...Avdelingsdirektør Dette er NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen...  ...lede enheten som i dag består av prosjektledere og fagressurser/stab som jobber på tvers av prosjektene, totalt 15 ansatte. Du vil... 
Trondheim
Én måned siden
 ...søkjer etter økonomirådgjevar til å leie det faglege arbeidet ved økonomikontoret. Økonomikontoret er ein del av kommunedirektøren sin stab og leverer økonomitenester til heile den kommunale organisasjonen. Som økonomirådgjevar vil dine arbeidsoppgåver blant anna vere:... 

Økonom i Solund kommune

Solund kommune
1 dag siden
 ...organisasjon, med politisk sekretariat som bindeleddet mellom det folkevalgte nivået og administrasjonen. Sekretariatet er organisert i stab, og har 5 ansatte i tillegg til seksjonssjef. Seksjonssjef har i tillegg personalmessig oppfølging for 7 andre medarbeidere.... 

Politisk sekretariat - Rådgiver/spesialkonsulent

Hamar
1 dag siden
 ...Avdelingsdirektør Brukerbetjening Om oss og deg Arkivverket tar vare på nasjonens arkiver og hukommelse. Vi bevarer opp til 1000 år gamle kilder, men er ikke redde for endring - vi liker å si at vi har fortiden i kjelleren, hodet i nåtiden og jobber for fremtiden... 
Oslo
5 dager siden
 ...Avdelingsdirektør Om stillingen I dag består avdelingen av 15 medarbeidere og har ansvar for IT-divisjonens strategi, økonomi og virksomhetsstyring, porteføljefunksjon, HR, informasjonsarbeid, og IT-anskaffelser, samt å sikre at divisjonen utvikler seg i tråd med... 
Drammen
14 dager siden
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må...

Vil du bli vår nye sjef Stabsavdelingen Hærstaben

Målselv kommune
7 dager siden
 ...Helse Sør-Øst har ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet for 3 millioner innbyggere. Avdelingsdirektør leder enhet for somatikk og rehabilitering og har en sentral rolle i avdeling medisin og helsefag. I tillegg til tjenesteområdene somatikk og rehabilitering har avdelingsdirektør... 

HELSE SØR-ØST RHF AVD HAMAR

Hamar
4 dager siden
 ...Vi søker etter jurister med god kompetanse innen særavgift. Juridisk stab søker etter dyktige jurister med erfaring fra særavgift innen privat eller offentlig virksomhet. Juridisk stab utgjør et stort fagmiljø, og har til sammen 40 medarbeidere med kontorsted i Bergen... 

Jurister med kompetanse innen særavgift

Bergen
7 dager siden
 ...har ansvaret for kystverkets overordnede økonomi- og styringsfunksjon, og få muligheten til å bidra og utvikle deg innenfor flere av stabens oppgaver. Du vil samarbeide med ulike deler av organisasjonen som med svært ulike aktiviteter bidrar til å løse vårt... 

Økonomimedarbeider

Ålesund
11 dager siden
 ...Hjelpemiddel og tilrettelegging Aktive og engasjerte medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø med høy aktivitet Lønn som avdelingsdirektør kode 1060 (919 200 - 1 055 200 ) God pensjonsordning gjennom statens pensjonskasse (fra lønn trekkes 2%) Høres dette interessant... 

NAV HJELPEMIDDELSENTRAL OSLO KABELGATA 2

Oslo
3 dager siden
 ...gjennomføringsevne; du foretar klare prioriteringer, planlegger langsiktig og følger opp resultater Vi tilbyr stilling som avdelingsdirektør (stillingskode 1060) i lønnsspennet fra kr 1.100.000 til 1.250.000 mulighet for trening i arbeidstiden, samt... 

Divisjon digitalisering og helseregistre, Helsedirektoratet

Oslo
3 dager siden
 ...Bydel Østensjø – et godt sted å bo, hele livet ! Vi søker nå en engasjert og fremtidsrettet avdelingsdirektør for avdeling digitalisering og støttetjenester, som vil ha en sentral rolle i arbeidet mot denne visjonen.  Offentlig tjenesteproduksjon står overfor store... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL ØSTENSJØ

Oslo
10 dager siden
 ...Avdelingsdirektør til administrativ seksjon Om seksjonen og stillingen Som avdelingsdirektør skal du lede Administrativ seksjon i Samferdselsdepartementet. Seksjonen har 18 dyktige og engasjerte medarbeidere. Administrativ seksjon er en av fire enheter i Avdeling... 
Oslo
19 dager siden
Nordahl Grieg videregående skole er ein skole i Ytrebygda bydel i Bergen. Skolen stod ferdig i august 2010 og gir plass til 970 elevar og om lag 160 tilsette. Det er eit mål å skape eit vekstmiljø for kunnskap, kreativitet og innovasjon. Den arkitektoniske utforminga...

Teiknspråktolk

Bergen
7 dager siden
 ...Stillingen som seniorrådgiver web (internett/intranett) ligger til staben for kommunikasjon og samfunnskontakt, som har det overordnede...  ...informasjon i Kystverket. Vi er en engasjert og fremtidsrettet stab på 8 medarbeidere som brenner for Kystverkets samfunnsoppdrag og... 

Senior kommunikasjonsrådgiver

Ålesund
7 dager siden
Er du systematisk, nøyaktig med høy integritet - og vil bli med å utvikle helse- og velferdstjenestene i Åmot kommune? Vi søker etter deg som har interesse og erfaring fra  administrativt arbeid i offentlig sektor, eller annen stor virksomhet. Oppgavene er varierte og ...

ÅMOT KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Rena
6 dager siden
 ...fordelt på formålsbygg som skoler, barnehager og institusjonsbygg, samt administrative bygg og boliger. Bygg og eiendom er organisert i Stab/støtte og består blant annet av Renholdsavdelingen, Driftsavdelingen, Boligkontoret og Administrasjon.  Renholdsavdelingen er delt... 

Alstahaug kommune

Alstahaug kommune
25 dager siden
Det er ledig en nyopprettet fastlegehjemmel ved Jessheimlegene. Jessheimlegene er et veletablert legesenter som i Jessheim sentrum, med gangavstand til Jessheim tog-/busstasjon. Legekontoret holder til i Helsetunet, som er et helsehus med flere helseaktører som hjertespesialist...

Fastlegehjemmel ved Jessheimlegene

Ullensaker kommune
17 dager siden
Prosjektleiar Om stillinga Vi søkjer etter ein erfaren prosjektleiar som kan bidra til å styrke avdelinga for investeringsprosjekt i Osterøy kommune. Vi har ledig ein 100% fast stilling med moglegheit for oppstart frå 01.06.2024, eller etter nærare avtale.  Avdeling...
Lonevåg
17 dager siden
 ...ulike aktører i utdanningssektoren. Bruk gjerne søknaden til å beskrive et arbeid du har gjort i sosiale medier som du er stolt av. Stab for kommunikasjon består av 16 ansatte som koordinerer all ekstern og intern kommunikasjon i direktoratet. Vi har ansvar for flere... 

Vil du jobbe med kommunikasjon og SoMe for Utdanningsdirekto...

Oslo
7 dager siden
Vil du bli vår nye kollega?  Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår  Logg inn...

HR-medarbeider - vikariat

Arendal
1 dag siden
 ...Byrådsavdeling for finans er organisert i fem fagseksjoner og kommunaldirektørens stab. Staben består i dag av fem medarbeidere og en leder. Staben har ansvar for administrativ støtte for politisk og administrativ ledelse, kommunikasjon og oppfølging av avdelingens internbudsjett... 

OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR FINANS OG UTVIKLING

Oslo
3 dager siden
 ...Riksantikvarens kirkeseksjon og arkiv og har tilgang til øvrige stabs- og støttefunksjoner hos Riksantikvaren.  De...  ...lønnspolitikk Kontaktinformasjon Turid Kolstadløkken, Avdelingsdirektør,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Kongens... 

Kulturminnefaglige rådgivere - programsekretariat kirkebevar...

Trondheim
17 dager siden
 ...med Riksantikvarens økonomiseksjon og har tilgang til øvrige stabs- og støttefunksjoner hos Riksantikvaren ved behov.  Vi ser...  ...Kontaktinformasjon Turid Kolstadløkken, Avdelingsdirektør,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Kongens... 

Økonomirådgivere - programsekretariat kirkebevaringsfondet

Trondheim
17 dager siden
 ...Som HR-direktør vil du rapportere til avdelingsdirektør for OHR og bli en del av avdelingens ledergruppe...  ...er organisert med to avdelinger og to staber:  Avdeling for forebygging,...  ...Avdeling for organisasjon, HR og ressurser, Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt og... 

KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET LILLESTRØM

Lillestrøm
11 dager siden
 ...nærmeste årene. Vi har ledig en 100% fast stilling som rådgiver innen økonomi og HR.  Stillingen er plassert i stab og direkte underlagt avdelingsdirektør. Tiltredelse etter avtale. Arbeidsoppgaver Økonomisk planlegging og budsjettering Måneds- og... 

Rådgiver Økonomi og HR

Sarpsborg
1 dag siden
 ...tilsammen ca. 580 ansatte, fordelt på syv avdelinger og tre staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering...  ...Avdelingen har 78 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør, og fire seksjonssjefer. Avdelingen har hovedsete i Oslo, med... 
Moss
18 dager siden
 ...deler lokaler med divisjon nasjonale tjenester, samt flere av stab- og støttefunksjonene i foretaket.  Hos oss vil du få mange...  ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Silje Jakola-Fjeld, Avdelingsdirektør,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Tollbugata... 

Advokat/advokatfullmektig eller juridisk rådgiver

Vadsø
6 dager siden
 ...Kontaktperson For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Matias Nissen-Meyer, tlf: (***) ***-****, e-post: ****@*****.***...  ...seks avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet,... 

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Oslo
4 dager siden
 ...Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til [Avdelingsdirektør Ravdna Buljo Gaup telefon (***) ***-**** eller ravdna.buljo...  ...administrasjon ledes av en direktør, er inndelt i fagavdelinger og stab, og har ca. 150 årsverk. Sametinget har desentrale... 

SAMEDIGGI SAMETINGET KARASJOK

Karasjok
10 dager siden