Bergen Kommune jobb

1-20 fra 96 søkeresultater

Bergen Kommune  -  Bergen
Etat for psykisk helse og rustjenester har ansvar for kommunale tjenester til mennesker over 18 år. Etaten er organisert i 10 resultatenheter, 6 bydelsvise psykiske helsetjenester, 3 byomfattende rustjenester og en forvaltningsenhet. Etaten og de underliggende enhetene...
3 dager siden
Bergen Kommune  -  Bergen
 ...Etat for utbygging har ansvar for gjennomføringen av nybygg og større rehabiliteringsprosjekter i regi av Bergen kommune og er en av Bergen største utbyggere. Våre investeringsprosjekter utføres etter bestilling fra og i samråd med de ulike byrådsavdelingene og inkluderer... 
13 dager siden
Bergen Kommune  -  Fyllingsdalen
 ...Løvåsen sykehjem ligger sentralt i Fyllingsdalen, 10 minutter fra Bergen sentrum, med gode bussforbindelser og egen parkeringsplass for ansatte. Sykehjemmet har 128 plasser fordelt på 15 bogrupper, 8-10 enerom i hver gruppe. Det er 7 avdelinger, som består av 2 eller... 
2 dager siden
Bergen Kommune  -  Bergen
 ...Vann- og avløpsetaten er Bergens største næringsmiddel- og miljøbedrift. Vår oppgave er å sørge for at bergenserne har tilgang til rent og trygt drikkevann 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Du kan lese mer om oss på og på Stillingen er organisert i Markedsavdelingen... 
2 dager siden
Bergen Kommune  -  Bergen
 ...for kommunale aktivitetstilbud. Stillingen har tiltredelse 1. februar 2018. Enhet for kulturformidling og deltagelse består av Bergen kulturskole, fire lokale kulturkontor, og de bydekkende teamene for aktivitet og kommunikasjon/markedsføring. Team for aktivitet... 
5 dager siden
Bergen Kommune  -  Bergen
Etat for bygg og eiendom er en av Vestlandets største bygg og eiendomsforvaltere. Etaten forvalter, drifter og vedlikeholder en eiendomsmasse på ca 1,1 mill. kvm. Etaten er i utvikling og står foran store oppgaver innen drift og vedlikehold. Etaten består av ca. 343 ...
20 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Bergen kommune Bymiljøetaten har et bredt spekter av oppgaver og kompetanse, bl.a. innenfor landskapsplanlegging, naturforvaltning, byutvikling, park, vei, sykkel, mobilitet, parkering, renovasjon og forvaltning av deponier. Vi fremforhandler og gjennomfører utbyggingsavtaler... 
7 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Ringevikarer - Idrettsservice Idrettsservice har ansvar for drift av offentlige idretts- og badeanlegg i Bergen kommune. Vi har bemanning i 3 bydelsbad, 15 idrettshaller, to isanlegg, Fysak Allaktivitetshus, en rekke natur- og kunstgressbaner, og friidrettsanlegg.... 
11 dager siden
Bergen kommune  -  Fyllingsdalen
 ...Bergen kommune Ortun skole er en tradisjonell ungdomsskole lokalisert sentralt i Fyllingsdalen bydel. Skoleåret 2017-18 vil skolen ha ca. 330 elever og totalt 55 ansatte. Bygget er godt holdt og gjennomgår stadige oppgraderinger. Uteområdene er både urbane og landlige... 
21 timer siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Bergen kommune Sædalen skole ligger i Fana bydel, og har 390 elever. Skolen har åpne, fleksible læringsarealer og ligger nær naturen i Sædalen. Vi søker en flink og erfaren vikar for for lærere i permisjon. Den vi ansetter blir del av et team som arbeider sammen... 
1 dag siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Miljøterapeut - Nesttun dagsenter Nesttun dagsenter er et av 11 dagsentre for utviklingshemmede i Bergen kommune og holder til på Midtun. Vi gir aktivitetstilbud til 30 voksne mennesker med utviklingshemming med ulike hjelpebehov. Dagsenteret holder åpent på dagtid... 
6 dager siden
Bergen kommune  -  Nesttun
 ...Bergen kommune Nesttun dagsenter er et av 11 dagsentre for utviklingshemmede i Bergen kommune og holder til på Midtun. Vi gir aktivitetstilbud til 30 voksne mennesker med utviklingshemming med ulike hjelpebehov. Dagsenteret holder åpent på dagtid mandag-fredag. Personalet... 
6 dager siden
Bergen kommune  -  Fyllingsdalen
 ...Bergen kommune Bjørgedalen barnehage har ledig vikariat med mulighet for forlengelse som barnehagelærer i 70 %. Barnehagen ligger flott til i naturskjønne og rolige omgivelser. Nær turområder og med tilgang til egen brygge. Barnehagen har 64 barn fordelt på 4 avdelinger... 
7 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Bergen kommune Midtbygda sjukeheim er et stort ressurssenter innen eldreomsorg i Åsane. Vi yter tjenester til 123 beboere, to somatiske langtidsavdelinger, en langtidsavdeling for personer med demenssykdom, korttidsavdeling, rehabiliteringsavdeling, og avdeling for... 
7 dager siden
Bergen kommune  -  Olsvik
 ...Bergen kommune Olsvik skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Laksevåg bydel med 698 elever og 96 ansatte. Skolen legger vekt på at vi skal samarbeide tett med alle aktører i skolen, for at den enkelte elev skal oppleve et best mulig læringsutbytte. Skolens... 
7 dager siden
Bergen Kommune  -  Bergen
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har det politiske, faglige og administrative ansvaret for oppgaver innen tjenesteområdene barnehage, skole og idrett. Byrådsavdelingen har ca. 6000 årsverk og et budsjett på ca. 5,2 milliarder i 2017. Vi ønsker å styrke ...
25 dager siden
Bergen kommune  -  Eidsvåg (Åsane)
 ...Bergen kommune Eidsvåg skole er en barneskole som ligger i Åsane bydel. Vi har 317 elever er fordelt på 7 trinn. Lærerne er organisert i team knyttet til trinnene.. Eidsvåg skole skal i løpet av våren flytte inn i nytt bygg med fleksible areal. Du vil som avdelingsleder... 
15 dager siden
Bergen kommune  -  Fyllingsdalen
 ...Bergen kommune Løvåsen sykehjem ligger sentralt i Fyllingsdalen, 10 minutter fra Bergen sentrum, med gode bussforbindelser og egen parkeringsplass for ansatte. Sykehjemmet har 128 plasser fordelt på 15 bogrupper, 8-10 enerom i hver gruppe. Det er 7 avdelinger, som... 
21 timer siden
Bergen kommune  -  Nesttun
 ...Bergen kommune Vikariat i100% stilling som autorisert sykepleier / vernepleier, eventuelt helsefagarbeider er ledig fra 01.01.18 - 19.08.18 ved en forsterket enhet for ressurskrevende brukere. Stillingene innebærer turnus, dag / kveldsvakter samt hver 3. helg.... 
21 timer siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Bergen kommune Vi søker etter ny brannsjef til et av Nordens ledende brannvesen. Bergen brannvesen har et solid og dyktig operativt miljø, en aktiv brannforebyggende avdeling og ansvar for 110-sentralen for 30 kommuner. Bergen brannvesen satser på innovasjon og anvendelse... 
18 dager siden