...- og kveldsvakter) og vil inkludere helger. For noen vil også nattevakter i nattpatruljen kunne være aktuelt. For arbeid i hjemmetjeneste...  ...God opplæring. Egen avlønning for studenter innen medisin/sykepleie/vernepleie. Egen bonusordning for sykepleie/vernepleie-studenter... 

Ferievikar til dagsenter, hjemmetjeneste, Sandnes Helsesente...

Sandnes
14 dager siden
 ...2  sykepleiere/vernepleiere hver  i 50 % stilling som våken nattevakt. Veksthuset er lokalisert i Sandnes kommune, 20 minutters kjøring...  ...Minimum 3-årig høyskole/universitetsutdannelse som sykepleier/vernepleier Det er ønskelig med relevant klinisk videreutdanning... 

3 Sykepleiere/vernepleiere til nattevaktstillinger i 50 % st...

Sandnes
Én måned siden
 ...stilling i medlever-turnus 3-6 mnd (3-7-4-7)  ~3 x 59,15 % våken nattevakt (stillingsprosent kan justeres)  ~1 x 50,7 våken nattevakt...  ...kreves helse eller sosialfaglig bachelor (lærer, sykepleier, vernepleier, ergoterapeut, sosionom, barnevernspedagog, fysioterapeut... 

Abri Dialogue Bo- og omsorg felles våren 2024

Sola
21 dager siden
 ...poliklinikker. Sengepostene har totalt 30 senger der vi har faste nattevakter som samarbeider på tvers av postene. Post A er en...  ...Veiledning av studenter Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier eller vernepleier Det er ønskelig med master eller videreutdanning... 

Vil du bli vår nye kollega og er utdannet sykepleier eller v...

Sola
17 dager siden