...Gyldig politiattest må framvises ved ansettelse. Arbeidsoppgaver Medansvar for faglig og pedagogisk drift av barnehagen. Lede det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Veileding av ansatte. Tett samarbeid med pedagogteamet. Tett foreldresamarbeid.... 

KVELDROVEGEN BARNEHAGE SA

Tromsø
3 dager siden
 ...Leder Dataplattform Er du den vi ser etter? Statens vegvesen sitter på enorme mengder data fra veitransportsystemet. Vi satser...  ...ressurser fra flere ulike fagområder, og ser nå etter deg som vil lede arbeidet med vårt nye satsningsområde Dataplattform. Kontorsted... 
Tromsø
23 dager siden
 ...Consulting og Regnskap & lønn. Vi ser nå etter en erfaren og engasjert leder til forretningsenheten Regnskap & lønn. Regnskap & lønn...  ...kjenner deg igjen i følgende Du motiveres av utvikling og å lede andre. Vi ser etter deg som har gode kommunikasjons- og... 

SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET NORD NORGE AS AVD TROMSØ

Tromsø
16 dager siden
 ...Vi søker en daglig leder til å koordinere arbeidet og videreutvikle Caritas i Tromsø og Svalbard. Stillingen er lokalisert i Tromsø og rapportere til styreleder ved Caritas Tromsø og Svalbard. Rammene for driften av informasjonssenteret i Tromsø, gjøremål og arbeidsoppgaver... 

CARITAS TROMSØ OG SVALBARD

Tromsø
11 dager siden
 ...Avarn Security AS i Tromsø har ledig 100% stilling i vår kontrollavdeling. I Tromsø har vi to ledige stillinger i vår kontrollavdeling, 100% fast stilling på dag og kveldstid. Vi ser etter deg som liker å arbeide med mennesker i alle samfunnslag, og som har en positiv... 

AVARN SECURITY AS AVD TROMSØ

Tromsø
12 dager siden
 ...fast 100 % stilling. Stillingen skal ha administrative og koordinerende funksjoner innen...  ...en dyktig medarbeider som har både har administrativ kompetanse og fagkompetanse innen renhold...  ...universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
3 dager siden
 ...motivere for samarbeid.  Avdelingsleder har ansvar for  å lede og utvikle tjenesten i tråd med barneverntjenestens virksomhetsplan...  ...98 faste årsverk organisert i følgende avdelinger: Undersøkelse og tiltak, omsorg, barnevernvakta, ressurs samt administrativ avdeling.... 

TROMSØ KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN

Tromsø
7 dager siden
 ...er det mulig å bli en del av vårt kompetente lederteam. Vi har ledig faglederstilling og søker den som skal komplettere ledergruppa...  ...Gode IKT-ferdigheter og kjennskap til/interesse for skolens administrative systemer. God og helhetlig kompetanse på skolebasert kompetanseutvikling... 

REINEN SKOLE

Tromsø
6 dager siden
 ...bidra til at pasienten får en positiv opplevelse utføre administrative oppgaver Arbeidsoppgaver som klinikkassistent vil fylle hoveddelen...  ...behov for flere behandlere for våre pasienter. Vi ønsker derfor å bemanne en ledig tannhelsesekretærstilling med en tannpleier.... 

STRANDTORGET TANNKLINIKK AS

Tromsø
6 dager siden
 ...erfaring med å holde presentasjoner og foredrag  erfaring med å lede tverrfaglige team og utviklingsprosesser kunnskap og...  ...helse- og omsorgstjenestene. Pasient- og brukerombudsordningen er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet. Ombudet utfører sin virksomhet... 

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS OG FINNMARK, KONTOR TROMSØ

Tromsø
11 dager siden
 ...bli del av Nord-Norges største juristarbeidsplass og et av de ledende forsknings- og undervisningsmiljøene i rettsvitenskap? Ved...  ...og 35 ansatte i vitenskapelige stillinger, samt 18 ansatte i administrative stillinger. Fakultetet har rett til å tildele gradene master... 
Tromsø
5 dager siden
 ...stillingen Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig en fast 100 % stilling som universitetslektor i ergoterapi fra...  ...i ergoterapi Den utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). Institutt... 
Tromsø
7 dager siden
 ...Ved Institutt for automasjon og prosessteknologi (IAP) er det ledig en fast vitenskapelig stilling som førsteamanuensis / førstelektor...  ...arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.  Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode... 

Førsteamanuensis / Førstelektor / Universitetslektor i autom...

Tromsø
10 dager siden
 ...Museumsrådgiver ved Polarmuseet Om stillingen Det er ledig en fast 100% stilling som museumsrådgiver ved Polarmuseet. Polarmuseet...  ...og arrangementsavvikling erfaring fra administrativt arbeid, formidlingsarbeid og bruk av sosiale medier praktiske... 
Tromsø
25 dager siden
 ...Ved Institutt for automasjon og prosessteknologi (IAP) er det ledig en fast vitenskapelig stilling som førsteamanuensis / førstelektor...  ...arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.  Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
6 dager siden
 ...sjeldne diagnoser (NKSD) i Oslo universitetssykehus (OUS). NMK er administrativt organisert som en seksjon i Nevro-, hud- og revmatologisk...  ...stillingsbrøk etter vikariatets utløp. Det kan også åpnes for dialog med leder på nevrologi legeseksjon om eventuell mulighet for en... 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tromsø
2 dager siden
 ...Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig en fast 100 % stilling og en fast 50 %...  ...Den utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og...  ...evne til å motivere, holde oversikt og lede innen faget. Ved avgjørelse om ansettelse... 
Tromsø
7 dager siden
 ...omhandler ulike administrasjonsoppgaver knyttet til økonomi og andre administrative oppgaver. Vi søker deg som liker å løse utfordringer. Du...  ...sammenstille informasjon for internpublisering på vegne av ledelsen. Dokumenthåndtering. Systemansvarlig Agresso.... 

OTIUM BO- OG VELFERDSSENTER

Tromsø
5 dager siden
 ...Tromsø. Arbeidsoppgaver Utgravningsleder utfører arbeid under ledelse av prosjektleder eller prosjektansvarlig ved Universitetsmuseet. Utgravningsleder skal ivareta løpende faglig og administrativ arbeidsledelse ved feltarbeid. Arbeidsoppgavene omfatter for- og... 
Tromsø
26 dager siden
 ...Om stillingen Ved Institutt for informatikk (IFI) er det ledig fast stilling i Tromsø som rådgiver for studier, formidling og...  ...intelligens. Studentmobilitet og internasjonalisering. Administrativ kontakt for Skolelaboratoriet i informatikk. Støtte for ulike... 
Tromsø
7 dager siden
 ...undervisningskvalitet og som bygger på UiT sin særegenhet. Som prosjektleder for akkrediteringsarbeidet vil du lede en arbeidsgruppe bestående av administrative og vitenskapelige medarbeidere. Stillingen er fast, men har foreløpig finansiering for 2 år. Stillingen... 
Tromsø
28 dager siden
 ...nord UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord....  ...andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Normalt avsettes 5 % til administrative oppgaver.  Generelt Ansettelsen skjer i henhold til... 
Tromsø
Én måned siden
 ...Om stillingen Stillingen inneholder administrativt arbeid og saksbehandling knyttet til jordskifterettens oppgaver. Dette betyr arbeid knyttet til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av saker - i samarbeid med dommer, teknisk utreder og saksbehandler. I tillegg... 

NORD-TROMS JORDSKIFTERETT TROMSØ

Tromsø
3 dager siden
 ...forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted. Generell informasjon til søkerne finnes på Logg inn for å se... 

Ett (to) embete som tingrettsdommer ved Nord-Troms og Senja ...

Tromsø
10 dager siden
 ...MS Office365 og gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig. Arbeidet går ut på å tilrettelegge og å være en viktig administrativ støtte for handelsavdelingen i Ishavskraft. Vi tror derfor det er en stor fordel dersom du: Har gode samarbeidsevner Har et... 

Ishavskraft søker business controller, økonomikonsulent og a...

Tromsø
10 dager siden
 ...venteliste kommunikasjon med interne og eksterne samarbeidspartnere koding, registrering og rapportering andre forefallende administrative oppgaver Kvalifikasjoner Søker må mestre norsk skriftlig og muntlig. God datakunnskap vil bli vektlagt. Kjennskap... 

Nevro-, hud og revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset...

Tromsø
3 dager siden
 ...betyr med andre ord mye for kundene. Denne lagerjobben er en flott kombinasjon av fysisk logistikk-arbeid, kundebehandling og administrativt arbeid. Sentrale arbeidsoppgaver vil være: Varemottak og registrering av varer i datasystemet Sortering, rydding og... 

Randstad

Tromsø
28 dager siden
 ...oppgaver samtidig som du har en viktig samfunnsrolle? Det blir ledig en stilling som tingrettsdommer ved Nord-Troms og Senja...  ...domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted. Generell... 

NORD-TROMS OG SENJA TINGRETT TROMSØ

Tromsø
10 dager siden
 ...På avdeling Nansenplass har vi ledig stilling som avdelingskoordinator. Vi søker deg som liker å jobbe selvstendig med varierte...  ...arbeidstiden. Mentor. Opplæring både klinisk i avdelingen, og i administrative oppgaver. Gode forsikrings- og pensjonsordninger.... 

TROMSØ KOMMUNE MIDTBYEN HJEMMETJENESTE

Tromsø
5 dager siden
 ...Vi søker etter en engasjert lagspiller som sørger for å utføre de mange store og små administrative og praktiske oppgaver som er nødvendig for at avdelingen skal fungere på en smidig måte. Legger du ditt hjerte i å gjøre dagen god for andre, ser løsninger der andre ser... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
6 dager siden