...Stillingstype Kommunale barnehager har behov for tilkallingsvikarer, barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter, som kan dekke korttidsfravær blant ansatte for barnehageåret 2023-2024.  Som tilkallingsvikar trenger vi at du stiller opp på kort varsel... 

Barnehagene i Rauma kommune

Rauma kommune
11 dager siden
 ...Grunnskolen har behov for tilkallingsvikarer, både lærere og barne- og ungdomsarbeidere/assistenter, som kan dekke korttidsfravær blant ansatte for skoleåret 2023-2024. Stilling Vi søker fortrinnsvis etter utdannet personale med formalkompetanse inn mot grunnskolens... 

Tilkallingsvikarer for lærere og barne- og ungdomsarbeidere/...

Rauma kommune
11 dager siden
 ...ansiennitet.  Politiattest Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd og barnehageloven § 30, jf. politiregisterloven § 39 første ledd. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder. Søknad  Rauma kommune tar... 

Vi ser etter deg med interesse for renhold

Rauma kommune
24 dager siden
 .../eller i hjemmet Gjennomføre relevante foreldreveilednings kurs som t.d. COS- P- individuelt eller i gruppe Veiledning til barnehager Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Stillingen er en prosjektstilling der formålet er tidlig innsats og målgruppen er barn... 

Har du relevant erfaring og har lyst å jobbe på helsestasjon...

Rauma kommune
Én måned siden
 ...ansiennitet.  Politiattest Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd og barnehageloven § 30, jf. politiregisterloven § 39 første ledd. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder. Søknad  Rauma kommune tar... 

RAUMA KOMMUNE VAKTMESTER/RENHOLD

Åndalsnes
25 dager siden