...Stilling barnehagelærarar i Utne barnehag Ledig 20 % vikariat som barnehagelærar fom. 05.08.2024 - ut barnehageåret 2024/2025.  Om arbeidsplassen: Utne barnehage er ein to-avdelings barnehage på Utne. Me har fokus på vaksenrolla i leiken, berekraftig utvikling... 

UTNE BARNEHAGE

Odda kommune
1 dag siden
 ...Hestavoll barnehage har ledig to faste stillingar som pedagogisk leiar/ barnehagelærar i 100 % frå 05.08.2024. Hos oss får du høve til å vere ein trygg og spanande voksen for barn tidlig i livet. Barn som gjennom erfaringar, inntrykk, gode relasjoner og leik vil påverke... 

HESTAVOLL BARNEHAGE

Odda kommune
1 dag siden
 ...kompetansedeling og rettleiing.  Samarbeid og deltakelse i nettverk med dei andre spesialpedagogane i kommunen Kompetanse: ● Barnehagelærar med 30 stp i spesialpedagogikk Dersom me ikkje får kvalifiserte søkjarar vil midlertidig dispensasjon til utdanningskravet... 

RABBEN BARNEHAGE

Odda kommune
2 dager siden