...arkivpersonale Ordning, listeføring og pakking av eldre og avsluttede arkiver Oppgavene vil ofte befinne seg i skjæringspunktet mellom...  ...Formelle krav Bachelor eller tilsvarende utdanning innen arkiv, eller med arkiv, informasjonskunnskap og/eller IKT i fagkretsen... 

100 % stilling som arkivkonsulent/dokumentforvalter

Tinn kommune
10 dager siden
 ...IT-arkivar – Rådgiver Om stillingen Hos NMBU, ved personal- og organisasjonsavdelingen/ Dokumentsenteret er det ledig fast stilling...  ...med forvaltning og tilgjengeliggjøring av digitale historiske arkiv Kompetanse: Kvalifikasjoner: For tilsetting som... 
Ås
12 dager siden
 ...arkivkompetanse til en prosjektstilling med oppstart høsten 2024. Stillingen er et viktig bidrag i arbeidet med å ordne og bevare museets arkiv. Vi ser etter deg med relevant utdanning og/eller erfaring innen arkivfag og ordningsarbeid. Du har med fordel erfaring med ASTA... 

JMT DRIFT

Trondheim
Én måned siden
 ...hos Statsforvalterens fellestjenester (STAF). Avdelingen drifter arkivene på vegne av statsforvalterne. Det er viktig for oss å jobbe for...  ...universitet/høgskole Dokumentert erfaring fra arbeid med arkiv/dokumentforvaltning kan kompensere for manglende høyere utdanning... 
Vadsø
14 dager siden
 ...stabsmedarbeidar. Arbeidet er primært knytt til arbeid ved sentralbord/servicetorg, og andre stabsoppgåver relatert til løn, økonomi, arkiv og informasjonsarbeid. Dette er ei spennande og allsidig stilling som gir deg ein variert og innhaldsrik arbeidskvardag!  Me... 

Stabsmedarbeidar - Service, kommunikasjon og løn/økonomi - 8...

Vang kommune
5 dager siden
 ...historisk audiovisuelt materiale og fotosamlinger. Både fra Nasjonalbibliotekets egen samling og fra samlinger som er eid av andre norske arkiv, bibliotek og museum. Vi ønsker oss lærlinger som har bestått VG2 i Medieproduksjon, og målet er to års fullført læretid som... 

Lærling i Medieteknikk – Kulturarvdigitalisering

Rana kommune
5 dager siden
 ...har årlig ca. 45.000 besøkende. Vår samling utgjør en betydningsfull del av norsk kulturarv og består av gjenstander, foto, film og arkiv. Fly og flyrelaterte gjenstander utgjør kjernen og vi har i dag ca 40 hele fly. Norsk Luftfartsmuseum samarbeider nært med Luftforsvarsmuseet... 
Bodø
10 dager siden
 ...hel stilling i tre måneder, alternativt halv stilling i et halvt år. Avhengig av hvilke kvalifikasjoner du har, skal du jobbe med arkiv, eller utføre andre oppgaver slik at ansatte får frigjort tid til arkiv. Selve jobben er variert, og du vil samarbeide med ledere... 

Engasjement for arbeid med arkivplan og arkivrutiner

Leka
1 dag siden
 ...dokumentasjon av museets samlinger og representerer åtte ulike fagfelt: Konservering, naturvitenskap, databaseutvikling, GIS, foto, IT, arkiv, og 3D-dokumentasjon. I tillegg huser seksjonen  laboratoriet SciCult KHM . Seksjonen har per i dag 45 ansatte. Avdeling for... 
Oslo
11 dager siden
 ...system og gi støtte for andre systemer Kommunikasjon til virksomheten Utarbeidelse av rapporter Arkivering i vårt elektroniske arkiv Vi ser etter en samarbeidsvillig og engasjert person som er løsningsorientert og strukturert. Som HR Administrator i NCC,... 

HR Administrator

Oslo
12 dager siden
 ...kontor i Kristiansand med om lag 30 medarbeidere, og det er her vi ønsker å ansette en lærling.  Du vil bli en del av avdeling for arkiv og dokumentasjon. Vi er en relativt liten men sammensveiset og dyktig avdeling som hjelper hverandre til å utvikle oss videre og bli... 

Vil du bli vår nye lærling i service- og administrasjonsfage...

Kristiansand kommune
12 dager siden
 ...arkivarer. Arkivleder er delegert det arkivfaglige ansvaret for virksomhetens informasjonsfangst og -forvaltning i ulike systemer og arkiv. Stillingen har for tiden ikke personalansvar, men direktoratet er under utvikling og på sikt kan det bli aktuelt med seksjonering... 
Moss
18 dager siden
 ...digital dokumentutveksling? Service- og IKT-staben i Elverum kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver ved enhet for arkiv og digitalt dokumentasjonssenter. Som rådgiver i enhet for arkiv og digital dokumentasjonssenter blir du en del av et team som... 

Rådgiver / Konsulent - Arkiv- og digitalt dokumentasjonssent...

Elverum
5 dager siden
 ...økonomiavdelingen, men Nannestad kommune utreder sammen med Hurdal og Gjerdrum vertskommune samarbeid rundt funksjonene lønn, regnskap og arkiv som skal til politisk behandling i juni 2024. Nannestad kommune vil da bli vertskommune for lønn og organisatorisk plasseres under... 

Lønnsmedarbeider med fagansvar

Nannestad kommune
3 dager siden
 ...arkivstandarder, bevaringsvurderinger, arkitektur, tjenesteutvikling, infrastruktur for digitale langtidslagre og mye mer. Vi kan lære deg om arkiv, men trenger din entusiasme og it-kunnskap.  Oppgavene dine Dine oppgaver vil blant annet være å ta imot, teste og godkjenne... 
Oslo
5 dager siden
 ...analysar, formidle analysar, målsetnader og resultat på ein god måte. Arbeidsoppgåver handtering av sentralbord og resepsjon arkiv- og dokumenthandtering handtering av post, faktura og lønnskontroll personaladministrasjon bestilling og innkjøp HMS-... 
Bergen
11 dager siden
 ...tilgjengelighet, konfidensialitet, autentisitet og kvalitet av arkivene. Kjerneoppgavene ligger i å forvalte saksarkivet og utøve det operative...  ...Du har utdanning på høyskolenivå innen relevant fagområde som arkiv-/bibliotekfag eller annen informasjonsforvaltning, samfunnsfag,... 

Arkivrådgiver

Hamar
15 dager siden
 ...av drifts- og serviceavtaler Oppfølging av internkontroll og offentlige myndighetene Energioppfølging Teknisk dokumentasjon/arkiv Prosjektledelse/ byggherreombud ombyggingsprosjekter Aktuelle tilleggsoppgaver Generell teknisk rådgivning Bistand i... 

Newsec i Norge

Kristiansand kommune
12 dager siden
 ...Validering/verifisering av nye metoder og instrumenter Bestille varer til bruk ved medieproduksjon Revidere HMS datablad i ECO arkiv Kvalifikasjoner Fortrinnsvis autorisert bioingeniør, men søkere med annen relevant høyskoleutdanning vil også kunne bli... 

Fagansvarlig bioingeniør

Bodø
18 dager siden
 ...ansvar for fylkeshusets møterom og fleksikontorer. Den ansatte vil bli organisert i seksjon service, som er en seksjon i avdelingen arkiv og service. Seksjonen omfatter også kantine, vaktmester og renhold i tillegg til servicesenteret. Arbeidssted vil være på... 

Spesialkonsulent - service

Oslo
12 dager siden
 ...hos Statsforvalterens fellestjenester (STAF). Avdelingen drifter arkivene på vegne av statsforvalterne. Det er viktig for oss å jobbe for...  ...unviversitet/høgskole Dokumentert erfaring fra arbeid med arkiv/dokumentforvaltning kan kompensere for manglende høyere utdanning... 

Dokumentforvalter

Steinkjer
13 dager siden
 ...ovannemnde profilen, tilsvarande norsk doktorgrad. For denne stillinga er det eit krav om særskilt forskingskompetanse på samlingar og/eller arkiv: innsamling, systematisering og tolking av kulturhistorisk eller kulturvitskapleg materiale. Påviseleg kompetanse i bruk av digitale... 

UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN

Bergen
20 dager siden
 ...kontakte Ivar Holm på ****@*****.***. Om Arkivverket  Arkivene er nasjonens hukommelse. Det handler om vår gamle historie og...  ...øverste arkivmyndighet i Norge. Vi fører tilsyn med offentlige arkiv, vi veileder, vi iverksetter arkivpolitikken og vi utvikler... 
Oslo
Én måned siden
 ...i samarbeid med kollegaer. Være fremoverlent og komme med forslag, om ikke konkrete oppgaver foreligger. Bidra til å rydde i arkivet og påse rett navnestandard og retningslinjer blir fulgt. Dette er deg Du har høyst sannsynlig en del erfaring fra bransjen... 

Viaplay Group

Oslo
10 dager siden
 ...kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.   Arbeidsoppgaver Merkantil Ajourhold i postsystem, journalføring og arkiv Behandle innsynssaker og forespørsler om opplysninger Ta ut rapporter, bearbeide data og sammenfatte saksfremlegg i styringslinjene... 

Konsulent

Nannestad kommune
10 dager siden
 ...Avdelingen har i dag ca 20 ansatte, og har ansvar for administrasjon, økonomistyring og ressursforvaltning, publikumstjenester og arkiv. Avdelingen har også ansvar for innsyn i historiske og aktive barnevernssaker, og administrerer tilsyn med barn i fosterhjem/institusjon... 

Saksbehandler - Innsyn

Stavanger
1 dag siden
 ...dokumentforvaltning og digitaliseringMe søker: Me har ledig 100% fast stilling som fagleiar dokumentforvaltning og digitalisering på arkiv. Arkiv, politisk sekretariat og servicetorg utgjer avdelinga kommunikasjon og service, som er organisert som ein del av... 

Vindafjord kommune

Sverige
1 dag siden
 ...organisasjonen  Ansvar for ulike rapporter og delta i saksbehandling av fellesrådssaker Ansvar for informasjonskanaler, Office 365 og arkiv  Kontordrift av fellesrådskontoret I samarbeid med kirkevergen, beredskapsarbeid og vedlikehold av planverk Bistå andre... 

Kommunikasjons- og administrasjonsleder

Bærum kommune
9 dager siden
 ...Øst-Viken Dokumentsenter har ledig 100 % stilling som rådgiver/arkivar. Arbeidsstedet er Lørenskog, men det må også påregnes reise til...  ...fra offentlig sektor,  Bred og langvarig, relevant erfaring fra arkiv med arkiv - både innenfor arkivpleie og digitalisering kan kompensere... 

Arkivar

Lørenskog
1 dag siden
 ...er nødvendig, men som samstundes går mot grovare oppløysing der dette er akseptabelt (i ope farvatn)  og å produsere eit historisk arkiv med samme modell. I tillegg har vi eit mål om å effektivisere koden gjennom bruk av maskinlæringsmetodar. Dette arbeidet vil bli... 
Oslo
18 dager siden