv svikt. Kvalifikasjoner Må ha norsk autorisasjon som sykepleier. Nyutdannete oppfordres til å søke, og opplæring vil bli gitt. Det er ønskelig...
4 dager siden

Bergen kommune  -  Olsvik

 ...kommunisere med og motivere ansatte, elever og foresatte Er dyktig til å se og anerkjenne sine medarbeidere Vi tilbyr Bergen kommune - en profesjonell og engasjert arbeidsgiver Gode muligheter for faglig og personlig utvikling Arbeid i et... 
4 dager siden

Bergen kommune  -  Ulset

Arbeidsoppgaver Sykepleiefaglige oppgaver hjemme hos pasientene. Stor bredde i pasientgruppen, både når det gjelder alder og medisinske behov. Kvalifikasjoner Må ha norsk autorisasjon som sykepleier. Nyutdannete oppfordres til å søke, og opplæring vil ...
4 dager siden

Bergen kommune  -  Godvik

Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene omfatter daglig renhold, periodisk renhold og hovedrenhold av skolens lokaler. En del av renholdet utføres ved bruk av maskiner. Arbeidet er organisert i renholdsteam der flere ansatte jobber sammen. Du må derfor ha gode samarbeidsevner...
6 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

Arbeidsoppgaver Sikre at brukerne får nødvendig hjelp og kvalitativt gode tjenester i henhold til gjeldende lover, avtaler og retningslinjer Primærkontaktoppgaver Bistå beboerne i daglige gjøremål/aktiviteter Kontakt/møter med interne og eksterne samarbeidspartnere...
5 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

Arbeidsoppgaver Være med på å bygge opp skolebiblioteket som en sentral del av skolens pedagogiske og faglige arbeid Tilby ulike opplegg for de ulike trinnene i skoletiden. Administrere innkjøp, utlån og innlevering av bøker. Utarbeide og vedlikeholde en systematikk...
7 dager siden

Bergen kommune  -  Nesttun

Arbeidsoppgaver Være kontaktperson for brukere og pårørende Ansvarlig for å planlegge, lede og gjennomføre ulike fellesaktiviteter, samt individuelt tilpasse aktiviteter ved behov Hente og levere brukere til dagsenteret, i arbeidsgiver sine biler Motivere og...
11 dager siden

Bergen kommune  -  Rådal

Arbeidsoppgaver Undervisning på 5. og 7. trinn, i grupper eller med enkeltelever. Skole-hjem samarbeid. Bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeid. Kvalifikasjoner Godkjent pedagogisk lærerutdanning fra høyskole eller universitet. Relevant erfaring...
11 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

Arbeidsoppgaver Målrettet terapeutisk arbeid Ansvar for legemiddelhåndtering Veiledning og opplæring av kollegaer og studenter Delta i fagutviklingsarbeid Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av tjenestetilbudet Primærkontaktansvar Samarbeid med ...
13 dager siden

Bergen Kommune  -  Bergen

 ...ca. 75 barn og 20 ansatte. Barnehagen ligger ytterst på Nordnes med Akvariet og parken som nærmeste naboer. Vi er opptatt av at Bergen kommunes verdier "Se barnet, inkluderende og varme", skal styre hverdagslivet i barnehagen. Vi søker en person som liker å jobbe... 
17 timer siden

Bergen kommune  -  Bergen

Arbeidsoppgaver ~ Behandling av alle typer byggesaker etter plan- og bygningsloven, veiledning og oppfølging av kunder, så vel som samarbeid og kompetanseutveksling med etatens øvrige fagavdelinger. Kvalifikasjoner Relevant utdannelse fra høyskole eller universitet...
4 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

Arbeidsoppgaver Kontorarbeid, herunder dokumenthåndtering, arkivering, postbehandling mm. Laboratoriearbeid etter nærmere avtale Yte service ovenfor de som henvender seg ved å være imøtekommende, ivareta telefon og ekspedisjonstjenester, sms innkallinger mm. ...
4 dager siden

Bergen Kommune  -  Bønes

Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende enhet med 307 årsverk fordelt på 20 tjenestesteder . Enheten har spesialkompetanse innen fagområde utviklingshemming og utfordrende atferd. Enheten yter tjenester til barn, unge og voksne uavhengig av boform....
5 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

Arbeidsoppgaver Bistå og veilede etter beboers behov Gjennomføre rutiner og prosedyrer i bofellesskapet Tett oppfølging av beboer Elektronisk rapportering inkludert føring av protokoll kap. 9 Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra leder...
5 dager siden