Bergen kommune jobb

1-20 fra 112 søkeresultater

Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver ~ Veiledning til foreldre individuelt og i gruppe. Kvalifikasjoner • 3 årig helse og sosial faglig utdanning kreves • Videreutdanning innen familieterapi eller veiledning kreves • Erfaring med individuell veiledning kreves • Kompetanse ...
2 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver ~ Daglig renhold av skolen og SFO mandag til torsdag, 07.00-13-50. Kvalifikasjoner Renholder med fagbrev er ønskelig Arbeidspraksis innen renhold på minimum 2 år kan erstatte fagbrev Du må mestre norsk godt, skriftlig og muntlig Ansettelsen...
22 timer siden
Bergen kommune  -  Nesttun
Arbeidsoppgaver Sykepleiefaglige oppgaver innen akuttmedisin/ allmennmedisin og sårskader. Arbeidstid fra 15.30 - 22.36 i ukedagene og 11.45 - 18.51 i helgene. Turnus med arbeid hver 3. helg. Kvalifikasjoner Vi er på utkikk etter en sykepleier med god faglig...
2 dager siden
Bergen kommune  -  Ulset
Arbeidsoppgaver Sykepleiefaglige oppgaver innen akuttmedisin/ allmennmedisin og sårskader. Arbeidstid fra 15.30 - 22.36 i ukedagene og 11.45 - 18.51 i helgene. Turnus med arbeid hver 3. helg. Kvalifikasjoner Vi er på utkikk etter en sykepleier med god faglig...
2 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver Ansvarlig for opplæring og faglig utvikling av personalet i samarbeid med stedlig leder. Representere fagkompetanse og være tydelig rollemodell for personalet, både når det gjelder praktisk utøvelse av tjenestene og etiske refleksjoner Dokumentere...
4 dager siden
Bergen kommune  -  Eidsvåg (Åsane)
Arbeidsoppgaver Utføre drift av kostebil, lift og heatweed, samt generelt vedlikehold av bilen. Samarbeide med leder for skoler, barnehager og vedlikeholdstekniker om planlegging og gjennomføring av arbeidet. Rapportere i internt kvalitetssystemet. Annet forefallende...
9 dager siden
Bergen kommune  -  Rådal
Arbeidsoppgaver Tilsynsvakten bør være pålitelig, ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe svært selvstendig Tilsynsvakten skal blant annet låse og kontrollere skolebyggene, sjekke at alt er i orden samt være tilgjengelig for leietakere vi låner ut til, og låse etter...
10 dager siden
Bergen kommune  -  Paradis
 ...samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere. Du må ha god digital kompetanse, da du vil kunne få noe ansvar for bruk av kommunens lønns- og personalsystem og for veiledning og utviklingsarbeid relatert til digital læringsplattform, digitale kommunikasjonshjelpemidler... 
9 dager siden
Bergen kommune  -  Fana
 ...det vil være en fordel om du har erfaring fra eldreomsorgen Det er en fordel at du har bestått legemiddelhåndteringskurs i Bergen Kommune. Dokumentert norsk-kompetanse. bestått språktest Nivå B1 Ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse Må kunne fremlegge politiattest... 
9 dager siden
Bergen kommune  -  Fana
 ...Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Det er en fordel at du har bestått legemiddelhåndteringskurs i Bergen Kommune Dokumentert norsk-kompetanse. Bestått språktest Nivå B Ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse Må kunne fremlegge politiattest... 
9 dager siden
Bergen kommune  -  Laksevåg
Arbeidsoppgaver ~ Du går inn som en del av pleiegruppen og hjelper beboerne med daglige gjøremål som hjelp til personlig hygiene og hjelp til måltider. Delta i aktiviteter og trivselstiltak sammen med våre beboere. Kvalifikasjoner Gyldig norsk oppholds og arbeidstillatelse...
13 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...være med oss i å skape et godt miljø, og ta vare på skolen. Arbeidsoppgaver vil være daglig og periodisk renhold i henhold til Bergen kommunes renholdsplan. Den rette kandidaten vil delta i arbeid med sosial kompetanse og skolens PALS-arbeid. Kvalifikasjoner Ha... 
1 dag siden
Bergen kommune  -  Rådal
Arbeidsoppgaver Pedagogisk ledelse Lede daglig arbeid på avdelingen, fordele ansvar og oppgaver Arbeide med barn i små og store grupper Arbeide for et godt foreldresamarbeid Pedagogisk leder er en del av barnehagens lederteam, med ansvar for kompetanse og...
2 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Avdelingssykepleier deltar i avdelingens ledergruppe der det arbeides systematisk med å drifte og utvikle tjenesten i tråd med kommunens mål og krav i lov og forskrifter. Gjennomføre og implementere mål- og strategiarbeid Være en synlig leder i avdelingen Bygge... 
5 dager siden
Bergen kommune  -  Fyllingsdalen
Arbeidsoppgaver ~ Rådgiver skal ha ansvar for det administrative arbeidet knyttet til legenes ansettelsesforhold. Stillingens innhold består i å bistå avdelingsoverlegen og teamoverlegene i det praktisk administrative arbeidet i forbindelse med rekruttering av sykehjemsleger...
14 dager siden
Bergen Kommune  -  Nesttun
 ...Samarbeid med interne og eksterne aktører. Leder av lokalt kriseteam. Beredskapsvakt for psykososial kriseberedskap i Bergen Kommune. Kvalifikasjoner Krav om relevant helse- / sosialfaglig utdanning fra høyskole / universitet, minimum bachelornivå.... 
15 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Opplæring vil bli gitt. Beherske norsk muntlig og skriftlig, utenlandske søkere må dokumentere bestått B2 test i norsk (tidligere Bergens testen) Utdanning fra utlandet – godkjenning av NOKUT. Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse. Utdanningsretning ~... 
16 dager siden
Bergen kommune  -  Laksevåg
Arbeidsoppgaver Du yter personlig bistand og sykepleie til hjemmeboende pasienter Du er opptatt av at våre pasienter føler seg ivaretatt og respektert Du har høyt fokus på å etikk Du er systematisk, og evner å dokumentere presist det arbeidet som blir utført...
2 dager siden
Bergen kommune  -  Fyllingsdalen
Arbeidsoppgaver ~ Saksbehandling etter lov om barneverntjenester. Dette inkluderer gjennomføring av undersøkelser innen gjeldende frist, igangsetting og evaluering av hjelpetiltak, samt oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet. Kvalifikasjoner Utdanning ...
2 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver Gi spesialpedagogiske tjenester etter barnehageloven § 19 A, Holde kurs i aktuelle spesialpedagogiske temaer innenfor språk. Utøve lavterskeloppdrag knyttet til barnegrupper og enkeltbarn. Gi veiledning til personale i barnehager. Samarbeid...
3 dager siden